הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 40606-12-15

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובע

שלום אבישר

נגד

נתבע

ולדימיר קנטר(קנטר ריהיטים )

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 28.5.2017 ולאור הסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את המומחה מר אורנבוך עמנואל 0522-789541 פקס: 09-XXXX713 מרחוב בר אילן 42 רעננה כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת הספה.

המומחה יחווה את דעתו המקצועית בשאלת הליקויים הנטענים על ידי התובע.
במסגרת זו יחווה המומחה את דעתו האם פגמים אלה הם כתוצאה משימוש בלתי סביר של התובע בספה, או שמא מדובר בפגמים במקור.
המומחה ייתן את דעתו לעלות המוצר ביחס לטיבו.

המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 30 יום מהיום.
הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 3-4 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

אנשי קשר
מטעם התובע- הגברת ליאת אבישר - 054-XXXX844.
מטעם הנתבע – הגברת אנה קנטר - 050-XXXX178.
5129371
54678313המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"א סיוון תשע"ז, 05 יוני 2017, בהעדר הצדדים.