הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בקריית גת 03

  1. ולדמיר מטוס
  2. אלכס מטוס

רחוב משה ברזני 4/24 קריית גת
טל' 052-XXXX915
טל' 054-XXXX738
התובעים

נ ג ד

סוככי לירון א.ס בע"מ
מושב שדה משה משק 36
טל' 052-XXXX196

הנתבעת
החלטה
הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט.
אני ממנה את מר אדי קלמיס כמומחה מטעם בית משפט בתחום ליקויי הבנייה.
מאחר והמינוי הוא בהסכמת הצדדים, יחולו הוראות תקנה 130(ג) של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו, וזה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, מלשמש מומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה.
תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים. 
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בדירה בתיאום  עם הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בנוגע להתקנת הפרגולה אצל התובעים, ויחווה את דעתו לגבי האפשרות לתקן את הפרגולה (באופן שהתיקון ישיב את הפרגולה למצבה לאחר הרכבתה כפרגולה חדשה), ולגבי הצורך בהחלפתה בפרגולה חדשה, ולרבות העלויות הכרוכות בתיקון, או בפירוק והרכבת פרגולה חדשה.
המומחה יאפשר לצדדים, ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.
הצדדים יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשכרו של המומחה, בסך 5,000 ₪ + מע"מ, בחלקים שווים, ולצורך כך יפקיד כל צד בקופת בית המשפט סך של 2500 ש"ח, בתוספת  מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.
המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיקבל את כתב המינוי ממזכירות בית המשפט, שיומצא לו רק  לאחר שתבוצע ההפקדה כאמור.
המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט ולצדדים תוך 60 יום ממועד כתב המינוי שיונפק ע"י מזכירות בית המשפט.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
התובעים יוודא כי המומחה קיבל החלטתי זו, ויעקוב אחר מילוי ההחלטה, במועדים הנקובים בה, ובמקרה הצורך, יגיש בקשה מתאימה.
ת.פ. עם תום המועדים.
המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ו' טבת תש"פ, 03 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.