הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 28617-09-19

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובע

לירן דיקשטיין

נגד

נתבעת

קל דיגיטל בע"מ

פסק דין

לפני תביעה כספית במסגרתה ביקש התובע, לחייב את הנתבעת בתשלום בסך של 11,500 ₪, הואיל ולטענתו לא עמדה הנתבעת בתנאי האחריות ולא סיפקה לו שירות VIP באיסוף והחזרת המכשיר מתיקון כפי שמחויבת היא על פי האחריות.

לטענת התובע, בתאריך 24.12.2018 רכש מחשב נייד מהנתבעת עם אחריותVIP הכוללת איסוף והחזרה מבית הלקוח במקרה של תקלה במחשב. ביום 06.08.2019 המחשב של התובע "קרס" ולכן התקשר למספר המופיע על גבי הקבלה וביקש מהנתבעת להגיע לביתו לקחת את המחשב לצורך תיקונו. לטענת התובע, הוא התקשר מס' פעמיים אל הנתבעת אך הנתבעת התחמקה מנתינת השירות ולא הגיעה לקחת את המחשב לתיקון, תוך שהיא מפנה אותו ליבואןDell כמו גם למעבדות אחרות . בדיעבד, ולאחר ברורים מצדו, התברר לתובע כי כל המספרים ואותם גורמים אשר דחו אותו בלך ושוב קשורים וממילא כולם הם הלכה למעשה הנתבעת 1 עצמה אשר לא סיפקה לו את השירות על פי תעודת האחריות. התובע אישר כי תיקון המחשב אינו עולה על 300 ₪ ותביעתו היא ל" פיצוי מהותי שלוק ח אוב דן של כמה ימי עבודה. תיקון המחשב יעלה 300 ₪, הנזק שנגרם הוא הרבה יותר מ-300 ₪." (שורה 20-21 עמ' 5 לפרוטוקול).

הנתבעת מכחישה את המיוחס לה בכתב התביעה. לטענת הנתבעת, אין לה כל צד להליך ההתקשרות בין התובע למעבדת היצרן ולנתבעת אין כל יכולת לדעת מדוע לא חזרו אל הת ובע. עוד טען נציג הנתבעת בדיון שהתקיים לפני כי לפנים משורת הדין ובכדי שהלקוח היה שבע רצון ולשמור על תודעת שירות גבוהה כפי שמתחייבת לכלל לקוחותיה הנתבעת מוכנה לדאוג באופן אישי כי יגיע טכנאי לביתו ויתקן את המחשב ותינתן לתובע מתנה בסך 200 ₪.

לאחר שקראתי את כתבי הטענות ונספחיהם ועיינתי בראיות שהציגו ושמעתי באריכות רבה את טענות הצדדים , הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה הזעום בלבד.

ואלה נימוקי:
1. לא הייתה מחלוקת כי התובע רכש את המחשב מהנתבעת וכי לתובע קיימת אחריות VIP למחשב. זאת ועוד, לא הייתה מחלוקת כי בחודש אוגוסט הייתה תקלה במחשב התובע .

2. נאמנים עלי דברי התובע כי התקשר למספר הנכון המופיע על גבי הקבלה מס' פעמיים אך נציגי הנתבעת לא נתנו לתובע את השירות בהתאם לכתב האחריות ולמחשב שר כש ואף הטעו את התובע תוך הפנייתו לגורמים כאלה ואחרים . התובע בעניין זה אף הקליט את השיחות עם אותם נציגי נתבעת או מי מטעמה.

3. התובע טען בדיון שהתקיים לפני כי הוא אינו מעוניין במחשב חדש או תיקון המחשב וכי כבר לאחר כמה ימים ספורים בלבד היה לתובע מחשב חדש לעבודתו וכל תביעתו היא כי הוא מעוניין לקבל פיצוי מהותי עבור אותם שלושה עד ארבעה ימי עבודה שהפסיד בהקשר עם כשל הנתבעת לספק לו שירות עד הבית. אני מקבלת את טענת התובע כי על הנתבעת היה לפעול בהתאם לאחריות ולספק לא את שירות לקיחת והחזרת המחשב מהבית. אלא, שחרף אי עמידת הנתבעת בחלקה בהתחייבות עדיין, על התובע, חלה חובת הקטנת הנזק. בהינתן כי מדובר בכלי עבודה חיוני לתובע הדעת נותנת כי מרגע שנוכח כי הנתבעת אינה טורחת לאסוף את המחשב היה נעזר במונית מגיע למעבדת הנתבעת וממילא מביאו לתיקון. תעלה מונית אשר תעלה לא היה מגיע סכום הוצאות התובע לסך של 11,500 ₪.

4. זאת ועוד, טען התובע כי נזקיו מסתכמים בסך של 11,500 ₪- הוצאות תביעה בסך של 3,500 ₪, הפסד רווחים בגין 3-4 י מי העבודה כ אשר לטענתו, כל יום עבודה הוא בסך של 2,200 ₪ . התובע לא הוכיח את נזקיו, לא תמך תביעתו באסמכתא בגין הפסדת שכר ימי עבודה והוצאות בגין הגשת תביעה זו למעט תשלום אגרה וממילא ערך המטרד הנובע מעצם הצורך בהגשת תביעה . התובע נוקב בסכומי תביעה עצומים אשר לא הוכחו.

בשולי הדברים אולם לא בשולי העניין אציין כי לא אחת אמרו בתי המשפט את דבריהם באשר לתביעות בסכום גבוה במיוחד מקום בו הראיות הן דלות ביותר וממילא לא מזכות את התובע ולו ב- 10% מסכום תביעתו. תביעה בסכום מופרז מסרבלת את ההליך, מרחיבה שלא בצדק, את היקף-המשאבים אשר נדרשים לטיפול בסכסוך, מקטינה משמעותית את היכולת ליישב מחלוקת בפשרה הולמת בין הצדדים, מציבה את הנתבעת בפני סיכון מפני תביעה בסכום גבוה והצורך של הנת בעת להעמיד הגנה יקרה מזו שהיה עליה להעמיד אל מול תביעה בערכה הנכון. התבצרותו של תובע בקבלת סכום מופרז פוגעת גם במתדיינים אחרים הממתינים ליומם בבית-המשפט, וגורמת להתארכות משך הדיון עצמו ובזבוז זמן שיפוטי יקר. בנסיבות תיק זה הדעת נותנת כי אלמלא היה התובע מתבצר בעמדתו באשר לסכום התביעה היתה הנתבעת נכונה להגיע לפתרון בגדר הסביר על מנת לרצותו וממילא למנוע את ההליך המשפטי.

בכך יש להתחשב בגריעה מסכום-זכייתו של התובע, בדרך כלל במרכיב-ההוצאות (ראה לעניין זה: ת.א. (ת"א) 50397-05-13 פנטהאוז רהיטים (ח.ע.) (1991) בע"מ נ' ש.א. עובדיה בע"מ; את פסקי-הדין בע"א 164/54 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' לבני, פ"ד ט 1107, 1117 (1955); ע"א 419/80 הולנדר ושות' בע"מ נ' הוד אווז בע"מ, פ"ד לו(4) 433, 436 (1982); ע"א 4494/97 סלאח נ' סלאח, בפסקה העשירית לפסק-הדין (פורסם באתר הרשות השופטת, [פורסם בנבו], 4.1.2000); ע"א (מחוזי תל אביב) 1815/08 עו"ד וינוגרד נ' שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך בע"מ, בפסקה השלישית (פורסם במאגרים, [פורסם בנבו], 25.10.2009); ע"א (מחוזי תל אביב) 2384/01 פלש נ' צימרינג, בפסקה השמינית (פורסם במאגרים, [פורסם בנבו], 29.8.2004) ויואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (שלמה לוין עורך) 545 (1995) . עוד אציין כי במסגרת הדיון שהתקיים ביקש נציג הנתבעת ל הדבר עם התובע כמו גם הציע לתובע כי הוא עצמו, יגיע לביתו וידאג כי התיקון יבוצע במהירות האפשרית וללא עלות והתובע אף יקבל מתנה בסך 200 ₪ בכדי לשמור על שביעות רצונו ועל תודעת השירות הגבוה אשר הנתבעת מעניקה ללקוחותיה "אני ביקשתי דבר פשוט, אם המחשב מקולקל ... נתקן לו, ניתן לו מתנה... מדובר במחשב עבודה שסביר שיתקלקל וצריך שירות מהיר, אני פה לשירותך." (שורה 3-5, עמ' 5 לפרוטוקול).

5. על רקע הנסיבות המתוארות לעיל, אני קובעת כי התובע הוכיח כי הנתבעת לא פעלה בהתאם לתנאי האחריות ועל כן מגיע לתובע פיצוי. יחד עם זאת ומששוכנעתי כי התובע לא פעל להקטנת נזקיו ונתתי דעתי כי התובע לא הוכיח נזקיו/ הוצאותיו ומשלא הוכחו אני מוצאת לפסוק לתובע פיצוי בסך של 1,000 ₪. סכום זה ישול ם תוך 30 ימים שאם לא כן ישאו רבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, תוך 15 ימים, לבית המשפט המחוזי מרכז- לוד.
ניתן היום, י"א שבט תש"פ, 06 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.