הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בקריות ת"ק 60717-02-18

בפני
כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובעת

אורטל סגרון

נגד

נתבעת

הכשרה ביטוח חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה קטנה כנגד הנתבעת ע"ס 5,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לה ולרכבה כתוצאה מתאונת דרכים מיום 21/9/17 אשר אירעה בין רכבה לבין רכב אחר שהיה מבוטח באמצעות הנתבעת (להלן: "רכב הנתבעת") אשר היה נהוג בעת אירוע התאונה ע"י גב' גל זמוש (להלן: "גב' זמוש").

2. התובעת העידה כי ביום התאונה היא נהגה ברכבה ונסעה בכביש שלאחר צומת הצריף ונאלצה לעצור בפתאומיות לאחר שמונית שנסעה לפניה נעצרה בפתאומיות ועת עצרה כאמור, רכב הנתבעת שנסע מאחוריה פגע ברכבה מאחור וגרם לנזקים.

3. רכב התובעת נבדק ע"י שמאי אשר העריך את הנזקים שנגרמו לו ותוקן.
התובעת הפעילה את ביטוח המקיף שהיה לה וקיבלה מחברת הביטוח הראל סך של 1,798 ₪ לאחר קיזוז סך של 2,202 ₪ עבור השתתפות עצמית.

4. בדיון מיום 16/4/19 התובעת העמידה את סכום תביעתה על סכום ההשתתפות העצמית ע"ס 2,202 ₪ וסך של 2,400 ₪ בגין הפסד הנחת העדר תביעות במשך 3 השנים שלאחר התאונה תוך הצגת 2 פוליסות ביטוח שנרכשו עבור אותו רכב שלאחר התאונה.

5. גב' זמוש העידה והודתה שרכבה פגע ברכב התובעת מאחור לאחר שנעצר בפניה באופן פתאומי, אולם, טענה שמדבור בנשיקה קלה וכי לא נגרם כל נזק לרכב התובעת, כפי שהתובעת בעצמה הודיעה לה לאחר אירוע התאונה.
דיון והכרעה בשאלת האחריות:

6. לאחר ששקלתי את טענות 2 הנהגות, אני קובע שהאחריות לאירוע התאונה מוטלת על גב' זמוש במלואה מאחר ורכבה פגע ברכב התובעת מאחור.

הכרעה בשאלת גובה הנזק:

7. רכב התובעת נבדק ע"י שמאי אשר העריך את גובה הנזק שנגרם לו כתוצאה מהתאונה.

8. הנתבעת לא הגישה חוו"ד נגדית ואף לא ביקשה לחקור את השמאי מטעם התובעת.

9. גב' זמוש לא ירדה מרכבה לאחר אירוע התאונה ואף לא ראתה את הנזקים שנגמרו לרכב התובעת וכל עדותה מבוססת על כך שהתובעת אמרה לה שלא נגרם כל נזק.

10. לא מצאתי כל נימוק או סיבה מדוע אין לאשר את הנזקים שנגרמו לרכב התובעת.

11. התובעת הגישה אישור הפסדים המעיד שהיא נשאה בתשלום סך של 2,202 ₪ בגין השתתפות עצמית, סכום שעל הנתבעת לשלמו לה.

12. התובעת הגישה 2 פוליסות ביטוח המעידות כי בשנה לאחר אירוע התאונה רכבה בוטח בביטוח צד ג' תמורת סך 1,038 ₪ בגין התקופה 3/4/18-31/3/19 ותוספת לאותה פוליסה אשר לפי ביטוח הרכב הוחלף לביטוח מקיף תמורת תוספת של 1,749 ₪.

13. יש לציין שהפוליסות החדשות נעשו באמצעות חברת הביטוח שלמה ביטוח ולא באמצעות חברת הביטוח הראל, אשר בטחה את הרכב בעת אירוע התאונה.

14. התובעת לא הגישה העתק מפוליסת הביטוח בגין שנת הביטוח שבה התרחשה התאונה על מנת להוכיח מה היו דמי הביטוח באותה שנה ואם חלה עליה בשנת הביטוח החדשה.
העדר הגשת הפוליסה הנ"ל יכול לתמוך בטענה שלא היו לתובעת הפסדים בגין הנחת העדר תביעות.

15. אשר על כן, אינני פוסק לתובעת סכום כלשהו בגין אובדן הנחת העדר תביעות בגין חידוש הפוליסה בשנה הראשונה לאחר אירוע התאונה, בהעדר הוכחה.

16. לעניין השנתיים הבאות נשמרת לתובעת הזכות לדרוש/לתבוע מהנתבעת אובדן הנחת העדר תביעות, במידה ויהיה הפסד כנ"ל יחסית לדמי הביטוח ששולמו בשנת הביטוח שבה התרחשה התאונה.
אני קובע שהתובעת זכאית לקבלת הפסד הנ"ל במידה ותוכיח קיומו ומומלץ בפניה לפנות לנתבעת בעניין זה בצירוף אסמכתאות בטרם פנייה לערכאות.

17. סיכומו של דבר, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 2,202 ₪ בגין השתתפות עצמית בתוספת 50 ₪ בגין אגרת משפט ששולמה ובתוספת 250 ₪ בגין הוצאות נוספות.

הסכומים שנפסקו לעיל ישולמו תוך 30 יום, שאם לא כן, הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

18. הצדדים רשאים להשיג על פסק דין זה על ידי הגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום מיום קבלת העתק ממנו .

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום ותסרוק את המוצגים ת/1-ת/3.

ניתן היום, י"ב ניסן תשע"ט, 17 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.