הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 20846-01-18

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:

יורם פולק

נגד

הנתבעים:

עיריית בת ים

פסק דין

התביעה שבפניי עניינה דרישה לפיצוי בגין נזקי גוף שאירעו לתובע בשטח שיפוטה של הנתבעת.

הצדדים:
התובע הינו אזרח נס ציונה, נפגע ברגליו בעת שטייל על חוף הים שבשטח שיפוטה של הנתבעת.
הנתבעת הינה עירייה, אשר מקום האירוע נשוא כתב התביעה , הוא בתחום שיפוטה

תמצית טענות הצדדים:
תמצית טענות התובע:
לטענת התובע ביום 22.5.17 טייל על חוף הים ועבר בחוף הריוויירה בבת ים (להלן: "החוף") . לטענתו בעת שעבר תחת המזח בחוף נפצע בשתי רגליו, וכפי הנראה נחתך משברי זכוכית שהיו במקום . מיד לאחר הפציעה טיפל בו חובש מתחנת העזרה הראשונה שהייתה במקום ונתן לו מכתב הפנייה לבית חולים קפלן שם קבל את המשך הטיפול, אשר כלל תפירה בהרדמה ברגל שמאל והדבקה ברגל ימין.

לטענת התובע , נודע לו שמדובר במקום שכבר אירעו בו מקרי פציעה רבים, אך במועד האירוע לא היה שילוט מתאים המזהיר את העוברים ושבים ,או מחסום המונע מעבר באזור המסוכן מתחת למזח.

התובע אמנם לא אושפז, אך סבל מכאבים והיה מוגבל במשך חודשחצי . כמו כן נאלץ התובע לבטל תוכניות שהיו לו לאותה תקופה כולל נסיעה לחו"ל.

פניותיו של התובע לעירית בת ים לא נענו ולכן נאלץ להגיש את התביעה לבית המשפט.

תמצית טענות הנתבעת:
לטענת הנתבעת בתוקף תפקידה היא נוקטת בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה לאיתורם וסילוקם ומניעתם של מפגעים בשטחים הציבוריים שבתחום שיפוטה.
במקום הנטען לקרות האירוע מתבצעות פעולות ניקיון שוטף על ידי חברת נאות דורית.
במקרה הנדון, התובע הוא זה שאחראי לנזקו, שכן במקום האירוע הנטען , מוצב שלט המורה כי המעבר במקום מסוכן. התובע עבר במעבר למרות השלט המזהיר מפני המעבר בחוסר זהירות ותשומת לב. סמוך למקום האירוע קיים מעבר מוסדר שהתובע היה יכול לעבור בו ללא פגע.

לעניין הנזק ציינה הנתבעת, שהתובע לא הוכיח את הנזק הנטען, ואף לא צירף כל חוות דעת רפואית המוכיחה על הנזקים הנטענים על ידו. אותם מסמכים שצורפו על ידי התובע כהוכחה על הנזק שנגרם לו מעידים על נזק מזערי.

בנסיבות אלו יש לדחות את התביעה .

דיון והכרעה:
בדיון שהתקיים בפניי העיד התובע ונציג העירייה. התובע העיד כי במועד האירוע לא היה שלט ברור המזהיר מפני המפגע מתחת למזח ולא היה כל מחסום המונע מעבר. לדבריו בעדותו, לו היה שלט ברור או מחסום הוא לא היה עובר במקום. התובע העיד כי במועד האירוע לא היה שלט ברור, אלא זה הושם על ידי העירייה לאחר האירוע.

נציג העירייה חזר על טענת העירייה שעירייה מנסה לעשות את המקסימום . קיים במקום שילוט ויש אף ומחסום שמונע מעבר, אשר לעיתים הים פוגע בו. נציג העירייה חזר וטען שהתובע היה צריך להיות זהיר יותר. כמו כן ציין שסמוך למקום האירוע הנטען יש מעבר מסודר ולא הייתה כל הצדקה לעבור דווקא מתחת למזח.

לאחר ששמעתי את התובע ונציג העירייה אני מקבלת את עדות התובע שבמועד האירוע לא היה שילוט ברור המתריע על הסכנה ולא היה כל מחסום ולכן לא הייתה כל סיבה שלא לעבור במקום. האחריות על ניקיון האזור , התקנת שילוט מתאים וברור ובמידת הצורך אף מחסום , הוא של העירייה. במקרה הנדון לא מלאה העירייה את חובתה וכתוצאה מכך נפצע התובע.

ממכתב ההפניה של המרכז לרפואת חרום לבית חולים קפלן, מיום 22.5.17 ניתן ללמוד כי התובע קיבל טיפול עקב דימום בשתי הרגליים. בתיאור גורם הפגיעה נכתב: "גורם לא ידוע זה היה מתחת למים מתחת למזח בחוף הריביירה בת ים" (נספח 4 לכתב התביעה). גם סיכום המחלה מבית חולים קפלן מאותו יום , מספר שעות מאוחר יותר, תומך בתיאור זה . בסיכום המחלה אכן מצוין כי ברגל שמאל בוצעה תפירה בהרדמה מקומית וברגל ימין הדבקה.

גובה הנזק:
התובע בחר להגיש את תביעתו במסגרת הליך של תביעות קטנות ולא במסגרת תביעה לנזקי גוף . דרך המלך להוכחות נזקי גוף היא בהגשת חוות דעת רפואית המפרטת את הנזקים שאירוע לנפגע. יחד עם זאת בתביעות קטנות , סדרי הדין גמישים יותר ואני מכבדת את רצונו של התובע לברר את עניינו בפרוצדורה קצרה יו תר והדורשת פחות משאבים כספיים מחד, אך מגבילה את סכומי התביעה מאידך. במקרה הנדון כאשר לא נטענה טענה בדבר אחוזי נכות, הרי שניתן ללמוד על חומרת הפגיעה מהמסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה.

עיקר הפיצוי במקרה הנדון הוא בגין כאב וסבל. התובע העיד כי הוא פנסיונר כך שלא קיים נזק של הפסד השתכרות ו התובע לא בקש פיצוי בגין אף ראש נזק נוסף. מסכום המחלה עולה שהוצע לתובע להתאשפז , אך הוא בקש להשתחרר לביתו . עצם ההתייחסות לעניין האשפוז בסכום המחלה מעיד כי הפציעה הייתה רצינית ודרשה טיפול והשגחה. כמו כן יש לקחת בחשבון בעת פסיקת הפיצוי המתאים , את ביטול הפעילויות של התובע ותקופת ההחלמה שערכה כששה שבועות . כמו כן הפגיעה בשתי הרגלים עוד מקשה יותר בתקופת ההחלמה וגורמת ל מגבלות נוספות .

לאור האמור לעיל מצאתי כי פיצוי בסך 22,000 ₪ כולל הוצאות הינו פיצוי ראוי .

סוף דבר:
הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום סך של 22,000 ₪.

על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב תוך 15 יום.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים בתואר רשום.

ניתן היום, י"ח כסלו תשע"ט, 26 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.