הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 38943-04-17

לפני כבוד הרשם בכיר אריה דורני-דורון

התובעים והנתבעים שכנגד :

1.גיל הראל
2.קובי מאסס

נגד

הנתבע והתובע שכנגד
מודיע הודעת צד ג' :

קרלין פאבל

צד ג':

אריה שורשי

פסק דין

בפניי תביעות הדדיות והודעת צד ג' בכל הנוגע לדרישת ערבים להשבה כספית בשל פירעונם חוב נתבע שוכר דירה בתיק הוצאה לפועל , וטענות נגדיות לחיובים ונזקים אחרים .

לעניין התביעה והתביעה שכנגד:

בהתאם להסכמות הצדדים כאמור בדיוני בית המשפט, לרבות ב 18.7.19 ולסמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במובא בפניי, ולנוכח מכלול השיקולים תוצאות בדיקת הפוליגרף וההסכמה הדיונית, לרבות הטענות הנוגעות אליה ותשובת המומחה ובדיקתו המוקדמת , גרסאות הצדדים, הסתברות במאזן בדין האזרחי, היבטים ראייתיים, חוזיים ונזיקיים, חלוף השנים, עקרונות דיוניים של מעש י בי-דין והשתקי פלוגתה בפרשנותם הרחבה, סיומם של הליכים ונגזרותיהם כלפי המעורבים בהם וחליפיהם באופן ישיר או עקיף בתא"ח 48125-11-13 ןתכליתה של התביעה הנגדית , ובהתייחס לגישתם המכובדת של הצדדים לסיום המחלוקת בכל התביעות כולן, ובמכלול הטענות והשיקולים בכל התביעות כולן מושא תיק זה , אני קובע כי לסילוק סופי ומוחלט של המחלוקות מושא תיק זה כולן, ישלם פאבל קרלין לגיל הראל וקובי מאסס יחד סכום כולל הוצאות של 12,000 ש"ח. ( 6,000 ₪ לכל אחד מהם ) .

במכלול נסיבות החיים מושא פרשה זו , והשיקולים המעשיים, הסכום ישולם ב 10 תשלומים שווים ורצופים בסכום של 1, 200 ש"ח כל תשלום חודשי ( 600 ₪ לכל אחד מהתובעים ) , החל מ- 10.9.19 ובכל 10 בחודש העוקב . אי פירעון של תשלום במועד יעמיד את מלוא יתרת חוב פסק הדין, לפירעון מידי, בתוספת ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל , אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה ולא יפעיל הסנקציה.

לעניין הודעת צד ג' :

בהתאם להסכמה הדיונית מיום 09/05/2018, לה היו שותפים גם הנתבע וצד ג' ושהובהרה ב18.7.19 בשנית, ולפיה אמורה הייתה בדיקת הפוליגרף אותה יבצעו התובע והנתבע ולא צד ג', בשאלות הנוגע ות ל: קביעת אינדיקציה להעדפת גרסה זו או אחרת האם החוב מעל ל1,500 ₪ או מתחתיו וכן שאלת ידיעת הנתבע אודות הליכי ההוצאה לפועל בזמן אמת , לסיים כלל המחלוקת , ונוכח מכלול השיקולים לרבות חלק האמורים לעיל , ובהתאם לתוצאות בדיקת המומחה ונגזרותיה, בחוות הדעת מ17.7.18 ו28.6.18 הגעתי למסקנה כי דין הודעת צד ג' להידחות .

למעלה מהצורך אף בהתרשמות בית המשפט מ: גרסאות הצדדים בכל הנוגע להיקף החוב והנזקים בשל הפער המשמעותי, העדר שיתוף פעולה בתום לב לקראת סוף השכירות ונגזרותיו, טענות למניעות וסופיות הדיון בהוצאה לפועל בנסיבות תיק זה בחלוף הזמן ו ידיעת הנתבע אודותם בזמן אמת ובחוסר המעש מנגד ומשמעותו , הנזקים הראייתיים היום בכל הנוגע לטענות מכלול הנזקים וההפסדים הכספיים מושא מערכת היחסים החוזית בין הנתבע לצד ג', אף אלו לא היטו הכף לטובת הנתבע הן משיקולים דיוניים והן ראייתיים.

נתתי דעתי גם לבקשה לסילוק על הסף ככתב בי דין אל מול סוגיית העדר ההכרעה השיפוטית ראייתית בהיקף החוב אלמלא קיומה של ההסכמה הדיונית, פתיחת התיק כנגד הערבים בלבד במסגרת ערבותם, הסתמכות צד ג' והתנהלותו בהליכי ההוצאה לפועל, סיומה של המחלוקת במתווה שהוסכם בין כלל הצדדים בבדיקת המומחה בוודאי בכל הנוגע למערכת היחסים החוזית בין הנתבע לצד ג', ולאחר שבחנתי הטענות לעניין זה בשנית ואף אל מול המומחה , הכרעתי בהתאם להסכמה הדיונית ולשיקול דעת בית המשפט לעניין ההוצאות בנסיבות.

לפיכך ולאור כל האמור , הריני מורה כדלקמן :

הודעת צד ג' נדחית ללא צו להוצאות .
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ט, 28 יולי 2019, בהעדר הצדדים.