הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 52843-05-19

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובע

אבי וסרמן

נגד

הנתבעת

אייס קפיטל קמעונאות (2016) בע"מ

פסק דין

רקע
1. התובע הגיש תביעה קטנה במסגרתה ביקש ל הורות על ביטול עסקה וחיוב הנתבעת לשלם לו סך של 5,000 ₪ המורכבים מהשבת התמורה בסך 1,579 ₪ וכן 3,421 ₪ הוצאות לדוגמא בה תאם לסעיף 31 א' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

נימוקי התביעה
2. ביום 31.8.18 התובע רכש מהנתבעת מערכת ישיבה מדגם "אדל" במהלך יריד של "חבר". המערכת סופקה לביתו ביום 17.9.18. עם קבלת המוצר ופתיחת האריזה גילה התובע כי לא נכללו בה ברגים והוראות הרכבה של המוצר.

3. עם גילוי עובדה זו ניסה התובע ליצור קשר מיידי עם מחלקת שירות הלקוחות של הנתבעת באמצעות אתר האינטרנט שלה ובאמצעות העמוד העסקי ברשת הפייסבוק אולם לא נענה. גם ניסיון התובע ליצור קשר טלפוני עם הנתבעת לא צלח ואף לא ניתנה אפשרות להשאיר את פרטיו במענה קולי.

4. בדלית ברירה, נאלץ התובע להגיע לסניף הנתבעת בבני ברק. הוא סיפר לנציג השירות את הבעיה וביקש ברגים אשר יסייעו לו להרכיב את המוצר. התובע הופנה ל"ארגז כלים" גדול כדי לחפש שם את הברגים המתאימים למערכת הישיבה שרכש. לאחר חיפוש של שעה ומשלא מצא התובע את הברגים המתאימים, הוא נאלץ לעזוב את סניף הנתבעת בידיים ריקות. מאז ועד למועד הגשת התביעה 22.5.19, ניסה התובע ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות בנתבעת, לצורך קבלת הברגים החסרים והוראות הרכבה, אך ללא הצלחה.

5. במענה לפנייה שהשאיר התובע בעמוד הפייסבוק של הנתבעת נענה התובע בתשובה כי נציג שירות של הנתבעת יחזור אליו בהקדם, דבר שלא קרה. במענה לפנייה נוספת של התובע אל הנתבעת בה התרה שאם הבעיה לא תיפתר, הוא יאלץ לפנות להליכים משפטיים, נענה התובע כי יחזרו אליו אולם גם הבטחה זו לא קוימה.
6. מאחר והתובע אינו יכול לעשות שימוש במערכת הישיבה, ביקש התובע לבטל את העסקה אך גם מפנייה זו התעלמה הנתבעת. לכן, התובע ובני משפחתו אינם משתמשים במערכת הישיבה מאחר וזו חוברה באופן זמני ע"י ברגים כך שאיננה יציבה וקיימת סכנה בשימוש בה.

7. עקב מחדלי הנתבעת אשר התעלמה מפניותיו של התובע ולא סיפקה לו את כל הנדרש, מבקש התובע לבטל את העסקה מחמת אי התאמה בהתאם לחוק המכר תשכ"ח – 1968. כמו כן, ביקש התובע לחייב את הנתבעת בהוצאות בגין הפרת סעיף 2 (א) (12) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 עקב מחדלה, הטעייתו לגבי קיומם של חלפים לצורך השימוש במערכת הישיבה.

טענות הנתבעת
8. הנתבעת הכחישה את טענות התובע במלואן. לטענתה, מדובר בטענת סרק שכן גם לו היו נכונות טענות התובע (המוכחשות מחוסר ידיעה), כי היו חסרים ברגים וחוברת הדרכה באריזה, הנתבעת ביקשה לספק את האמור תוך ימים ספורים ממועד פניית התובע. אולם, התובע בחר שלא לשתף פעולה עם הנתבעת ולהרכיב את מערכת הישיבה באמצעות ברגים שאינם מתאימים שגרמו נזק למוצר. לפיכך, התובע אינו זכאי עוד לדרוש את ביטול העסקה והשבת התמורה ששולמה בגינה.

9. לעניין יתר הטענות, התובע אכן רכש מערכת ישיבה מהנתבעת אולם מחיר מערכת הישיבה היה בסך של 1,049.25 ₪ ולא כפי שנטען בתביעה.

10. התובע פנה אל שירות הלקוחות של הנתבעת לראשונה רק ביום 27.9.18 בחלוף 10 ימים ממועד קבלת המוצר. לא בכדי נמנע התובע מלציין את התאריך המדויק בו פתח את האריזה ובדק את המוצר, שכן התובע נמנע מלפעול בהתאם להוראות חוק המכר, המטילות על הקונה את החובה לבדוק את הממכר בסמוך למועד האספקה ולא 10 ימים לאחר מכן.

11. בניגוד לנטען בכתב התביעה, התובע לא ניסה לפנות אל הנתבעת במספר דרכים ללא הצלחה אלא הציף את דף הפייסבוק שלה, בהערות , טענות ואיומים וזאת עוד בטרם פנה/נענה ע"י הנתבעת באופן רשמי. הנתבעת מכחישה את טענות התובע כי הוצע לו לחפש את הברגים בעצמו אלא נאמר לו מלכתחילה כי הברגים המבוקשים אינם מצויים בסניף, אך ניתן להזמינם עבורו לאלתר.

12. פנייה רשמית בעניין הברגים החסרים נעשתה רק ביום 27.9.18. כבר ביום 3.10.18 ביקשה הנתבעת לספק לתובע את הברגים שהיו חסרים לטענתו לאחר שהזמינה אותם מהספק אולם מסיבות השמורות עם התובע הוא סירב לקבלם ועמד על כך שהעסקה תבוטל והוא יקבל זיכוי כספי או פיצוי.
13. מעיון בתמונות המוצר כפי שסיפק התובע לנתבעת ואף צורפו לכתב התביעה, עולה בבירור כי התובע ניסה להרכיב את מערכת הישיבה עם ברגים שאינם מתאימים ובכך הסב למוצר נזק שאינו בר תיקון שמנע מהנתבעת את האפשרות לבצע ביטול העסקה והשבת התמורה לתובע.

הדיון בתביעה
14. התקיים לפני דיון במעמד הצדדים. התובע חזר על טענותיו בכתב התביעה. נציג הנתבעת עמד על הטענה כי עלות המוצר היתה כ- 1,000 ₪ בלבד ולא 1,500 ₪ כפי שנטען בכתב התביעה.

15. התובע טען כי עלות המוצר הינה בסך של 1,579 ₪ כפי שרשום בקבלה שצורפה לכתב התביעה. פנייתו הראשונה לנתבעת היתה ביום 17.9.18 בעת הגעת המשלוח ולא לאחר מכן כפי שניסתה לטעון הנתבעת.

16. הנתבע שב על טענתו כי לא נענתה דרישתו הראשונית לקבל את הברגים ולו היה נעשה כך היה נמנע הצורך בהגשת התביעה דנן. מנגד טען נציג הנתבעת כי היא אינה נוהגת להציע ללקוחותיה לחפש ברגים לבד. יש לנתבעת מחלקה המספקת חלקי חילוף וימים ספורים לאחר הפנייה שהיתה ביום 27.9.18, ניתנה הודעה לתובע שהברגים נמצאים בסניף והוא מוזמן לקחת אותם אך הוא סירב להצעה זו. התובע הכחיש טענה זו.

ההסדר הדיוני בין הצדדים
17. בהמלצת ביהמ"ש הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו נציג הנתבעת יגיע לביתו של התובע בתוך 10 ימים, יבחן את המוצר שסופק ובמידת האפשר יתקנו לשביעות רצון התובע ובמקרה זה ביהמ"ש יבחן את כתבי הטענות שהוגשו ע"י הצדדים ויפסוק בשאלה האם זכאי התובע לקבלת פיצוי.

18. התובע הודיע לביהמ"ש כי בהתאם להסדר הנ"ל, נציג מטעם הנתבעת הגיע לביתו, וידא שלא נגרם נזק כלשהו למערכת הישיבה והרכיב אותה בצורה נאותה.

19. לפיכך נותרה להכרעה שאלת זכותו של התובע לקבלת פיצוי והוצאות משפט בגין התביעה.

20. הכלל הוא כי תובע שזכה בתביעתו זכאי כי יפסקו לטובתו הוצאות משפט בגין הצורך בהגשת התביעה. במקרה שלפנינו, קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים לגבי מועד הפניה של התובע לראשונה אל הנתבעת, האם ניתן מענה נאות לפניות התובע וכו' .

21. ראשית, ככל שמדובר בתביעה לביטול העסקה עקב פגם מהותי, אי התאמה בממכר, נטל ההוכחה לכך מוטל על התובע בהתאם לעקרון "המוציא מחברו עליו הראיה" . במקרה שלפנינו, לא שוכנעתי כי היתה אי התאמה שכן המוצר שסופק בפועל הינו המוצר אותו בחר התובע. הנתבעת הכחישה, אם כי בשפה רפה, את הטענה כי באריזת המוצר היו חסרים הברגים לצורך הרכבתו וכן חוברת ובה הוראות הרכבה. לפיכך, אני קובע כי לא נסתרה טענת התובע לעניין הפריטים החסרים כאמור לעיל. התובע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי הוא זכאי לביטול העסקה עקב אי התאמה.

22. התובע לא הביא עמו לדיון את רעייתו כדי שת אמת את גרסתו כי בעת ביקורם בסניף הנתבעת נאמר לו שעליו לחפש את הברגים המתאימים למוצר שרכש, מתוך קופסה גדולה של ברגים. מנגד, הנתבעת נמנעה מלהעיד את נציגיה מהסניף בו ביקר התובע כך שמחדלים אלו נזקפים לחובת שני הצדדים ואין בהם כדי להטות את הכף לטובת מי מהצדדים .

24. התובע לא עמד בנטל להוכיח את טענתו כי היה עליו לטרוח במשך זמן רב לחפש את הברגים הנדרשים. מנגד, לא נסתרה טענת הנתבעת כי הברגים החסרים לכאורה , הוזמנו עבורו אך הוא סירב לבוא לקחתם ועמד על כך כי העסקה תבוטל והתמורה תושב לו בצירוף פיצוי.

25. אני מקבל את טענת התובע שלא נסתרה כי אכן הברגים וחוברת ההרכבה היו חסרים באריזתו של המוצר. מנגד, לא נסתרה טענת הנתבעת כי הברגים החסרים וכן חוברת ההוראות הוזמנ ו עבור התובע בתוך מספר ימים, אך הוא סירב לבוא לקחתם ועמד על כך שהעסקה תבוטל. התוצאה היא שהתובע לא הוכיח כי הוא זכאי לקבלת פיצוים עפ"י חוק הגנת הצרכן או עפ"י חוק המכר. יחד עם זאת, אין ספק כי התובע נאלץ לפנות לנתבעת לצורך קבלת הברגים והחוברת החסרה, דבר שגרם לו לביטול זמן.

סוף דבר
26. לאחר שקילת מכלול הנתונים בתביעה דנן וכן התרשמותי הישירה מעדויות הצדדים וטענותיהם לפני בדיון. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך כולל של 400 ₪ בלבד שישולמו בתוך 30 ימים.

בקשת רשות ערעור על פסק הדין בתוך 15 ימים מקבלתו לבימ"ש מחוזי מרכז לוד.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.