הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 55079-05-19

בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובע

עומר חזן

נגד

הנתבעים

1.מתן רוטמן
2.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

פסק דין

בפני תביעה כספית בסך של 4,784.40 ₪, בגין נזקי רכוש (פח).

אין מחלוקת בין הצדדים, כי רכבו של התובע עבר מהנתיב הימני ביותר אל הנתיב השמאלי שיועד לנסיעה ישר כאשר ברצונו להשתלב באחד משני הנתיבים שפונים שמאלה. התאונה התרחשה בטרם השלים התובע את השתלבותו באחד הנתיבים שפונים שמאלה בעודו נמצא בנתיב שמיועד לנסיעה ישר תוך שהוא מצוי בסטייה עם הרכב כדי להשתלב שמאלה.

אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבע ים העולה מאותן עובדות שהוכחו.

על-פי הוראת תקנה 15(ב) ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי.

לאחר שנתתי דעתי לראיות הצדדים ועדויותיהם אני קובעת, כי אחריות לקרות התאונה מוטלת על התובע בשיעור של 80% ועל הנתבע 1 בשיעור של 20% . התובע הינו הגורם העיקרי לקרות התאונה וזאת בשל מעבר חד מהנתיב הימני ביותר בניסיון להגיע לנתיב שפונה שמאלה תוך חציה של נתיבי נסיעה באופן היוצר סיכון למשתמשים בדרך.

הנתבע 1 מסר, כי הבחין ברכב התובע כש זה מאותת, אך לדבריו התובע נכנס לנתיב נסיעתו באופן פתאומי ולכן אף שהאט לא היה בכך למנוע את התאונה. יחד עם זאת הנתבע 1 לא העיד בפניי, כי נקט בכל הפעולות הנדרשות על מנת למנוע את התאונה כך שיש להטיל עליו אחריות בשיעור של 20% .

בהתאם לחוות דעת השמאי והחשבונית הנזק לרכב התובע הוא בסך של 4,034.40 ₪ (הנזק וירידת ערך) ולכך יש להוסיף סך של 750 ₪ שכ ר טרחת השמאי.

נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומחייבת את הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, לשלם לתובעת סך של 807 ₪ (הנזק וירידת ערך) בצירוף סך של 750 ₪ בגין שכר טרחת השמאי וכן הוצאות משפט בסך של 300 ₪.
הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן – הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ג' תשרי תש"פ, 02 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.