הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בקריות ת"ק 40725-10-18

בפני
כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובע

יוסף חג'אזי

נגד

נתבע

רייבי נחמיה

פסק דין

1. התובע הינו עורך דין במקצועו ואילו הנתבע היה מנהל אגף המקרקעין במשרד החקלאות למשך 17 שנה, כמו כן, הוא היה חבר במועצת מנהל מקרקעי ישראל ודירקטוריון בקרן קיימת לישראל, כפי שהעיד.

2. התובע הגיש תביעה קטנה כנגד הנתבע ע"ס 15,000 ₪ בה טען כי הוא מחזיק בחלקות 44, 34 מגוש 18557 וכי בסמוך לחלקות הנ"ל נמצאת חלקה 42 מאדמות רשות מקרקעי ישראל, אשר היה מעוניין לרכוש את הזכויות בה (להלן: "החלקה").
נטען כי הנתבע הגיע למשרדו של התובע והציג את עצמו "כמומחה לעסקאות עם המנהל" וטען כי ניתן לרכוש את הזכויות בחלקה מהרשות ללא מכרז וכי מדובר בעסקה "קטנה ובטוחה" וכי בתמורה להשלמת העסקה הוא דרש מהתובע סך של 10,000 ₪ ששולם לו במעמד הפגישה שהתקיימה בתחילת חודש מרץ 17.

3. התובע טען כי בטרם הסיכום עם הנתבע, הוא כבר הגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל לרכישת החלקה בפטור ממכרז שהעתק ממנה צורף לכתב התביעה (להלן: "הבקשה").
הנתבע טען כי הבקשה מולאה בנוכחותו ביום הפגישה וכי הוא המציא אותה לרשות המקרקעין ביום 8/3/17.

4. ביום 23/11/17 רשות מנהל מקרקעין השיבה לתובע כי בקשתו נדחתה מאחר ושטח החלקה הוכרז שמורת יער.

5. התובע טען כי מעשיו ו/או מחדליו של הנתבע נעשו במרמה במטרה להוציא ממנו כסף שלא כדין וזאת לאחר שעשה מצג שווא בפני התובע כי מדובר בעסקה פשוטה קלה ותוצאתה בטוחה.
התובע טען כי הוא פנה לנתבע וביקש הבהרות ומשלא נתקבלו הוא דרש מהנתבע להשיב לו את הסכום ששולם.

6. סכום התביעה מורכב מהסכום ששולם לנתבע בתוספת 5,000 ₪ בגין הוצאות, טרדה וטרחה.

7. הנתבע הגיש כתב הגנה וטען כי התובע פנה אליו וביקש לשכור את שירותיו באמצעות חברת גשר הירדן בע"מ בכל הקשור לרכישת הזכויות בחלקה וכי ביום 8/3/17 מולאה הבקשה והוגשה לרשות מקרקעי ישראל.
הנתבע אף טען כי הסכום המוסכם היה בסך 40,000 ₪ וכי נמסר לתובע הסכם ובמומחיות רבה הוא סירב לחתום עליו.
הנתבע טען כי הוא וחברת גשר הירדן טיפלו בבקשה ונגרמו להם הוצאות כספיות רבות עבור ימי עבודה, תשלומי אגרה ונסיעות ופגישות לקידום הבקשה.

8. הנתבע טען כי למרות האמור בהודעת הדחייה הוא בדק במשרדי הוועדה לתכנון ובניה שפלת הגליל וביקש מידע תכנוני ואף שילם אגרה בסך 185 ₪ ביום 10/4/18 וקיבל אישור מהוועדה שיעוד החלקה הינו חקלאי.

9. הנתבע אף הגיש מכתב שהוגש לרשות מקרקעי ישראל ביום 30/10/17 בו צויין שעד אותו יום לא נתקבל מענה לבקשה, דבר אשר כנראה גרם לזירוז שליחת הודעת הדחייה.

דיון והכרעה:

10. אקדים ואציין שלא נחתם כל הסכם בין הצדדים המסדיר את התחייבויות הצדדים זה כלפי זה.

11. אני מקבל את עדותו של התובע שהתמורה שסוכם עליה היא אותו סכום ששולם לנתבע ואיני מקבל גרסת הנתבע שהתמורה שסוכמה היתה ע"ס 40,000 ₪, אחרת ההסכם הנטען ע"י הנתבע היה נחתם.

12. מוסכם שהבקשה מולאה בכתב ידו של התובע.
קיימת מחלוקת מי הגיש את הבקשה לרשות ואין בעובדה זו כל חשיבות.

13. ברור שהתובע שילם את התמורה ששולמה על ידו לנתבע על מנת שהנ"ל יקדם לו את העסקה מול המנהל וזה השירות שהוצע ע"י הנתבע והוזמן ע"י התובע.

14. הנתבע העיד כי מלכתחילה הוא אמר לתובע שיכול לבצע את הפעולה לבד ועל אף זאת התובע שכר את שירותיו.

15. הנתבע העיד שקיים 5 פגישות עם פקידי המנהל בימי קבלת קהל.

16. הנתבע לא הציג בפני ביהמ"ש את הפעולות שנעשו על ידו מול המנהל למעט המכתב מיום 30/10/17.

17. ביהמ"ש קובע שהנתבע לא עשה דבר כדי לגרום לקבלת הבקשה והשירות שניתן על ידו כגון הגשת בקשה והגשת תזכורת ואף הגשת בקשה לוועדת התכנון אינן מהוות שירות אשר לשמו שולם לו 10,000 ₪.

18. מצד שני, לא מובן מדוע התובע שהוא עורך דין במקצועו לא טיפל בבקשתו בכוחות עצמו!!
ביהמ"ש קובע שהתובע ציפה "לדחוף" את בקשתו ברשות המקרקעין עד לקבלתה לאור היחסים שהיו לנתבע ברשות וכאשר ציפייתו זו התבדתה הוא הרגיש מרומה והגיש את תביעתו.

19. השירות שניתן ע"י הנתבע אינו השירות שהתובע סבר שיקבל תמורת התשלום ששולם לו.

20. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ואיזנתי בין האינטרסים שלהם, ובהעדר הסכם בכתב, אני מעריך את שווי העבודות שנעשו ע"י התובע בסך 5,000 ₪ בלבד ומחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 5,000 ₪ (כולל הכל) וזאת תוך 30 יום, שאם לא כן, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום מלא בפועל.

21. הצדדים רשאים להשיג על פסק דין זה על ידי הגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום מיום קבלת העתק ממנו .

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום ותסרוק את המוצגים שהוגשו בתיק .

ניתן היום, ב' סיוון תשע"ט, 05 יוני 2019, בהעדר הצדדים.