הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 24554-12-18

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובעים

1.שירלי פרון
2.יעקב פרון

נגד

נתבעת

שלמה תחבורה (2007) בע"מ

פסק דין

בית משפט זה נדרש להכריע בשאלה האם היה זה מחובתה של הנתבעת - חברה להשכרת רכבים- לעדכן את התובעים כי בבואם להשתמש בכרטיס האשראי שברשותם ולשלם בעד רכב ששכרו מהארץ ידרשו לקוד הסודי בן 4 הספרות שהונפק להם עם הכרטיס.

לטענת התובעים הם שכרו, באמצעות הנתבעת רכב, שאמור היה להמתין להם בפרנקפורט אלא שבהגיעם לשדה התעופה לדלפקי סוכן הרכב מטעם הנתבעת לא יכולים היו להשלים את העסקה וממילא לקבל את הרכב לחזקתם, שכן הגם שהיה ברשותם כרטיס האשראי לא היה בידם הקוד הסודי בן 4 הספרות שהונפק להם עם הכרטיס. לטענת התובעים, כל נסיונותם להשגת הקוד במקום עלו בתוהו והם נדרשו, בסופו של יום, להנפיק קוד חדש אשר סופק להם רק למחרת היום. בנסיבות שנוצרו הם נאלצו לשכור את הרכב רק למחרת היום מיעד אחר וממילא נגרמו להם הוצאות ועלויות מיותר ות אשר לא היו נגרמות להם, לטענתם , ככל שהיתה הנתבעת מעדכנת אותם בדבר הצורך בקוד הסודי.

הנתבעת מצדה טענה כי בסעיף 1 להזמנה צוין מפורשות כי על התובעים להצטייד בשובר ההזמנה ובכרטיס אשראי בינלאומי על שם הנהג בלבד וכן בסעיף 6 להזמנה, צוין כי על התובעים להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי על שם מזמין הרכב בלבד ולמסור פרטיו לחברה המקומית על מנת שישמש כאמצעי תשלום עבור כל ההתחייבויות המזמין בהתאם להסכם השכירות. לטענת הנתבעת, אי מסירת הרכב לתובעים במועד היא תוצר של רשלנות התובעים שלא היה ברשותם הקודי הסודי של כרטיס האשראי וממילא העלויות הנוספות כתוצאה מאותה ההתרשלות רובצת לפתחם של התובעים.

לאחר שקראתי את כתבי הטענות ונספחיהם ושמעתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות.

חזקה על המשתמש הסביר בכרטיסי אשראי כי הוא יודע את הקוד הסודי של הכרטיס וממילא כי על מנת לבצע עסקה באמצעות הכרטיס הוא יידרש לאותו קוד סודי אשר יזהה את הכרטיס בו הוא משתמש. התובעים אישרו כי עם קבלת כרטיס האשראי לידם מחברת האשראי הונפק להם גם קוד סודי אלא שלטענתם לא ידעו כי ידרשו לו בעת השימוש בחו"ל.

לא מצאתי עילה או הוראה בדין מכוחה יש לחייב את הנתבעת להסביר לשוכרי הרכב הבאים בשעריה כיצד משתמשים בכרטיס אשראי וממילא כי הם נדרשים לדעת את הקוד הסודי של הכרטיס שברשותם. אין חברת הרכב צריכה להניח כי המדובר במשתמש אשר עולם כרטיסי האשראי זר לו וממילא בהקשר זה ככל שלתובעים העדר ידע בדבר אופן השימוש בכרטיסי אשראי מן הראוי שהיו מבררים סוגיה זו אל מול חברת האשראי המנפיקה את הכרטיס עובר לתחילת השימוש . בהקשר זה יצוין, כי לא הוצגה כל אינדיקציה לכך שחברת האשראי עצמה לא סיפקה בידי התובעים את המידע הדרוש אלא שחברת האשראי אינה צד להליך זה וממילא אין לפתחו של בית משפט זה להדרש לעניין זה. כך או כך, אני מקבלת את טענת הנתבעת ולפיה כחלק מתנאי ההזמנה הובהר לתובעים כי עליהם להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי של המזמין בלבד על כלל פרטיו. התובעים בעצמם אישרו כי הוציאו במיוחד את כרטיס האשראי לצורך נסיעה זו, קיבלו מטעם חברת האשראי קוד סודי ולא ברור מדוע בחרו שלא לשאת עמם את הקוד הסודי לצורכי הנסיעה והשימוש בכרטיס.

בנסיבות אלה, ומשלא מצאתי כי הנתבעת פעלה בניגוד להוראות החוק וממילא קמה לה חובת זהירות קונקרטית בענין זה כלפי התובעים, הרי שלא קמה לתובעים עילת תביעה כנגד הנתבעת.

בהינתן כי כל העלויות הכספיות, הנטענות על ידי התובעים- ההידרשות להמתנת הרכב ליום נוסף, שימוש בתחבורה ציבורית, לקיחת הרכב מיעד אחר, והשלמת עלויות בגין שדרוג- הן תוצאה של אותה התרשלות מטעם התובעים שלא נשאו עמם את הקוד הסודי וממילא לא מצאתי כי יש מקום לחייב את הנתבעת בגין עלויות אלה.

באשר לטענת התובעים כאילו נדרשו לשלם על שדרוג הרכב רק לאחר שנטלו את הרכב מסוכן הנתבעת ולאחר שכבר היו בכביש- טענה זו הועלתה לראשונה במסגרת הדיון ולא בא זכרה בכתבי הטענות. אני מקבלת בעניין זה את טענת הנתבעת כי המסמכים מעידים על כך התובעים אישרו את השדרוג וממילא לא ניתן היה נמסר לידם הרכב ככל שלא שלמו עליו. מכל מקום ומשלא הועלתה טענה זו בכתב התביעה ולא יכולה הנתבעת להתגונן בעניינה הרי שהיא נדחית.

ממכלול הנסיבות, ומשלא מצאתי כי התובעים הוכיחו כי לנתבעת אחריות כלשהי להעדר הקוד הסודי ברשותם וממילא לעלויות שנגרמו להם כתוצאה מכך ומשמצאתי כי האחריות למחדל בעניין זה רובץ לפתחם של התובעים ואין להם להלין בעניין זה אלא על עצמם, אני מוצאת כי דין התביעה להידחות.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, תוך 15 ימים, לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

ניתן היום, כ"ג אדר א' תשע"ט, 28 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.