הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 5614-02-17

מספר בקשה:1
לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

מבקשת/נתבעת

קבוצת קידום בע"מ

נגד

משיב/תובע

עומר איילון

החלטה

1. לפניי בקשת המבקשת לעיכוב הליכים בתובענה שהוגשה על ידי המשיב וזאת עד להכרעה לתביעה הייצוגית, ת"צ 36424-02-17 דור אדרי נ' קבוצת קידום המתנהלת בימים אלה, בבית המשפט השלום בתל אביב להלן: " ההליך המקביל").

2. לטענת המבקשת, העילה המרכזית העומדת בסיס תביעת המשיב/ התובע, עניינה שליחת הודעות פרסום שלא כדין באמצעות מסרון.

המבקשת מוסיפה וטוענת יש לעכב תביעה זו מחמת "עניין תלוי ועומד", עד למתן החלטה בבקשה בהליך התלוי ועומד לאישור התובענה כייצוגית, שכן ככל שבית משפט זה יחליט לדון בתביעה שלפנינו, יכול שההחלטה שתתקבל על ידי בית המשפט המחוזי תייתר את ההחלטה של בית משפט זה.

לשיטתה, הן ההליך המקביל והן התביעה המתנהלת בפניי, סובבים על אותו ציר מחלוקת, והטענות העיקריות היורדות לשורש שני ההליכים, ואשר בית המשפט יידרש להן, הינן זהות ולכן נכון וצודק לעכב את הדיון בתובענה עד להכרעה בהליך המקביל, או לכל הפחות עד להכרעה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בעניין זה מפנה המבקשת לפסיקה בה עוכבו ההליכים במקרים דומים.

3. המשיב/ התובע מתנגד לבקשה. לשיטתו, זהות העילה בתביעה קטנה שונה מזו שהוגשה בבקשה לתובענה הייצוגית וממילא התובענה הייצוגית טרם אושרה . כמו כן, טוען המשיב כי אינו מעוניין להיכלל במסגרת תובענה ייצוגית זו.

4. ברע"א 346/06 באסם חזאן נ' קלאב אין אחזקות בע"מ, ניתן ביום 14.5.06 נקבע כי:
"סמכותו של בית המשפט לעכב בירור תביעה כאשר קיים הליך תלוי ועומד מעורר שאלות דומות הינה סמכות שבשיקול דעת. ההחלטה בעניין עיכוב ההליכים מוכרעת על יסוד שיקולים של יעילות הדיון וחסכון במשאבי בית המשפט ובעלי הדין". (ראו גם ע"א 9/75 שיך סולימאן מוחמד אל עוקבי נ' מנהל מקרקעי ישראל, פ"מ כט (2) 4777. (להלן: "עניין עוקבי")).

וברע"א 3765/06 הפניקס הישראלי חברה נ' אלכסנדר קפלן, ניתן ביום 28.1.02 נקבע כי:
"זוהי סמכות שבשיקול דעת והיא הופעלה לא אחת תוך שקילת יעילות הדיון, יעילות המערכת השיפוטית, חסכון במשאבי זמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדין, הכרעה מהירה, מאזן הנוחות וכיו"ב. אם נכונים הדברים לגבי הליכים רגילים, קל וחומר כך לגבי הליכי תובענות ייצוגיות לרבות בקשות לאישורן, באשר לא ראוי משום בחינה לאפשר ניהול מספר הליכים כאלה בו זמנית בשאלות דומות, בעילות דומות ובעניינים דומים שתשתיתם זהה. הדברים נכונים לא רק כאשר מדובר בין אותם צדדים בשני ההליכים, אלא גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה".

5. כעולה מהדברים האמורים, המטרה בעיכוב הליכים, הנה למנוע מצב שבו יתנהל דיון ובוא יובאו ראיות וטענות דומות או זהות בבתי משפט שונים, משיקולי יעילות הדיון, חסכון בזמן ומשאבים לשני הצדדים ולבית המשפט, כמו גם, להימנע ממצב בו יתקבלו החלטות סותרות ביחס לאותן סוגיות משפטיות.

לעניין זה יפים דברי, כב' השופט אברהם טננבוים מבית משפט השלום בירושלים:
"מבחינה זו אין הבדל מהותי בין בתי המשפט הדנים בעניין, ואין תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות שונה מתביעה רגילה" (ת"ק (ים) 1180/10 יאיר ידידי פחה נ' 013 חברת ברק, ניתן ביום 17.3.10).

6. עיינתי בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ולמדתי כי הן הבקשה והן התביעה שבפני מעלות טענות דומות במהותן לפיהן נטען כי הנתבעת שלחה לאנשים הודעות פרסום שלא כדין באמצעות מסרון או דואר אלקטרוני כאשר הן בתביעה הייצוגית והן במקרה שלפני נטען על ידי הנתבעת כי המסרונים נשלחו כתוצאה מתקלה נקודתית, בלתי צפויה, שהיתה אצל צד ג' המספק את שירות משלוח ההודעה וממילא לא היתה בידיעת הנתבעת.

7. לא נעלמה מעיניי זכותו של המשיב /התובע למצות את הדין באופן יחידני בתביעה פרטנית משלו וכן עמדתו החד משמעית של המשיב באשר לרצונו להמשיך ולנהל תביעה זו והבהרתו כי אינו מעוניין להימנות על משתתפי התובענה הייצוגית.

8. יחד עם זאת, יש לאזן בין שיקולי המערכת וביניהם יעילות הדיון, חיסכון בזמן השיפוטי במשאבים הן לצדדים והן לבית המשפט וכן למנוע מתן החלטות סותרות הנוגעות לאותן סוגיות משפטיות לבין הצהרתם של המשיבים/ התובעים לנהל את תביעתם באופן פרטני.

9. משכך, בנסיבות העניין, אני סבורה כי מן הראוי, הדיון בתביעה שבפני יעוכב.

לת.פ 120 ימים תעדכן הנתבעת מצב המשפטי בהליך המקביל.

ניתנה היום, י' כסלו תשע"ח, 28 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.