הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 3330-10-16

בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

התובעת

טל אבנט ויטונסקי

נגד

נתבעים

1.א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ
2.מאור אזוגי

פסק דין

"לא מדינה נידחת
לא משק מפוקפק
הארץ מתפתחת
בצעדי ענק.
זה עסק יסודי!
מספיק עם סנטימנטים!
הראש היהודי
ממציא לנו פטנטים!
למן התנאים ועד הדווקאים
עוד לא היה מן דור כזה של ממציאים!"

מתוך שירו של חיים חפר אשר היה אחד הלהיטים הגדולים של אורי זוהר.

1. ובמה דברים אמורים:

זו תביעה שהוגשה על סך 12,000 ₪, לאחר שתוקנה בהסכמה, מכוח סעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק").

כתב התביעה הוגש נגד א.ג.ש. ייעוץ פיננסי בע"מ (להלן: "הנתבעת") ונגד מר מאור אזוגי שהינו, בין היתר, מנהלה של הנתבעת (להלן: "אזוגי").

2. כנטען בכתב התביעה שלחה הנתבעת למכשיר הטלפון הנייד של התובעת שתים עשרה הודעות פרסומת, בניגוד לחוק.

מוסיפה וטוענת התובעת כי היא נעזרה בחברת ספאם אוף טכנולוגיות בע"מ (להלן: "ספאם אוף"), המתמחה באיתור וזיהוי משדרי דברי פרסומת, על מנת לקשור בין דברי הפרסומת ובין הנתבעים.

עוד טוענת התובעת כי דברי הפרסומת שוגרו אליה מבלי שנתנה הסכמתה וכי לא ניתנה אפשרות בדבר הפרסומת לשלוח הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת.

3. הנתבעים מבקשים להורות על סילוק התביעה על הסף תוך שהם טוענים שהתביעה מהווה שימוש לרעה בהליכי בית משפט.

לשיטת הנתבעים משהוגשה התביעה באמצעות ספאם אוף, הרי שהלכה למעשה עומד מאחורי התובעת גוף ששם לו למטרה לעקוף את הוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984 (להלן: "חוק בתי המשפט") ושל הוראות חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961 (להלן: "חוק לשכת עורכי הדין").

ביתר הרחבה טוענים הנתבעים כי זכות הגישה לבתי המשפט לתביעות קטנות שמורה ליחידים בלבד ובענייננו משדלת ספאם אוף יחידים להגיש תביעות מטעמה.

הנתבעים מוסיפים וטוענים כי ספאם אוף מציעה ללקוחותיה שירות לפיו בלחיצת כפתור בטלפון הנייד, יעביר היחיד לספאם אוף את צילומי ההודעות אשר קיבל וספאם אוף תכין עבורו את התביעה לבית המשפט לתביעות הקטנות תוך שהיא תדריך אותו כיצד להופיע בבית המשפט ו"גוזרת קופון" מכל סכום שיקבל התובע מהתביעה שהוכנה על ידי ספאם אוף.

לא זו אף זו, טוענים הנתבעים כי ספאם אוף אינה מספקת רק את השירות של הגשת התביעה, אלא מבצעת את המחקר המשפטי והעובדתי אשר לכאורה יש בו להוכיח כי הנתבעים הם אלה ששלחו את דבר הפרסומת.

4. בעניינו של מר אזוגי טוענים הנתבעים כי התביעה אינה מגלה כל עילה נגדו, שכן כל מה שנטען בכתב התביעה ביחס לאזוגי הוא שהינו נושא משרה בחברה בעוד שהוראות סעיף 30א'(ח) לחוק אינן מטילות חבות ביחד ולחוד עם התאגיד, אלא חבות נפרדת.

5. לגופה של התביעה, טוענים הנתבעים כי הודעות הפרסומת מטעמה הנשלחות בפועל על ידי צדדים שלישיים עמם התקשרה בהסכמים מחייבים, תוך שהיא מוודאת מראש ובזמן אמת את עמידת הצד השלישי בתנאי הדין.

עוד טוענים הנתבעים כי התובעת לא הוכיחה כי דברי הפרסומת בגינם הוגשה התביעה, נשלחו על ידי הנתבעים, שכן בדברי הפרסומת לא מופיע שמה של הנתבעת או מספר טלפון המזוהה עמה.

לא זו אף זו, טוענים הנתבעים כי לתובעת הייתה האפשרות לשלוח הודעת סירוב מלקבל את המסרונים האמורים ומשלא עשתה כן התובעת, הרי שהיא פעלה בחוסר תום לב.

בנוסף מכחישים הנתבעים וטוענים שלא הוכח כי דברי הפרסומת הגיעו למכשיר הטלפון הנייד של התובעת.

6. בישיבת ההוכחות הסתבר כי נציג הנתבעת הינו משפטן. בית המשפט אישר לתובעת לדחות את הדיון על מנת "לאזן את הכוחות" ולהיות מיוצגת. התובעת בחרה להמשיך בדיון.

במהלך הדיון הסכים נציג הנתבעת לראות את הבקשה לתיקון כתב התביעה כאילו הוגשה בכפוף להשלמת אגרה על ידי התובעת. על כן, נוהל הדיון כאילו אושרה הגשת כתב התביעה המתוקן.

7. לכתב התביעה המקורי צורף תמליל של אחד שהציג עצמו בשם אריק אשר לכאורה יצר קשר עם שולח דברי הפרסומת ומכאן הקישור בין דברי הפרסומת ובין הנתבעת. אותו אריק לא הובא לעדות. התובעת אף לא ידעה להשיב מי הוא אותו אריק. ראו עמ' 2 רישא לפר' הדיון. כלומר, לא ניתן לקשר בין הנתבעים ובין דברי הפרסומת באמצעות נספח 4 לכתב התביעה המקורי.

לכתב התביעה המתוקן צורף נספח ב' שנערך על ידי ספאם אוף ובסעיף 11 לנספח ב' נעשה ניסיון על ידי ספאם אוף לקשור בין הנתבעים ובין דברי הפרסומת. בסעיפים 13 עד 22 לנספח ב' קושרת ספאם אוף בין הנתבעים ובין דברי הפרסומת כאשר היא מסבירה, לכאורה, כיצד נוצר הקישור בין דברי הפרסומת ובין הנתבעים. התובעת לא הביאה לעדות את הנציגים אשר ביצעו את המחקר. גם אם המדובר בבית משפט לתביעות קטנות שדרכי הראיות וההוכחה לפעמים מוגמשים, הרי שלא ניתן לבטלם לחלוטין. משלא הובאו הראיות הנטענות בנספח ב' לכתב התביעה, לא ניתן לקבוע ממצאים על סמך הנטען שם.

8. התובעת העידה כי את הקישור בין דברי הפרסומת והנתבעים היא ביצעה עצמאית. התובעת העידה כי בסוף כל דבר פרסומת ישנה קישורית ולשם כך נכנסה לאתר שנקרא Who.is.
לאחר שהתובעת העידה שנכנסה לאתר Who.is היא בדקה למי משוייך הקישור וגילתה שהקישור הוא כתובת דואר אלקטרוני המצוי באתר הנתבעת תחת הכותרת "צור קשר" והנקרא "גאון משכנתאות".

בהמשך בעמ' 3 שורות 14 ואילך לפר' הדיון, העידה התובעת כי כאשר קיבלה את דברי הפרסומת היא פנתה לחברת ספאם אוף "והם עזרו לי לאתר את הזהות של הנתבעת. הם כתבו עבורי את כתב התביעה והסבירו לי איך אני מזהה אותו." בהמשך העידה התובעת כי פעלה בהתאם להנחיות ספאם אוף.

9. בחקירתה הנגדית נתבקשה התובעת לפרט ולבאר את המחקר שביצעה על מנת לקשור בין הנתבעים ובין דברי הפרסומת. ההתרשמות מעדות התובעת שהלכה למעשה את המחקר העובדתי הקושר בין הנתבעים ובין דברי הפרסומת, ביצעה ספאם אוף וחלק ממנו בוצע על ידי התובעת, מבלי שהיא מבינה ומבלי שהיא בקיאה כיצד יש לבצע מחקר כזה אשר יהיה בו כדי להוכיח את הקשר העובדתי כי דברי הפרסומת נשלחו על ידי הנתבעים.

יתרה מזו, לא הובאה לפני בית המשפט כל ראיה ממנה ניתן ללמוד כי המחקר העובדתי שביצעה התובעת, ככל שביצעה, באמצעות המרשתת, על מנת לקשור בין הנתבעים ודברי הפרסומת הינו נכון ומביא לתוצאות אמת.

10. בתי המשפט נדרשו לאחרונה במספר הליכים לשאלת העזרה שמציעה ספאם אוף לתובעים. בת.ק. 2809-05-16 פנחס נ' טוטוקארד (פורסם במאגרים) (להלן: "פרשת פנחס") קבע בית המשפט כי אין לדחות תביעות כגון אלו, רק מהטעם שהוגשו בסיוע ספאם אוף. עם זאת נקבע בפרשת פנחס שעל בית המשפט להיות מודע לקיומם של כוחות הפועלים מאחורי הקלעים ולוודא שהשפעתם רצוייה.

מאידך, ראו את פסק דינו של בית המשפט בת.ק. 26210-04-16 בוקובזה נ' מנקס און ליין (פורסם במאגרים) שם קבע בית המשפט כי תביעות המוגשות באמצעות ספאם אוף דינן להידחות.

11. במחלוקת שנפלה בין שתי הגישות עמדת בית משפט זה היא כי ראוי לבחון כל מקרה לגופו ולא יהא זה נכון, לעת הזו, להורות על דחייה גורפת של כל תביעה המוגשת בעזרת צד שלישי. הניסיון השיפוטי בבתי משפט לתביעות קטנות מוכיח כי לא רק בתביעות בגין דבר פרסומת נעזרים צדדים בצדדים שלישיים. כך לדוגמא בתביעות בגין נזקי רכוש נעזרים התובעים בסיוע של צדדים שלישיים כגון מבטחים.

לטעמו של בית משפט זה יש לבחון כל מקרה לגופו ומקום בו ניתן לקיים דיון בבית משפט לתביעות קטנות באופן מהיר יעיל וענייני וללא סרבול, גם אם מאחורי הקלעים קיימת עזרה, לא יהא זה נכון להטריד את האזרח ולהורות לו על הגשת תביעה לבית משפט השלום.

על כן סבור בית המשפט כי בנסיבות המורכבות של דוור דברי פרסומת, אין סיוע של צד שלישי לתובע משום הפרה של חוק בתי המשפט.

באשר לטענות כי ספאם אוף פועלת בניגוד לחוק לשכת עורכי הדין, הרי שלשכת עורכי הדין, ככל הנראה, מודעת לפעילות ספאם אוף. לא זו אף זו, נוכח התוצאה הסופית, אין צורך להכריע בשאלה זו עתה.

12. הטעם למסקנה זו נעוץ ברמז המצוי ברישא לפסק דין זה. אם המשורר חיים חפר עוסק בשירו על המצאת תנור נפט ותריס זז, הרי שברבות הימים המשיכו ההמצאות והחידושים.

משחוקק החוק מכוחו הוגשה התביעה דנן ומוגשות תביעות רבות נוספות, פעלו המפרסמים בדרכים שונות על מנת להרחיק עצמם מדבר הפרסומת ומהתביעה. בכך נגרם קושי לתובעים הפוטנציאלים לאתר את המפרסם והם נזקקים לסיוע מקצועי על מנת לקשור בין דבר הפרסומת ובין המפרסם.

כך בענייננו, נשלחו דברי פרסומת אל התובעת ללא זיהוי המפרסמים ומכאן שאדם שאינו בקיא ברזי הטכנולוגיה העדכנית, נדרש לסיוע מקצועי על מנת לקשור בין דבר הפרסומת ובין הנתבע הנכון.

עם זאת, נוכח הפוטנציאל הכלכלי הטמון בתביעות אלה, הנזק שיכול להיגרם לנתבע שקושר באופן לא נכון עם דבר הפרסומת והשימוש, על פניו, בגוף מקצועי האמור לקשור עובדתית בין דבר הפרסומת ובין הנתבע, מחייב הוכחה כדבעי, ברף הנדרש בהליך אזרחי, דהיינו במאזן ההסתברות בין דבר הפרסומת והנתבע הנכון.

הדברים אמורים בכך שלא ניתן במקרים אלה לבצע קיצורי דרך בדרכי ההוכחה ולהתעלם מדיני הראיות. רוצה לומר, שעל התובעת להוכיח במאזן ההסתברות הנדרש במשפט האזרחי, כי דברי הפרסומת אשר התקבלו במכשיר הטלפון הנייד שלה, נשלחן על ידי הנתבעים.

13. בענייננו לאחר שבית המשפט התרשם באופן בלתי אמצעי מהתובעת ועיין בכתבי הטענות, נוצר הרושם כי עיקר המחקר העובדתי נעשה על ידי חברת ספאם אוף. ראו לעניין זה את נספח ב' לכתב התביעה.

בית המשפט אינו מתעלם מכך שהתובעת העידה וטענה כי בסופו של יום היא ביצעה את המחקר העובדתי. התובעת העידה בעמ' 3 שורה 14 כי חברת ספאם אוף היא זו שעזרה לה לאתר את הנתבעת. לאחר מכן ביצעה התובעת מקצה שיפורים וטענה כי היא ביצעה את המחקר העובדתי. אולם, הלכה למעשה, לא ידעה התובעת להסביר את הקישורים שביצעה ולא הובאו לפני בית המשפט ראיות מהימנות מהן ניתן ללמוד כי ההקשרים שביצעה התובעת יש בהם כדי להוכיח כי דברי הפרסומת נשוא התביעה נשלחו על ידי הנתבעים.

לעניין זה ראו אף את פסק הדין בת.ק. 16510-06-16 ארד נ' א.ג.ש ייעוץ פיננסי (פורסם במאגרים) (להלן: "פרשת ארד") שם נקבע על ידי בית המשפט כי משלא הובאו ראיות מהימנות לקשור בין דבר הפרסומת והמפרסם ולא ניתן היה להעמידו בחקירה נגדית, כשלה התובעת שם בהוכחת הקשר בין דבר הפרסומת והמפרסם.

גם בפרשת ארד עמד בית המשפט על הקושי העומד בפני התובע המקבל דבר פרסומת שאינו כולל את פרטי המפרסם. עם זאת, בית המשפט בפרשת ארד קבע שיש אף להבטיח את זכויות הנתבעים ולברר את ההליך בהתאם לסדרי הדין והראיות.

14. בענייננו, המורם מן המקובץ הוא, כי התובעת כשלה בנטל ההוכחה המוטל עליה ולא הוכיחה כי דברי הפרסומת הנטענים בכתב התביעה נשלחו על ידי הנתבעת. על כן התביעה נגד הנתבעת נדחית.

באשר לאזוגי הוא הנתבע 2, הלה לא התייצב לדיון אך בכתב ההגנה נטען כי יש להורות על מחיקת התביעה נגדו על הסף שכן התביעה אינה מגלה עילה. עיון בכתב התביעה מלמד כי התביעה נגד אזוגי הוגשה רק מהטעם כי הוא "בעליה ומנהלה היחיד של הנתבעת" (סעיף 2 ב' לכתב התביעה).

הוראות סעיף 30א'(ח) מטילות חובות על מנהל של תאגיד ועל מי שאחראי לפרסום בתאגיד של פיקוח. התובעת לא הצביעה בכתב התביעה ולא טענה במה ומדוע כשל, אם בכלל , אזוגי בחבותו מכוח החוק.

אשר על כן התביעה נדחית במלואה.

אין צו להוצאות.

המזכירות תוודא כי התובעת השלימה את האגרה בגין כתב התביעה המתוקן.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט מחוזי מרכז – לוד בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ' אייר תשע"ז, 16 מאי 2017, בהעדר הצדדים.