הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 19414-01-17

בפני
כבוד השופט רמי חיימוביץ, סגן נשיא

תובעים

1.ארז אלי שמואל
2.פיית דניאלה וינשטוק שמואל

נגד

נתבעת
יונייטד אירליינס אינק.

פסק דין

תביעה כספית מכוח סעיף 6 ל חוק שירותי תעופה ( פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012, בשל ביטול טיסה שהייתה אמורה לצאת מישראל לניו – יורק.
החוק
חוק שירותי תעופה מבטיח פיצוי ללא הוכחת נזק לנוסע שטיסתו בוטלה, וכאמור בסעיף 6 לחוק:
6. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:
(1) שירותי סיוע;
(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;
(3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה.
המפעיל רשאי להפחית מחצית הפיצוי הכספי אם הוכיח כי הציע לנוסע כרטיס טיסה חילופי במועדים הקבועים בסעיף 6(ב) וכן יהא פטור לחלוטין מפיצוי אם הוכיח כי הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות (סעיף 6(ה)).
גרסת התובעים
התובעים רכשו מהנתבעת זוג כרטיסי טיסה לניו יורק בטיסה שיועדה להמריא מישראל ב-30/3/16 23:00. הכרטיסים נועדו לתובעת 2 ולבנם הקטין. לדברי התובעים מדובר בביקור קצר של מספר ימים לרגל מסיבת אירוסין.

לאחר שהנוסעים התיישבו במטוס ארעה תקלה מכאנית שהביאה לביטול הטיסה. מעדות התובעת עולה כי הנוסעים המתינו במטוס ובהמשך על הקרקע וכי בשעה 1:30 לערך, לאחר המתנה של שעתיים וחצי, הודיע להם נציג של הנתבעת כי הטיסה בוטלה. התובעת העידה כי איש לא הסביר להם את סיבת הביטול ולא הוצעה להם טיסה חלופית או עזרה אחרת. התובעת ובנה ניסו להשיג טיסה חלופית בשדה התעופה, וכשניסיונותיהם כשלו שבו לביתם. בשעה 8:00 בבוקר למחרת שוחחו עם נציג הנתבעת שהשיב להם את מחיר הטיסה ו בהמשך פנו לנתבעת בנסיון לאתר טיסה חלופית וזו הציעה להם טיסה במחיר גבוה יותר. לבסוף רכשו כרטיסים בחברת אל-על והמריאו לניו-יורק באיחור של כ-24 שעות.
התובעים סבורים כי בנסיבות העניין, והואיל ולא הוצעה להם טיסה חלופית, הם זכאים לפיצוי הקבוע בסעיף 6(א)(3) לחוק, העומד, בהתאם לתוספת הראשונה, על סך של 3,070 ₪ לנוסע, וסה"כ, כאמור בכתב התביעה, 6,000 ₪.
גרסת הנתבעת
הנתבעת מאשרת חלקים גדולים מגרסת התובעים אך לטענתה ביטול הטיסה נבע מתקלה בלתי שגרתית ובלתי צפויה במנוע המטוס והתחייבה משיקולי בטיחות . בתמיכה לטענה זו הוצג דוח הטיסה בו נכתב כי הטיסה בוטלה משום שארעה תקלה במערכת החיווי המתריעה על תקלות (EICAS) דבר שגרם לכך ש-"spoilers 4-11 show inactive on flight control synoptic page" (נספח א' לכתב ההגנה). לטענתה סייעה לנוסעים שחלקם הועברו לטיסות בחברות תעופה אחרות על-פי זמניות המקומות ויעדי הטיסה. הנתבעת טוענת כי התובעים הם שביקשו את ביטול הטיסה ואת החזר עלותה. בנסיבות אלו, כך טוענת הנתבעת, חל הפטור שבסעיף 6(ה) לחוק שכן הטיסה בוטלה בנסיבות מיוחדות שאינן בשליטתה ושלא ניתן היה למנוע אותן. הנתבעת מציינת כי הציעה לתובעים זיכוי של 500 דולר (כמחצית הפיצוי החוקי) לרכישת כרטיסי טיסה, והיא סבורה כי ניתן להסתפק בכך.
דיון
לאחר בחינת החוק, הפסיקה והעדויות מצאתי לקבל את התביעה במלואה.
גרסתם העובדתית של התובעים לפיה הנתבעת ונציגיה לא עשו פעולה כלשהי לסייע לתובעים הוכחה במלואה ותאמה את לוחות הזמנים שהוצגו. הנתבעת לא הציגה ראיות שיסתרו גרסה זו, העד מטעמה לא נכח בשדה התעופה ולא הובא הנציג שטיפל בנוסעים לאחר קרקוע הטיסה. גם טענת הנתבעת כי ביטול הטיסה היה ביוזמת התובעים לא הוכחה וכפי שהסבירו התובעים הביטול נעשה לאחר שהנתבעת הבהירה להם בבוקר כי לא תסייע להם בהשגת טיסה חלופית.

אולם השאלה המרכזית אינה שירות הלקוחות של הנתבעת אלא האם הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת הנתבעת , וגם אם הייתה עושה כל אשר ביכולתה – לא הי יתה יכולה למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות . המונח "נסיבות מיוחדות" לא הוגדר בחוק, אך ברי כי תקלה טכנית שמסכנת את בטיחות הנוסעים עשויה להוות נסיבה מיוחדת. עם זאת, המחוקק לא קבע כי "תקלה טכנית" פוטרת אוטומטית מחובת פיצוי לפי החוק (להבדיל, למשל, משביתה) וכדי ליהנות מהפטור שבסעיף 6(ה) על חברת התעופה להוכיח שאכן מדובר בתקלה בלתי צפויה שמנעה את הטיסה. מטבע הדברים, הפעלת כלי טיס כרוכה בבלאי ובתקלות ועל חברת התעופה להבטיח את תחזוקתו, להכין חלקי חילוף לתקלות שכיחות ולהעסיק אנשי מקצוע מתאימים.
הפסיקה עסקה רבות בפירושן של הוראות סעיף 6 לחוק ואפנה לפסק דינו המקיף של סגן הנשיאה, השופט מנחם מזרחי, בת"א (שלום רחובות) 69167-11-16 רגב נ' אל-על (29/3/17) שם נסקרה ההלכה בהרחבה. ניתן לסכם ולומר כי עמדתה העקבית של הפסיקה היא שכל מקרה נבדק לגופו וכי חברת התעופה תזכה לפטור מפיצוי רק אם הוכיחה את טיב התקלה, את סיבותיה ואת העובדה שהייתה בלתי צפויה ובלתי נמנעת. אין די בהוכחת עצם התקלה, ואפילו בכך שהתקלה מנעה את הטיסה, ועל חברת התעופה להראות כי פעלה כדי למנוע את התקלה , למשל – כי עמדה בכללי הטיפול והתחזוקה המיועדים לחלק התקול. תקלות שמקורן באי-ביצוע תחזוקה נדרשת אינן מהוות נסיבה מיוחדת שמזכה בפטור . "סעיף 6(ה)(1) מקנה פטור למפעיל טיסה אם עמד בנטל להוכיח שני תנאים מצטברים. האחד, כי הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו. השני, גם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא יכול היה למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן נסיבות. דומה כי אף התנאי האחרון דורש הוכחה כפולה. האחד, האם הנתבעת עשתה כל שביכולתה כדי להטיס את הנוסעים בנסיבות הקונקרטיות שנוצרו. השני, עניינו עמידה במבחן הצפיות – האם ניתן היה לצפות את התקלה הטכנית עליה מלינה הנתבעת ולנקוט אמצעים סבירים על מנת למנוע את נסיבות התקלה מלכתחילה". (ת"ק (שלום ירושלים) 32765-06-16 ברגר נ' איירליינס (30/8/16)). עמדה דומה הביע גם בית הדין האירופי לצדק בלוקסמבורג שפסק כי תקלה טכנית היא נסיבה יוצאת דופן רק אם אינה טבועה בפעילות הרגילה של חברת התעופה ואינה בשליטתה של החברה (: Case C-257/14, van der Lans v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Sept. 17, 2015) )).
נשוב לענייננו: הנתבעת הראתה שבמטוס קרתה תקלה טכנית, ואני מקבל את דברי הנציג שהעיד כי מדובר בתקלה שמנעה את המראת טיסה. אמנם הנציג אינו איש טכני, ולא הובאה אסמכתא מקצועית שתתמוך בגרסתו, אך נראה סביר כי פגיעה בחיווי התקלות עשוי לסכן את הטיסה. עם זאת, הנתבעת לא הראתה מדוע קרתה התקלה, לא הציגה ראיות בדבר תחזוקת המטוס והחלק התקול, לא הוכיחה שמדובר בתקלה חריגה - כטענתה, לא הסבירה מדוע לא היה ניתן לתקל את התקלה בזמן מהיר, ולא הראתה כי ניסתה למצוא לנוסעים פתרון חלופי שיאפשר להם לממש את טיסתם בזמן סביר. בנסיבות אלו מצאתי כי הנתבעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה כדי לזכות בפטור ועל כן אינני מקבל את טענתה לתחולתו של סעיף 6(ה) לחוק ואינני פוטר אותה מפיצוי.
סוף דבר
חוק שירותי תעופה קובע פיצוי סטטוטור י ותנאים מיוחדים לקבלת פטור מפיצוי. התובעים הוכיחו כי הם זכאי לפיצוי מכוחו של החוק. הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח את התנאים המזכים בפטור. בנסיבות התביעה מתקבלת במלואה והנתבעת נדרשת בתשלום הפיצוי החוקי המלא.
התביעה מתקבלת. הנתבעת תשלם לתובעים פיצוי בסך 6,000 ₪ (כפי שנקבע בכתב התביעה). לפיצוי יש להוסיף הוצאות משפט בסך 400 ₪. הפיצוי ישולם בתוך 30 ימים ולאחר מועד זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין.
בסיום הדברים אעיר כי דומה שאם הנתבעת הייתה מספקת ללקוחותיה שירות לקוחות אחר ומנסה לסייע לתובעים להשיג טיסה חלופית – ואפילו בספיגת ההפרש מעלות טיסה אחרת –עוגמת הנפש שנגרמה לתובעים הייתה נחסכת ויתכן והליך כולו היה נמנע. ראוי כי הנתבעת תלמד את המקרה ותבחן שת התנהלותה מול לקוחות שטיסתם בוטלה.
הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור לבית-המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 15 ימים מיום שיומצא להם פסק הדין.

ניתן היום, ד' תמוז תשע"ז, 28 יוני 2017, בהעדר הצדדים.