הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 40183-08-18

לפני
כבוד ה רשמת הבכירה ליאת ירון

תובעת

אילנית טחן

נגד

נתבעים

1.גידא חלאילי
2.אלבינה שסטרין
3.ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
4.איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

תביעה זו עניינה נזק שנגרם לרכב מ.ר 64-936-58, שבמועדים הרלבנטיים היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת"), והיה מעורב בתאונה, שארעה ביום 24.4.18 (להלן: "התאונה").
התביעה הוגשה נגד נתבע 1, בעל רכב מ.ר 81-320-72 (להלן: "רכב הנתבע") ומבטחת הרכב של - נתבעת 3, וכן נגד נתבעת 2, בעלת רכב מ.ר 87-540-53 (להלן: "רכב הנתבעת") ומבטחת הרכב שלה - נתבעת 4.
סכום התביעה הועמד על הסך של 15,180 ₪ וכולל סך של 13,446 ₪ בגין "עלות ערך הרכב" , שכתוצאה מהתאונה הושבת, סך של 1,234 ₪ בגין שכר טרחת שמאי התובעת וסך של 500 ₪ בגין "הוצאות ובזבוז זמן".

בכתב התביעה נטען, כי "בעקבות התרחשות תאונה" בין רכב הנתבע לרכב הנתבעת, נהדף רכב הנתבעת לעבר רכב התובעת, פגע בו בעצמה וגרם לו נזקים (סעיף 6 לכתב התביעה).

בכתב ההגנה מטעם נתבעים 1 ו-3 נטען כי התאונה ארעה עת רכב הנתבע "נעצר לפני תמרור עצור והחל בגלישה איטית לתוך הצומת", כאשר לפתע הגיח רכב הנתבעת מימין ובשל נהיגה פראית של הנתבעת, איבד רכבה שליטה, נזרק מצד לצד, פגע ברכב הנתבע בחזיתו הקדמית, והמשיך בנסיעה עד שפגע ברכב התובעת בעצמה (סעיף 5 לכתב ההגנה). בשים לב לאמור, טוענים נתבעים 1 ו -3 כי דין התביעה נגדם להידחות.

בכתב ההגנה מטעם נתבעות 2 ו-4 נטען כי התאונה התרחשה עת רכב הנתבעת נסע ישר כדין בנתיבו כאשר לפתע רכב הנתבע התפרץ לצומת, לא ציית לתמרור עצור, פגע ברכב הנתבעת, שבשל הפגיעה נהדף לעבר רכב התובעת שחנה בסמוך.
בשים לב לאמור, טוענות נתבעות 2 ו-4 כי דין התביעה נגדן להידחות.
נתבעות 2 ו-4 תמכו טענותיהן בחוות דעתו של מר אורי ביטון, חוקר תאונות, בה נקבע כי האחריות לקרות התאונה היא של נהג רכב הנתבע.

במעמד הדיון שהתקיים בפני העידו התובעת, מר ג'וואד חלילה, בנו של נתבע 1, שנהג ברכב הנתבע בעת התרחשות התאונה (להלן: "נהג רכב הנתבע"), נתבעת 2, שנהגה ברכבה בעת קרות התאונה וכן חוקר התאונות.
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, בחנתי את גרסאותיהם ועיינתי בכלל החומר שהוגש לתיק בית המשפט, אני קובעת כי האחריות לקרות התאונה היא של נהג רכב הנתבע.

נתבעת 2, שעדותה היתה בהירה והותירה עלי רושם מהימן, העידה כי התאונה ארעה עת נסעה במהירות של 20-30 קמ"ש, בכביש בו היא נוסעת מדי יום, כי "לא נוסעים שם מהר כי יש שם גנים" (עמ' 6 שורות 31-32 לפרוטוקול), וכי התאונה התרחשה בצומת עת הרגישה לפתע כי רכבה נפגע בצידו השמאלי אחורי והוסט לכיוון שמאל. נתבעת 2 הוסיפה, כי "ניסיתי לתקן ימינה וראיתי שזה חד מידי וניסיתי לתקן עוד פעם ואז פגעתי ברכב התובעת" (עמ' 6 שורות 33-34 לפרוטוקול).

חיזוק לעדות זו מוצאת אני הן בתמונות הנזק ברכב הנתבעת והן בחוות דעת חוקר התאונות, שלא נסתרה, בה נקבע כי כתוצאה מהתאונה בין רכב הנתבע לרכב הנתבעת, נפגע רכב הנתבעת בדלת השמאלית האחורית שלו וכי המגן הקדמי שמאלי, הכנף השמאלית קדמית והדלת הקדמית לא ניזוקו (עמ' 5 לחוות דעת חוקר התאונות).

זאת ועוד, חוקר התאונות העיד כי הפגיעה בדלת שמאלית אחורית "גורמת סחרור הרכב שמאלה ואבדן שליטה מוחלט על ההגה. מהאינסטינקט הטבעי לתקן את הסטיה של הרכב. דחיפה של גלגל שמאלי אחורי מסיטה את הרכב שמאלה, נוצר תיקון מידי ימינה, נעשה תיקון חד וגס ממנו נוצר תיקון חד שמאלה" (עמ' 7 שורות 20-23 לפרוטוקול).

מנגד, לא מצאתי כי עדות נהג רכב הנתבע היתה בהירה דיה ולא התרשמתי ממנה כעדות ספונטנית. נהג רכב הנתבע העיד כי עצר בתמרור העצור שבכיוון נסיעתו וכי "אחרי העצור יש מעבר חציה, התחלתי להתקדם ופתאום אני רואה שיש רכב מצד ימין, עצרתי ועדין לא נכנסתי לכביש שלה, אני עדיין בכביש שלי" (עמ' 6 שורות 7-9 לפרוטוקול).

עדות זו אינה מתיישבת לגמרי עם תיאור התאונה בטופס "הודעה על תאונת דרכים" שצורף לחוות דעת חוקר התאונות, בו לא צוין כי לאחר עצירה בתמרור העצור התקדם רכב הנתבע לכיוון הצומת.

אוסיף, כי לחוות דעת חוקר התאונות צורף "תיאור מילולי" של נהג רכב הנתבע בדבר נסיבות התרחשות התאונה, בו צוין כי רכב הנתבעת "החליק ופגע בי מקדימה", אלא שהאמור לא צוין בטופס "הודעה על תאונת דרכים" ואף לא הובאה כל ראיה לפיה הכביש היה רטוב.

בהקשר זה, צוין בחוות דעת חוקר התאונות כי "הסבירות שנהג רכב הנוסע בכביש עירוני, ברחוב צר בעל נתיב נסיעה אחד, בהתקרבות לצומת, ביום שטוף שמש בכביש יבש בשעה 17:30 לערך, 'יתחלק' ויפגע ברכב הרנו (רכב הנתבע – ל.י) עם הדלת השמאלית אחורית! קרובה לאפס!" .

זאת ועוד, נהג רכב הנתבע לא ידע לאמר איזה חלק ברכב הנתבעת פגע ברכב הנתבע ומשנשאל כיצד, אם התאונה התרחשה כגרסתו, לא עלה רכב הנתבעת על המדרכה, לא מצאתי כי היתה בפיו תשובה עניינית עת ציין "כי היא זגזגה מצד לצד" (עמ' 6 שורה 28 לפרוטוקול).

בשים לב למכלול האמור, אני קובעת כי התאונה ארעה כגרסת נתבעת 2 וכי האחריות להתרחשותה היא של נהג רכב הנתבע.

בהתאם, דוחה את התביעה נגד נתבעות 2 ו-4 ומקבלת התביעה נגד נתבעים 1 ו-3.
נתבעים 1 ו-3 ישלמו לתובעת סך של 14,680 ₪ בתוספת הוצאות בסך של 600 ₪.

כן ישלמו נתבעים 1 ו-3 הוצאות נתבעת 2 בסך של 400 ₪ והוצאות נתבעת 4 בסך של 700 ₪.

סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים מעת המצאת פסק הדין לידי נתבעים 1 ו-3, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום הפועל.

רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד תוך 15 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.