הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בקריות ת"ק 15655-11-18

בפני
כבוד ה רשמת בכירה יונת הברפלד-אברהם

תובע

ניסים לובטון

נגד

נתבעים

1.אברהם גולדנפלד
2.ישר תעשיות ושיווק לבני זכוכית 2000 בע"מ

פסק דין

התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעים, ע"ס של 4,800 ₪ , לביטול עסקה והשבת התשלום ששילם.

הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן ללא פירוט וללא הנמקה כולל אפשרות דחיה או קבלה מלאה של התביעה, בדרך הקבועה בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984.
לאחר שעיינתי בחומר הראיות שהוגש על ידי שני הצדדים, לאחר ששמעתי את הצדדים שהופיעו בדיון לפני, ושקלתי את כל טענות הצדדים, אני מקבלת את גרסת התובע במלואה, גם לעניין דרישת התובע ביחס למקלחון והתחייבות הנתבעים לבצעה כפי שביקש וגם לעניין גובה התשלום ששולם על ידו.
לאור זאת, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סכום של 4,800 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט בסך של 50 ₪ ובתוספת הוצאות התובע בסך של 500 ש"ח.

סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
לאחר שישולם הסכום, יהיו רשאים הנתבעים לפרק את המקלחון ולקחתו לחזקתם תוך החזרת מצב האמבטיה למצבה הקודם. על התובע לאפשר לנתבעים להגיע ולקחת את המקלחון, בתיאום עמו מראש. ככל והנתבעים לא יתאמו עם התובע פירוק המקלחון תוך 60 יום ממועד התשלום, יהא רשאי התובע לפרק את המקלחון בעצמו.

ניתן היום, כ"ח סיוון תשע"ט, 01 יולי 2019, בהעדר הצדדים.