הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 2753-06-18

לפני כבוד השופטת שלומית בן יצחק

התובעת:

פלונית

נגד

הנתבעת:
ענבל כהן

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים כאמור בפרוטוקול הדיון מיום 12.11.18 ולסמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני קובעת כי לסילוק סופי ומוחלט של המחלוקות מושא תיק זה, לצרכי פשרה ומבלי להודות בכל טענה, תשלם הנתבעת לתובעת סך כולל של 15,000 ש"ח.

הסכום ישולם ב-12 תשלומים שווים ורצופים, על סך 1,250 ש"ח כל תשלום, החל מ- 15.12.18 ובכל 15 בחודש העוקב. אי פירעון של תשלום במועדו יעמיד את מלוא פסק הדין, בניכוי כל סכום ששולם על חשבון, לפירעון מידי, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה ולא יפעיל הסנקציה.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ד' כסלו תשע"ט, 12 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

ניתן היום, ד' כסלו תשע"ט, 12 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה