הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 54560-09-20

בפני
כבוד ה שופט עמית צבי שרצקי

תובעים

טימור זרין

נגד

נתבעים
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

פסק דין

בספטמבר 2019, לטענת התובע, או אוקטובר 2019, לטענת הנתבעת (להלן- הנתבעת או הבנק) (לא הוגשו לבית המשפט מסמכי פתיחת החשבון) פתח התובע אצל הנתבעת חשבון במטרה למחזר משכנתא שניתנה לו בבנק לאומי לישראל בע"מ. התובע נפגש עם גב' בן חמו שהבטיחה לו כי לא יידרש לעשות ביטוח חיים ולמשכנתא וכי תהליך מחזור המשכנתא יהיה קצר ימים. בפועל נימשך הטיפול במשך שנה שבסופה, ביום 22.9.20 ביטל את הבקשה וסגר את חשבון הבנק. לטענתו ההליך נמשך זמן רב ובניגוד להבטחת הנתבעת בשל הטיפול הרשלני.
התובע פירוט פרוט רב את השתלשלות העניינים והפנה לעשרות פניות במשך השנה באמצעות הווטסאפ ומכתבים. הוא כפר בטענות הנתבעת שלא המציא מסמכים כבקשתם, או שלא המציא מסמכים במועדם. לדבריו מידי פעם בפעם ביקשו מסמכים נוספים או שבקשו מסמכים שנשלחו על ידיו קודם לכן וזו הסיבה להארכת הטיפול.
בגין הארכת הטיפול על ידי הנתבעת כל תשלומי ביטוח החיים ששילם ושועבדו לבנק לאומי בגין המשכנתא , היו נחסכים ממנו לו עמדה התובעת בהבטחתה לסיים את הטיפול כמובטח. הנזק הינו 6846 ₪. סך של 912 ₪ בגין תשלומי ביטוח הנכס וביטוח חיים עבור ביתו לשעבוד אצל הנתבעת. כן תבע 3000 ₪ בגין הטעיה וניצול מצוקה, 3000 ₪ בגין טרטור ועוגמת נפש.

הנתבעת כפרה בכל האמור. בקשת מחזור המשכנתא הייתה רשומה על שם ביתו, כשהתובע הינו ערב לה. אשר על כן אין יריבות בין הצדדים.
אומר מיד כי אני דוחה טענה זו. הקשר היה עם התובע מתחילת ההליך ועד סיומו.

טענת הנתבעת ל הימשכות ההליך נגרם בעטיו של הנתבע שלא עמד בדרישות הבנק, כך למשל, התעקשותו שלא לבצע שמאות מעודכנת לנכס ולהישען על שמאות ישנה, דבר שהצריך בדיקות נוספות וסבב אישורים בבנק. בשלב מסוים ביקש לשנות את גובה ההלוואה שהצריכה אישור מחודש, העברת פוליסת ביטוח חיים של הבת ללא סעיף שיעבוד כנדרש . אי העברת פוליסת ביטוח רכוש ואסמכתאות לגבי כושר החזר.
בשלב מתקדם כשתיק ההלוואה הגיע לביצוע, נודע לבנק לראשונה כי לטובת התובע ואשתו רשומה הערת אזהרה על הנכס נשוא המשכנתא לטובתם, שה תובע לא יידע את הבנק. בעקבות זאת נאלץ הבנק לנסח מסמך משפטי ולהחתים את התובע ועוד דוגמאות המפורטות בכתב ההגנה. בנוסף ביקש הבנק אישור דיווח לשלטונות ה מס בגין הכנסות שכר דירה. התובע סירב והודיע על הפסקת הטיפול. כן צוין שגם הקורונה גרמה לעיכוב נוסף.

בעדותו בבית המשפט ציין כי פרק הזמן שעבר עת לקח שלוש משכנתאות מבנק אחר הי ה כחודש ימים , דבר המצביע את רשלנות הנתבעת בטיפול במשכנתא שגרמה לו הוצאות רבות כמפורט לעיל .
לדבריו לא נאמר בבנק כי פירעון מוקדם של ההלוואה הביאה לעיכוב בביצועה. מעולם לא נאמר לו ששמאות הנכס הביאה לעיכוב בבקשה שאילו ידע היה עושה כן בעלות אפסית. באשר להערת האזהרה, כבר בינואר 2020 העביר לאחראית המשכנתאות בסניף מסמכים מהטאבו ורואים בה את הערת האזהרה. בכל פניו תיו לבנק לא נאמר לו כי העיכוב הוא בבאחיותו. נאמר לו כי העיכוב נובע מהתפשטות הקורונה.
התובע דחה את הטענה שדרש להפסיק את הטיפול בהלוואה בשל דרישת הנתבעת שיציג דיווח לשלטונות המס בגין הכנסותיו משכר דירה. רק ביום 21.9.20 ביקשו ממנו להציג את האישור והוא התנגד לכך. לא היה לו כל אינטרס שלא להגיש . התובע הציג לבית המשפט דוחות שנתיים למס הכנסה הן לעניין משכורת והן לעניין נדלן. הסיבה לביטול הבקשה נבעה "בעקבות דרישות אין סופיות מצד הבנק להמציא מסמכים ומשכנתא שטרם אושרה לאחר שנה".

נציגת הבנק טענה כי התובע מבקש להשיב לו הוצאות ששילם בבנק אחר. הם לא קיבלו את הכסף ואין עליהם להשיב דבר. היא נתנה דוגמאות לעיכובים שנעשו על ידו. כך למשל יש חובה להציג תשלום מיסוי להשכרת דירה בדמי שכירות מעל 5000 ₪. האישור שהתקבל לא התייחס לכך. נציגת הבנק ביקשה התובע מיד בתחילת ההליך להביא אישור על פטור מתשלום מס הכנסה בגין דמי שכירות מעל 5000 ש"ח לחודש והוא לא עשה כן.
נאמר לה על ידי גורמי הטיפול האחרים, שלא ניתן לבצע את המשכנתא ללא אישור. התובע שינה כל פעם את סכום המשכנתא והיה צריך להתחיל מחדש את הפרוצדורה. תלושי שכר טובים לחודשיים ולאחר מכן יש לקבל תלושים חדשים. יש צורך בבדיקת חוזים מהשכרת דירה ומאחר ולתובע מספר דירות, יש לבדוק את כל הנכסים. נציגת הבנק הפנתה את בית המשפט לאוטסאפ מיום 21.5.20 ובו התייחסות לעניין תשלומי מס בגין השכרת הדירה ברעות, דבר הסותר את טענתו כי רק בסוף ספטמבר 2020 התבקש להציג מסמך המתייחס לכך. טענתו כי רק שאלו אותו אם משלם הוא מס, היא מיתממת. ידוע כי יש להמציא מסמך בעניין תשלומי מס בקבלת משכנתא. אינני מתעלם מהדוחות שהציג בפני בית המשפט, אולם אי הצגת דוח במועד גורם לעיכוב בתהליכי קבלת ההלוואה.

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים הרבים שהציג התובע, לא מצאתי שיש להעדיף גרסה על פני רעותה.
הדוגמה שהביא התובע לעניין קבלת משכנתאות בבנק אחר לאחר חודש מהגשת הבקשה, אינה יכולה להתייחס לעניינינו. לא ניתן ללמוד מבנק אחד למשנהו למשך הזמן הדרוש מיום בקשת ההלוואה ועד קבלתה, כשאין בפני הנתונים הדרושים לשם השוואה.
התובע עשה מאמצים להיענות לדרישת הבנק. הוא פנה אליהם פעמים רבות לזירוז התהליך ולדבריו המציא את הנדרש והרגיש פגוע "דרישתי להפסיק את הטיפול בבקשת המשכנתא נעשתה בעקבות דרישות אין סופיות מצד הבנק להמציא מסמכים ושהמשכנתא טרם אושרה לאחר שנה" (מסמך שהגיש לבית המשפט במהלך העדות).
אכן הנתבעת דרשה מסמכים לרוב פעם אחר פעם עם התקדמות הטיפול בבקשה והאינפורמציה הנוספת מצדו של התובע שהביאה לעיכוב.
בנסיבות אלה אני מחליט לדחות את התביעה.

זכותם של הצדדים להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.