הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 2829-12-20

לפני כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון

התובע :

ניסים דאודי-דור

נגד

הנתבע :

הנרי בן עזרא

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה בתביעה קטנה על סכום של 24,900 ש"ח.
עיון במערכת השאילתות של "נט המשפט" מעלה כי כתב התביעה והזמנה לדין הומצאו כדין לנתבעת עם אישור מסירה ביום 10.12.20. אף על פי כן, משחלפו 30 ימים שנקצבו בתקנה 4(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 (להלן – "התקנות") ולא הוגש כתב הגנה, עתר התובע (ביום 10.2.21) למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
לאחר שעיינתי בכתב התביעה על צרופותיו, ובהתחשב בסכום התביעה ונושאה, ראיתי לעשות שימוש בסמכותי לפי תקנה 10 לתקנות ולתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
הואיל ושימוש בתקנה זו אינו פוטר את בית המשפט מלבחון אם התובע זכאי לכל הסעדים המבוקשים בהנחה שכל האמור בכתב התביעה הוא אמת (רע"א 8821/09 פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ, פסקאות 14-11 לפסק הדין של השופט י' דנציגר (16.11.2011)), החלטתי לקבל את התביעה ולקבוע כי הנתבע ישלם לתובע סכום של 17,550 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.12.20) ועד ליום פסק הדין.
כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסכום של 700 ש"ח. סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש בקשה לביטולו לבית משפט זה בתוך 30 ימים ממועד המצאתו לידי הנתבע. במקרה זה ישקול בית המשפט שיקולי הוצאות ללא כל תלות בתוצאות ההליך על הוצאותיו.הדיון יבוטל. התיק ייסגר.
המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.