הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון 19

מספר בקשה:2
לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

המבקש-הנתבע

אנדרס אמדור

נגד

המשיב -התובע

מורן ורנר

החלטה

רקע
1. התובע-המשיב הגיש תביעה כספית, במסגרתה ביקשה לחייב את הנתבע-המבקש, לשלם ל ו סך של 6076 ₪ , בגין הזמנת להקתו של המשיב להופעה באולמי "בארוק בבאר שבע, וכן באירוע נוסף של " חבר".
הבקשה
2. לטענת המבקש-הנתבע לבית משפט זה בראשון לציון, אין סמכות מקומית לדון בתביעה.
לטענתו, הסמכות המקומית לדון בתביעה , מסורה לבית משפט לתביעות קטנות ב באר שבע בהתאם למקום מושבו של הנתבע –בבאר שבע, מקום יצירת ההתחייבות בבאר שבע ומקום ביצוע ההתחייבות בבאר שבע.
תגובת המשיב
3. בהתאם להחלטתי, הגיש המשיב את תגובתו, בה התנגד לבקשה. לטענת המשיב, לבית משפט זה בראשון לציון מסורה הסמכות המקומית לדון בתביעה, מכיוון שההתקשרות בין הצדדים הייתה טלפונית ובמסרונים. מקום מגוריי המשיב בקיבוץ "פלמחים" ומשרדו של המשיב בראשון לציון בתחום סמכותו של בית משפט זה .
דיון והכרעה
4. קביעת הסמכות המקומית לדון בתביעה בבית משפט לתביעות קטנות מעוגנת בתקנה 2 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין ), התשל"ז-1976 הקובעת כדלקמן:

"תובענה שאינה במקרקעין

(א) תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו
מצוי אחד מאלה:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2) מקום יצירת ההתחייבות;
(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4) מקום המסירה של הנכס;
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. ..."

5. נבחן תחילה את טענותיו של המשיב : המשיב סבור כי לבית משפט זה הסמכות המקומית לדון בתביעה, בהתאם לשלוש חלופות: האחת, מקום מגוריו של המשיב, השניה, מקום עסקו של המשיב ו השלישית ,מקום יצירת ההתחייבות.

מעיון בתקנה לעיל, עולה כי שתי החלופות הראשונות אינן נכללות בין החלופות שלפיהן נקבעת הסמכות המקומית לדון בתביעה. לפיכך, יש לדון בחלופה היחידה שנותרה , "מקום יצירת התחייבות". המשיב טוען כי ההתחייבות נכרתה בין הצדדים טלפונית ובמסרונים , לכן לטענתו, הסמכות המקומית מסורה לבית משפט זה בראשון לציון.

6. סעיף 5 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג -1973 קובע כדלקמן :

"הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירות דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה".

7. בעבר הדעות בפסיקה ביחס לסמכות המקומית היו חלוקות, במקרה בו מדובר בתביעות כנגד ספקי שירותים באמצעות הטלפון .
דעה אחת היא כי מקום קבלת ההצעה הינו מקום מושבו של הספק המציע (ר' לדוגמא: ת"ק (י-ם) 1241/08 יעל בן עמי נ' חברת הדקה ה-90; ת"ק (ע"פ) 520-02-08 אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' ששון יעקב; .
דעה שנייה היא כי הסמכות לדון בעסקאות הנעשות באמצעות הטלפון נתונה לכל בית משפט בארץ. (ר' לדוגמא: בש"א (א"י) 69/08 ישראייר תעופה ותיירות בע"מ נ' אקוקה כהן מאיה; ת"ק 1118-11-08 (עפולה); ישראייר תעופה ותיירות בע"מ נ' פאר דליה (2009).

8. הדעה המקובלת כיום בפסיקה היא שבעל דין המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות, אינו יכול להישמע בטענה כי מקום ההתדיינות צריך להיות דווקא במקום משרדו.

לענייננו יפים דברי כב' השופטת תמר נאות –פרי בפרשת הדקה ה-90 (בש"א (שלום חיפה) 22199/04 הדקה ה – 90 נ' חליווה ואח':

"... הנתבעת משקיעה מאמצים לקשור עסקאות טלפוניות עם לקוחות המצויים בכל רחבי הארץ ולאו דווקא עם כאלו אשר יכולים לסור פיזית למשרדיה, כפי שהיה נהוג לפני שנים. נראה לי כי בנסיבות אלו, שעה שמטרת הנתבעת לפרוץ את הגבולות המקומיים ,לא ראוי להעלות טענות בדבר חוסר סמכות מקומית...".

9. במקרה שלפנינו לתובע להקה שמטבע הדברים מופיעה ברחבי הארץ, במקרה שלפנינו בבאר שבע. אף מטעמי מדיניות משפטית ראויה, אין זה סביר שבכל מקרה של מחלוקת ייאלצו הלקוחות –הנתבעים, להטריח את עצמם ולהתדיין בבית המשפט הסמוך למשרדו של הספק התובע.

10. לפיכך, אני נעתר לבקשה ומורה כי התיק יועבר אל כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז דרום, השופטת אבירה אשקלוני אשר תקבע באיזה בית משפט לתביעות קטנות תידון התביעה.

הוצאות בקשה זו ייפסקו במידת הצורך, בסוף ההליך.

הדיון הקבוע בתיק מבוטל.

המזכירות תואיל להמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ז, 19 יולי 2017, בהעדר הצדדים.