הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 9200-06-19

בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובע

מרט גרינברג

נגד

הנתבעת

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

פסק דין

בפני תביעה כספית בסך 1,700 ₪ מכוח סעיף 18 א' (ד) (1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") בשל אי הגעת שליח לשני מועדים שתואמו עם הנתבעת וכן בגין עוגמת נפש.

אין מחלוקת בין הצדדים, כי בשני מועדים, 15.8.18 ו- 19.8.19 תואמה הגעת שליח מטעם הנתבעת למסור לתובע ראוטר תקין אך השליח לא התייצב. ההמתנה בכל אחד מהמקרים היה למשך שלוש שעות.

התובע טען, כי לנוכח אי הופעת השליח בשני מועדים הוא זכאי לפיצוי בהתאם לסע יף 18 א' (ד) (1) לחוק, בסך של 600 ₪ בגין כל אחד מה מועדים ובסך הכל 1,200 ₪. כן תבע 500 ₪ בגין עוגמת נפש, טרחה וביטול זמן.

הנתבעת לא חלקה על העובדות כאמור אך טענה, כי התיקון לחוק שקבע פיצוי בגין איחור או אי הגעה של שליח (להבדיל מטכנאי) לא חל בעניינו של התובע משזה נכנס לתוקף רק ביום 12.9.18.

אין מחלוקת בין הצדדים, כי חרף עמדתה הנ"ל של הנתבעת היא הציעה פיצוי לתובע כמחווה של רצון טוב אך ההמחאה שנשלחה לתובע לא נפרעה. אף לאחר הגשת התביעה הוצעו לתובע הצעות פשרה שנדחו על ידו. אף במהלך הדיון בפניי הוצעה הצעת פשרה לתובע אשר נדחתה על ידו.

אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבעת העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ושמעתי את העדויות, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי .

על-פי הוראת תקנה 15(ב) ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי.

סעיף 18 א(ד)(1) קובע פיצוי בסך 300 ₪ למקרה של אי הגעת נותן שירות לאחר תיאום ביקור אם חלפו שעתיים ופיצוי בסך 600 ₪ אם חלפו שלוש שעות. התובע עתר לפיצוי מכח סעיף זה בגין אי הגעת השליח לביתו למסירת הראוטר בשתי הזדמנויות.

מקובלת עלי עמדת הנתבעת, כי אין תחולה לתיקון בחוק המקנה פיצוי בסך 600 ₪ בגין אי הגעת שליח. תיקון מספר 55 לחוק מיום 12.7.18 קבע, כי התיקון לחוק יכנס לתוקפו לאחר חודשיים ולגבי סעיף קטן ד' החל מיום 1.2.19. טרם התיקון הפיצוי חל בגין אי הגעת טכנאי. אי הגעת השליח לבית התובע היה במהלך חודש אוגוסט, טרם כניסתו התיקון לתוקף ולכן אינו חל על שליח (בניגוד לטכנאי).

התובע בעדותו בפניי לא נתן מענה לטענת התובעת, כי אין תחולה לחוק בעניינו ועל כן אינו זכאי לפיצוי מכוח סעיף 18 א' (ד) (1) לחוק . התובע הפנה לשני פסקי דין שלא מצאתי לגזור מהם גזירה שווה לענייננו. ת"ק 40009-05-15 כהן ואח' נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ ( 8.11.15) בו נקבע , כי אף אם אין מדובר בביקור טכנאי יש לתת פיצוי בעילה מעין חוזית , ללא אבחנה בין טכנאי לגורם אחר שאמור לתת השירות מטעם הנתבעת.

ת"ק 61663-12-15 חזן נ' חברת בזק בע"מ ()29.9.16), בו נפסק פיצוי בגין אי הגעת מי שהיה אמור להתקין מוצר בבית התובע, תוך קביעה שאין מדובר בשליח אלא בטכנאי שנועד לתת שירות.

יחד עם זאת, מקובל עלי, כי נגרם לתובע ביטול זמן בשל אי הגעת השליח בשני מועדים ועל כן הוא זכאי לפיצוי. התובע לא הציג בפניי ראיות קונקרטיות לגבי הנזק שנגרם לו ועל כן יפסק לו פיצוי כולל שיתן ביטוי לביטול הזמן שנגרם לו בשני מועדים. בשים לב לכך שהנתבעת הי יתה נכונה לפצות את התובע עוד בטרם הגשת כתב התביעה, והיא אף שלחה לו המחאה שהוא בחר שלא לפדות, הרי שבכך לא פעל התובע להקטנת נזקו ואין לחייב את הנתבעת בגין הוצאות משפט בהליך זה .
מצופה היה מהתובע לפדות את ההמחאה לגבי הסכום שהוצע על ידי הנתבעת ולתבוע את יתרת הסכום שלטענתו הוא זכאי לו.

התובע בעדותו בפניי טען לשירות לקוי בתקופה של כחודש ימים, אך התביעה לא כללה רכיב זה ולא נתבקש תיקון כתב התביעה על מנת להוסיף רכיב זה ולא הוכח טיבו והיקפו של השירות הלקוי ולכן לא ייפסק פיצוי בשל כך.

נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביע ה באופן חלקי ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 600 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן – הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג תשרי תש"פ, 22 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.