הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 35710-11-20

בפני
כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובע

גילעד גמליאלי

נגד

הנתבע
יקיר קדושים

פסק דין

לפני תביעה כספית בסך 4,000 ₪, שעניינה ביטול עסקה והשבה ופיצוי בגין אובדן ימי עבודה וטרטור.

אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובע הזמין מהנתבע שעון יד בעלות של 569 ₪.

בין הצדדים מחלוקת האם השעון סופק אם לאו.
לטענת התובע, הנתבע התחייב לספק את השעון בתוך 10 ימים, הדבר לא התבצע, הוא ביקש לבטל את העסקה והנתבע לא הסכים. בהמשך הנתבע טען שהשעון נשלח בדואר רשום, אך מסר מספר מעקב שגוי, כך שהנתבע לא שלח בדואר רשום את השעון. בהמשך התובע שב על בקשתו לבטל את העסקה והנתבע שלח לו חבילה. לאחר שהחבילה הגיעה לידי התובע, הסתבר לו שהעטיפה הייתה קרועה, וכי בתוך הקופסא לא היה שעון. הוא פנה מיד לנתבע, שהתנער ממנו והפנה אותו לדואר ישראל.

הנתבע טען, כי שלח לתובע שעון, אשר אבד בדואר או התקבל אצל התובע, אך לא פקיד הדואר לא החתימו על כך. לאחר שהתובע טען שלא קיבל את השעון, הנתבע שלח לו שעון נוסף בדואר רשום וזה התקבל אצל התובע. לאחר שהתובע טען, כי השעון לא היה בתוך הקופסא הוא ביקש ממנו למלא דוח אובדן בדואר ישראל על מנת שהנתבע יקבל את הפיצוי ויוכל לפצות את התובע או לשלוח לו שעון נוסף, אך התובע סירב.

אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבע העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, שמעתי את הצדדים, צפיתי בסרטון ו האזנתי לשיחה מוקלטת בין השניים, שוכנעתי, כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי.

על-פי הוראת תקנה 15(ב) ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי.

לא רק שלא עלה בידי הנתבע לסתור את טענות התובע וראיותיו, יש בהתנהלות הנתבע לחזק את גרסת התובע וראיותיו.
ראשית, התובע טען שהשעון נשלח פעמיים לתובע, אך לא הביא כל ראיה לקיומו של משלוח השעון בדואר רשום בפעם הראשונה, כנטען על ידו.
הנתבע טען, כי ביקש מהתובע למלא דוח נזק בדואר ישראל, אך השיחה המוקלטת בין השניים מיד לאחר פתיחת החבילה על ידי הנתבע והעדר השעון בקופסא מלמדת שהנתבע אמר לתובע "דבר עם הדואר" ולא מעבר לכך. מדברים אלה לא היה אמור התובע להבין שהיה עליו למלא דוח נזק/אובדן. התובע מסר, כי לא ידע שיש אפשרות כזו והנתבע או מי מטעמו לא העמידו אותו על אפשרות זו. יתירה מכך, התובע טען ואף הציג ראיות והנתבע לא חלק על כך, כי לגבי משלוח דבר הדואר הראשון הנתבע מסר לתובע מספר דואר רשום שגוי לצורך מעקב .
העובדה שחרף טענות קשות שהעלה התובע בכתב תביעתו לגבי התנהלות הנתבע וטען באופן מפורש, כי הנתבע לא שלח לו שני דברי דואר, הנתבע כלל לא טרח לפנות לדואר ישראל לקבל אסמכתאות לטענותיו. יתירה מכך, חרף הפסקות שנערכו בדיון לא עלה בידי הנתבע אפילו להציג את מספר הדואר הרשום של החבילה הראשונה שנשלחה לטענתו ואבדה או התקבלה אצל התובע מבלי שהוחתם. מדובר בהתנהלות בעייתי ת של הנתבע, כבית עסק. מהר איות שצירף התובע עולה שזה פונה רבות בכתב לנתבע, הנתבע מצידו טען שהשיב לתובע, אך אין תיעוד לטענות אלה. מכל מקום לא הוצג בפניי תיעוד, כי פניות התובע נענו מעבר למתועד בתכתובות שצורפו לכתב התביעה.
בנסיבות אלה, אני קובעת, כי הנתבע שלח לתובע חבילה אחת בלבד ולא שניים כפי שטען.

התובע הציג סרטון שצולם מיד לאחר פתיחת החבילה והשיחה שהושמעה התקיימה מיד לאחר שהדברים התבררו לו. התרשמתי שהשיחה היא אותנטית , וכי התובע היה נסער וכעס על אי הימצאות השעון בתוך הקופסא והנתבע מצידו השיב "דבר עם הדואר" ולא הנחה אותו כיצד לפעול . גם העובדה שהתובע, ת ושב נהריה, הגיש את התביעה בעיר רחובות, מקום בית העסק, אף שמדובר בעסקה מרחוק והוא יכול היה להגיש התביעה בעירו, והטריח את עצמו ואת העד מטעמו להגיע עד למרכז הארץ מלמדת על תום ליבו של התובע , בחור צעיר.

נוכח כל האמור לעיל, ומשלא סופק המוצר, רשאי התובע לביטול העסקה והשבת סך של 569 ₪.

התובע תבע סך של 4,000 ₪ הכוללים בתוכם גם פיצוי בגין אובדן יום עבודה, טרטור ובזבוז זמן.
לא הוכח בפניי, כי התובע הפסיד יום עבודה בקשר לעסקה בתיק זה. הגעתו למרכז הארץ הייתה בקשר לעניין אחר. אף לא הוכח מהו שכרו היומי של התובע.

הוכח, כי התנהלות הנתבע גרמה לתובע טרחה, טרטור ובזבוז זמן וייפסק לו סכום כולל בגין כך. בפסיקת ההוצאות אתחשב אף בכך שהתובע הגיע מנהריה לצורך התייצבות לדיון ובשיעור האגרה ששולמה .
כן מצאתי לפסוק שכר לעד מטעם התובע בסך 400 ₪, שישולם על ידי הנתבע.

נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומורה על ביטול העסקה ומחייבת את הנתבע להשיב לתובע סך של 569 ₪. עוד אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 400 ₪ בגין שכר העד מטעם התובע וכן סך כולל של 1,000 ₪ בגין טרחה והוצאות .
הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן – הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ב אייר תשפ"א, 24 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.