הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 15664-03-19

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובע

אלי מיכאלי

נגד

נתבעת

מכשירי תנועה ומשאיות - שותפות מוגבלת

פסק דין

מונחת לפני תביעה כספית להשבת כספים שנגבו , לטענת התובע ממנו ביתר בגין ביצוע תיקון רכבו.

לטענת התובע, בתאריך 19.11.18 ולאחר תיאום הוא הגיע למוסך הנתבעת לצורך תיקון רכבו נוכח דליפת אוויר וקושי בסגירת הדלת במשאיתו . לטענת התובע, לאחר שנבדק הרכב ונאמר לו כי יש צורך בהחלפת מספר חלקים "הוחזק" במקום מהשעה 07:00-16:00 לצורך התיקון על אף שבפועל עבדו נציגי הנתבעת ברכבו כשעה וחצי בלבד. לטענת התובע, לאחר שיצא ממוסך הנתבעת הבחין כי הבעיה שבגינה הגיע למוסך לא נפתרה וכי המשאית מאבדת אוויר וממילא לאחר שנוכח "שאין להם מושג בלפתור בעיה וברמאות חייבו אותי בשעות עבודה מופרכות שלא עבדו בפועל" הוא נסע למוסך "פאנוס" ברמלה שם עלו , לשיטתו , על הבעיה ותוך 30 דק' תוקן הרכב בסכום של 749 ₪ כולל מע"מ בלבד. לטענת התובע , הוא חזר אל הנתבעת וביקש לדבר עם מנהל השירות ו דרש את הכספים שנגבו ממנו שלא לצורך אלא שהנתבעת הסכימה לזכותו בסך של 749 ₪ עלות התיקון במוסך המתחרה.

הנתבעת מצידה מכחישה את המיוחס לה בכתב התביעה, לטענתה הכניס התובע את רכבו למוסך בבוקר 19.11.18 בשעה 07:13 כאשר על פי ה כרטיס תיקון המשאית החל בשעה07:52. לטענת הנתבעת, עובר לתחילת העבודה נבדק הרכ ב וניתנה לתובע הצעת מחיר מראש שאליה הסכים וחתם עליה. ביצוע התיקון תועד במעקב "קלוקיינג" המציג באופן כרונולוגי את מהלך הטיפול המשאית במוסך וממילא מתעד את כל שלבי העבודה ברכב. לטענת הנתבעת, לתובע, שעמד בסמוך למשאית במשך כל הטיפול , הודגם בזמן אמת הכשל של כל אחד מהחלקים במשאית שהיה צורך בהחלפתו כאשר בסופו של יום הושלמה העבודה ברכב בשעה 15:20 וערכה במצטבר למעלה משש שעות עליהם חויב התובע כאשר על פי שעתון היצרן וכפי שהוצע בהצעת מחיר התיקון היה אמור להיערך שמונה שעות. לטענת הנתבעת בשעה 16:25 לאחר סגירת החשבון וכרטיס העבודה התובע יצא מהמוסך עם משאיתו כשהיא תקינה לחלוטין. עוד טענה הנתבעת, כי חרף האמור בכתב התביעה הפנייה למוסך האחר נעשתה רק לאחר 11 ימים וממילא ככל שמדובר בתקלה של דליפת אוויר הרי שלא היה יכול להמשיך בנסיעה והיה עליו להתייצב במוסך באופן מידי. ככל שהתובע נדרש לפנות למוסך לאחר שבוע וחצי הרי שלא מן הנמנע כי מדובר היה בתקלה אחרת וזאת בשים לב כי המדובר במשאית ישנה שהייתה ברשותו של התובע במשך 14 שנים.

אמנם, התביעה מתבררת בבית משפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה לפיה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע ואחריות הנתבעת העולה מהן, הן את הנזק שנגרם והן את הקשר הסיבתי בין הנזק לבין אותו אירוע.

הכלל הוא כי תובע שאינו עומד בנטל השכנוע, הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו, לא יוכל לזכות בתביעתו, והיא תדחה. על מנת לזכות בתביעתו, על התובע לשכנע את בית המשפט כי הסבירות שגרסתה היא הנכונה בשיעור של 51% לפחות. לפיכך, במקרה בו ראיות הצדדים ורמת הוודאות של שתי גרסאות סותרות שהם מעלים- שקולות, הרי שהתובע לא עמד בנטל המוטל עליו ותביעתו תידחה.

עיון בנספחי כתב ההגנה ובהצעת המחיר מעלה כי התובע, עובר לתחילת ה עבודות ברכב, קיבל הצעת מחיר מסודרת ומתומחרת ואישר הצעה זו בחתימתו כאשר בהצעת המחיר צוין משך הטיפול. כמו כן, הוצג לבית המשפט מעקב אחר ביצוע התיקון ברכב כאשר במצטבר הסתיימה העבודה והרכב שוחרר בשעה 15:20. ממעקב העבודה עולה כי במצטבר עבדה הנתבעת על תיקון הרכב במשך 6 שעות ובעניין זה אין לי להעדיף את גרסתו של התובע על פני גרסת נתבעת שנתמכה בראיות.

יתרה מזאת, בכתב תביעתו טען התובע כי כבר כשיצא מן המוסך בשעה 16:30 הבחין כי התקלה לא טופלה וממילא כי אוויר דולף מהמשאית. במצב דברים שכזה, ולאחר שהתובע שילם לנתבעת סכום שאינו מבוטל בסך של 9,830 ₪, מצופה היה מהתובע כי היה חוזר על עקבותיו אל הנתבעת ועומד על תיקון המשאית ולכל הפחות חוזר אליה למחרת היום. בפועל, לא הייתה מחלוקת כי התובע לא חזר אל הנתבעת אלא לאחר שהמשאית תוקנה במוסך אחר וזאת לאחר שפנה אל אותו מוסך רק לאחר 11 ימים בהם נסע, לשיטתו , עם דליפת אוויר מהמשאית.

לא מצאתי כי התובע הרים את הנטל להוכיח כי הנתבעת התרשלה בתיקון רכבו ובהתנהלותה כלפיו. כמו כן, לא הרים התובע את הנטל להראות כי התיקון שבוצע, לטענתו, שבוע וחצי לאחר התיקון שבוצע אצל הנתבעת זהה במהותו או מהווה אינדיקציה לכך כי התובעת לא תיקנה את רכבו כראוי כאשר פנה אליה לראשונה.

בנסיבות אלה, אני מורה על דחיית התביעה.
כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, תוך 15 ימים, לבית המשפט המחוזי מרכז- לוד.
ניתן היום, כ"א סיוון תשע"ט, 24 יוני 2019, בהעדר הצדדים.