הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 26072-02-19

מספר בקשה:10
לפני כבוד השופט אמיר צ'כנוביץ

מבקש/נתבע

ציון סמוכה, עו"ד

נגד

משיב/תובע

משה שוקרון

החלטה

החלטה זו הינה בבקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 25.7.19, במעמד צד אחד בהיעדר התייצבות הנתבע לדיון ההוכחות שהיה קבוע למועד זה.

מהבקשה עולה כי כתב התביעה הגיע לידי הנתבע ומועד הדיון היה מצוי בידיעתו עוד טרם מועד הדיון.
בבקשה נטען כי הסיבה לאי ההתייצבות לדיון לא נבעה מחמת זלזול אלא "בשל טעות אנוש מזכירותית לא נרשם הדיון ביומנו של הח"מ...". (סעיף 7 לבקשה).

התובע הגיש תגובה בה התנגד לבקשה, בין היתר בטענה כי זו הוגשה ללא תצהיר וכן, כי מהבקשה לא עולים טעמים ו/או הגנה המצדיקים ביטול פסק הדין.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת התובע ובתשובת הנתבע, אני סבור כי יש לבטל את פסק הדין משיקול דעת בית המשפט, שכן לא נסתרה טענת הנתבע כי אי ההתייצבות נגרמה מחמת תקלה מזכירותית במשרדו, בעטייה לא נרשם מועד הדיון ביומנו.

בניגוד לטענת התובע, כי הבקשה לביטול פסק הדין אינה מגלה טעמים לביטול פסק הדין, אזי שעיון בבקשה, מלמד כי זו מפנה לטענות ההגנה שפורטו בכתב ההגנה אשר הגיש הנתבע, כאשר בשלב דיוני זה, טרם שמיעת הראיות, לא ניתן לומר כי לנתבע לא עומדת הגנה ולו לכאורית בפני התביעה.

אינני סבור כי קיימת חובה לצרף תצהיר תמיכה לבקשת ביניים המוגשת לבית המשפט לתביעות קטנות וזאת ממספר טעמים.

תקנה 8 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות הסדירה הסדרה חלקית את הדרך להגשת בקשה לבית משפט זה, כאשר נוסח התקנה מותיר שאלות רבות ללא מענה, ובכלל זה נעדר דרישה מפורשת המורה על תמיכת הבקשה בתצהיר.

כמו כן, הדרישה לצרף לבקשה בכתב תצהיר ואסמכתאות מכבידה ומייקרת את ההתדיינות בהליך שמקנה לבית המשפט שיקול דעת לקבל ראיות שאינן קבילות בהליך אחר.(ראה: ספרם של כב' השופטים טל חבקין ויגאל נמרודי, התביעה הקטנה, הוצאת נבו, עמ' 210).

לאור המפורט לעיל, אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 25.7.19.

כמו כן, נוכח הטרחה שנגרמה לתובע אשר נדרש להתייצב לדיון הוכחות אליו לא התייצב הנתבע, מצאתי לחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות הבקשה בסך 500 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים ללא קשר לתוצאה בהליך העיקרי.

המזכירות תזמן את הצדדים לדיון הוכחות נוסף לפני מותב שיפוטי המטפל על פי סידור יומנו בתביעות קטנות.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תש"פ, 24 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.