הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות ברמלה ת"ק 68477-02-19

בפני
כבוד ה שופט הישאם אבו שחאדה

תובעים

יאיר שלום אנסבכר

נגד

נתבעת

ליאת יקותיאל

פסק דין

1. הנתבעת היא הבעלים של עסק למכירת כלי בית (להלן: העסק). ביום 21.4.15, התובע רכש מהעסק מנורות בסך כולל של 1,090 ₪. ביום 6.5.15, המנורות הוחזרו לנתבעת והיא נתנה לו שובר זיכוי בגין מלוא הסכום ואשר מעניק לתובע את הזכות לרכוש בעתיד מוצרים אחרים מהעסק בגובה שובר הזיכוי (להלן: שובר הזיכוי הראשון).

2. במועד בלתי ידוע, במהלך שנת 2017, הגיע התובע לעסק ורכש באמצעות שובר הזיכוי הראשון מוצרים בסך כולל של 636 ₪. הנתבעת מסרה לו שובר זיכוי בגין יתרת הסכום, בסך של 454 ₪ (להלן: שובר הזיכוי השני).

3. במהלך חודש נובמבר 2018, הגיע התובע לעסק וביקש לרכוש מוצרים ולממש את שובר הזיכוי השני. הנתבעת סירבה בטענה שפג תוקפו של שובר הזיכוי השני מאחר וחלפו למעלה משנתיים ממועד הנפקת שובר הזיכוי הראשון ביום 6.5.15. הנתבעת הפנתה להוראות סעיף 14ז לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן). מכאן התביעה שבפניי לחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 454 ₪ שנקוב בשובר הזיכוי השני, וזאת בתוספת הוצאות משפט.

4. סעיף 14ז(א)(3) לחוק הגנת הצרכן, קובע כדלקמן:

"14ז. זיכוי בשל ביטול עסקה
(א) ביטל צרכן הסכם לרכישת טובין או שירותים ולא היה זכאי להחזר כספי לפי הוראות כל דין, והעוסק נתן לו שובר זיכוי בשל הביטול (בסעיף זה – שובר זיכוי) יחולו הוראות אלה:

(3) שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מסירתו."

(ההדגשות שלי – ה'א'ש')

5. עינינו הרואות כי טענתה של הנתבעת ששובר זיכוי מוגבל תוקפו לשנתיים בלבד, קרי שנתיים מיום 6.5.15, איננה נכונה. המחוקק לא קבע ששובר הזיכוי תוקפו יהיה לכל היותר שנתיים מיום מסירתו, אלא לכל הפחות שנתיים מיום מסירתו. בנסיבות אלה, הדין הוא עם התובע. סירובה של הנתבעת להחזיר לתובע את כספו, כמוה כעשיית עושר ולא במשפט.

6. יוזכר גם שסעיף 14ז לחוק הגנת הצרכן, מטרתו להגן על הצרכן ולא לפגוע בו על ידי צמצום תקופת ההתיישנות הכללית שקבועה בחוק של שבע שנים. הווה אומר, התובע זכאי לקבל את הסך של 454 ₪, או מוצרים בשווי זה, עד שבע שנים מיום 6.5.15.

7. לפיכך, הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. 454 ₪ בגין שובר הזיכוי השני.
ב. 800 ₪ בגין הוצאות משפט.

8. הסכומים האמורים ישולמו עד ליום 1.9.19 ולאחר מכן יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

9. כל אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תוך 15 ימים.

המזכירות תשגר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד תמוז תשע"ט, 17 יולי 2019, בהעדר הצדדים.