הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בקריות ת"ק 13567-04-18

בפני
כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובע

יריב נרדע

נגד

נתבעים

1.ביסקול תמרוקים בע"מ
2.סתיו לוי

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה קטנה כנגד הנתבעים ע"ס 4,038 ₪.

2. התובע טען בתביעתו כי ביום 22/12/17 בשעה 17:00 בערך הוא החנה את רכבו בחניון בית מלון שרתון בתל-אביב במקום חניה מסודר וחזר לקראת השעה 19:00 על מנת לנסוע עם רכבו ועת הגיע ליד רכבו הבחין ברכב התובעים חונה בסמיכות משמעותית לרכבו עד כדי כך שהוא אינו יכול להיכנס לרכבו מדלת הנהג והוא נאלץ להיכנס לרכבו דרך הדלת הימינית קדמית ונסע עם רכבו אל מחוץ לחניה, וכשיצא מהחניה הוא בדק את רכבו ומצא שריטה משמעותית בפגוש הקדמי שמאלי של רכבו שהיה בסמיכות עם רכב הנתבעים וכשפנה לקב"ט המלון נמסר לו כי עפ"י המצלמות רואים את רכב הנתבעים מתמרן קדימה ואחורה תוך כדי ביצוע החניה ליד רכב התובע, התובע השאיר את פרטיו מתחת למגב של רכב הנתבעים על מנת להתקשר אליו.
התובע טען כי למחרת הנתבע 2, אשר נהג ברכב הנתבעים (להלן: "הנתבע") התקשר אליו והודה בפניו שהוא פגע ברכב התובע.

3. רכב התובע נבדק ע"י שמאי שגיא דן אשר העריך את עלות תיקון הנזק ברכב התובע בסך 1,170 ₪ ובגין שכר טרחתו הוא קיבל מהתובע סך של 468 ₪.
התובע תיקן את רכבו במוסך מרכז שירות בונים תמורת סך 1,170 ₪, כמפורט בחשבונית שצורפה לכתב התביעה.

4. הנתבע העיד ואישר כי בתאריך הנטען הוא ובת זוגתו הגיעו לחופשה בבית המלון והחנו את רכבם בחניון בית המלון.
הנתבע אישר כי עת הגיע לחניון הבחין בחניה פנויה ליד רכבו של התובע ותוך כדי חניה הוא הבחין שלא חנה טוב וחזר אחורנית ולקח טיפה ימינה לכיוון העמוד שמימין ופתח את החלונות על מנת שהוא ובת זוגתו יבדקו את המרחקים מרכב התובע ומהעמוד.
הנתבע הודה כי לקח לו דקה, דקה וחצי כשהוא נוסע קדימה ואחורה על מנת להתיישר כמו שצריך, וכי הוא היה בקשר עין כל הזמן עם הרכבים על מנת לא לפגוע ברכב התובע, וכי בסופו של דבר החניה היתה קצת צמודה ולא שם לב כי רכב התובע עם הפנים החוצה והנהג יתקשה להיכנס אליו.
הנתבע העיד כי הוא יצא מרכבו מהדלת הימינית של רכבו.
הנתבע העיד כי יום לאחר מכן התובע שלח לו מונות של רכבו ושל רכב הנתבעים עם שריטות, אולם הוא הבחין שהפגיעות בשני הרכבים אינן זהות וכי הפגיעה ברכבו היתה קיימת לפני כן.

הנתבע העיד שהוא לא הודה בשיחה טלפונית עם התובע שהוא אכן פגע ברכב התובע וביקש ממנו להתקשר להוריו.
הנתבע הוסיף בעדותו שהסיכוי שהוא פגע ברכב התובע מאד נמוך וכי הוא צפה שיכול להיות שהוא פגע, לכן הוא היה זהיר והסתכל במראות ותמיד ראה רווח בין הרכבים, כאשר הרווח בין הרכבים לא היה גדול.

5. הנתבעים טענו בכתב ההגנה, בין היתר, כדלקמן:

א. הפגיעה ברכב התובע הינה פגיעה מינורית ביותר, כזו שיכולה היתה להתרחש מבלי לשים לב בכל זמן ובכל מקום עובר לחניית רכב התובע בחניון.

ב. סכום התביעה אינו סביר בנסיבות העניין.

ג. אמו של הנתבע פנתה לקב"ט המלון ובררה את העניין ונמסר לה ע"י הקב"ט שאכן בתמונות רואים שבנה מבצע תמרונים לצורך חניית רכבו, אך בניגוד מוחלט לטענת התובע, לא נצפתה כל פגיעה ברכבו של התובע.

6. הצדדים חלוקים ביניהם הן בשאלת האחריות והן בשאלת גובה הנזק.

דיון והכרעה בשאלת האחריות:

7. ביהמ"ש ער לכך שלא קיימת כל ראיה פוזיטיבית שיש בה כדי להוכיח שרכב הנתבע פגע ברכב התובע תוך כדי חנייתו.

8. על אף זאת, ניתן לקבוע שאכן רכב הנתבע פגע קלות ברכבו של התובע וזאת בהסתמך על הראיות הנסיבתיות, קרי, עדות התובע כפי שהובאה לעיל, תשובות הקב"ט שניתנו גם לתובע וגם לאמו של הנתבע וכן עדותו של הנתבע בעצמו, אשר הודה שהוא תמרן קדימה ואחורה למשך דקה, דקה וחצי עד אשר החנה את רכבו כשהוא קרוב מאד לרכב התובע עד כדי כך שהנתבע נאלץ לצאת מהדלת הנמצאת בצד השני לדלת הנהג.

9. נטל ההוכחה לאירוע התאונה מוטל על התובע שהוא "מוציא מחברו", אולם די בכך אם התובע ישכנע את ביהמ"ש בשיעור העולה מעל 50% שאכן רכב הנתבע פגע ברכבו וזאת בהתאם למאזן ההסתברויות.

במקרה זה ביהמ"ש שוכנע בשיעור העולה על 50% שאכן רכב הנתבע פגע ברכב התובע תוך כדי תמרון לקראת חניה.

10. לפיכך, אני קובע שהאחריות לאירוע התאונה מוטלת על הנתבע במלואה.

דיון והכרעה בשאלת גובה הנזק:

11. הנזק הממשי שנגרם לרכב התובע הסתכם בסך 1,170 ₪ עפ"י חוות הדעת של השמאי ועפ"י קבלת התיקון.

12. בנוסף לסכום הנ"ל, התובע שילם 468 ₪ בגין שכ"ט שמאי.

13. התובע טען לגרימת ירידת ערך לרכבו, טענה שאני דוחה מאחר והשמאי בעצמו לא קבע כי נותרו לרכב התובע ירידת ערך.
נכון שצוין בחוות הדעת כי שיעור הנזק הינו 0.98% מערך הרכב, אולם, אין זו לקביעה לירידת ערך כפי שסבר התובע בטעות.

לסיכום:

14. אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. סך של 1,170 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לרכב התובע.

ב. סך של 468 ₪ בגין שכ"ט שמאי.

ג. סך של 50 ₪ בגין אגרת משפט ששולמה.

הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 30 יום מיום קבלת העתק מפסק דין זה בידי הנתבעים, שאם לא כן הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

15. הצדדים רשאים להשיג על פסק דין זה על ידי הגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום מיום קבלת העתק ממנו .

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ' כסלו תשע"ט, 28 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.