הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בצפת ת"ק 14384-12-17

בפני
כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובע

פרדי שמעוני

נגד

נתבעת

אידאל אנרגיות סולריות בע"מ

פסק דין

1.תביעה קטנה על סך של 2,500 ₪.

2.בכתב התביעה נטען כי התובע רכש מהנתבעת דוד שמש בתאריך 28.12.14 דרך חנות של עליזה בנימין שבצפת; ה וא הרכיב את הדוד בביתו ; בחלוף כ-3 שנים נ וצרה בדוד נזילה חזקה ; התובע החליף גוף חימום והזמין את הנתבעת על מנת לטפל בנזילה; כש הטכנאים ראו שהתובע החליף את גוף החימום לא נתנו לו שירות. עקב כך נאלץ הוא לרכוש דוד אחר.

3. התובע טוען כי בידיו תעודת אחריות בתוקף. מש ום כך, מבקש ה וא לחייב את הנתבעת לפצות אותו בגין רכישת הדוד התחליפי.

4.לכתב התביעה צורפה תעודת אחריות לדוד שמש, בה צוינו פרטי התובע כלקוח.

5.הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טענה כי התובע עוסק במסחר בדודים; אין בינה לבינו יריבות; תעודת האחריות שצורפה לכתב התביעה זויפה או הושלמה על ידי התובע ללא הרשאה מצד התובעת .

6.הנתבעת הפנתה לכך שהתובע לא צרף חשבונית רכישה לכתב התביעה. כמו כן טענה כי לא התקבלה אצלה מעולם קריאת שירות בגין המכשיר שמספרו מופיע על תעודת האחריות - 3324.

7.הנתבעת הוסיפה וטענה כי התובע ביצע תיקון בדוד וכי על פי תנאי האחריות ביצוע תיקון על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי הנתבעת מפקיע את האחריות.

דיון והכרעה:

א. הטענה בדבר זיוף או שינויים בתעודת האחריות :

8.א.בישיבה הראשונה שהתקיימה בתאריך 16.10.2018 שמעתי באריכות את טענות הצדדים. כשנתפניתי לכת וב את פסק הדין – באתי למסקנה כי התיק אינו בשל לכתיבתו. זאת מאחר שהנתבעת השליכה את עיקר יהבה על הטענה של זיוף תעודת האחריות ת/1 כאשר טענה זו אינה מעלה ואינה מורידה. בשל ההתמקדות בטענת הזיוף של תעודת האחריות – לא זכתה הטענה השנייה ( התי קונים שבוצעו על ידי התובע) לבירור מספיק.

8.ב.התובע לא ידע ,אומנם, לתת תשובות מניחות את הדעת לגבי סתירות וחוסר התאמה בין תעודת האחריות ת/1 לבין המכשיר מושא התביעה. ברם, אם נדוק פורתא – נמצא כי כל הוויכוח המסורבל אודות הטענה של זיוף , כביכול, של תעודת האחריות או שינויים בה הוא ויכוח מיותר שכן הנתבעת אינה מכחישה כי סיפקה את דוד השמש מושא התביעה לתובע ומן הסתם – יש עליו אחריות.

8.ג.הווי אומר- גם אם ניסה התובע לשייך לדוד מושא התביעה ,שאין חולק כי הוא מתוצרת הנתבעת, תעודת אחריות שניתנה בעבור דוד אחר שגם הוא מתוצרת הנתבעת – אין הדבר שולל את העובד ה כי גם ב גין הדוד מושא התביעה קיימת אחריות. העובדה שתעודת האחריות שהונפקה ספציפית עבור הדוד מושא התביעה אינה מצויה פיזית בידי התובע – אינה מבטלת את האחריות עצמה.

9. משום כך – נתתי את ההחלטה מיום 17.10.2018 בה הוריתי לנתבעת להמציא את תעודת האחריות בגין דוד השמש מס' 4066 - הוא הדוד מושא התביעה.

10.א.בעקבות ההחלטה הנ"ל – המציאה הנתבעת לתיק בית המשפט את אותה תעודת אחריות ת/1 אשר טענה מלכתחילה כי אינה שייכת לדוד מושא התביעה. ראו המסמכים שהגישה הנתבעת לתיק ב - 10.12.2018.

10.ב. משבחרה הנתבעת להגיש את אותה תעודת אחריות שהתובע ביקש מלכתחילה להסתמך עליה ,הרי שהמחלוקת בסוגיית האחריות נפתרה. שני הצדדים מסכימים כי הדוד מושא התביעה מכוסה באחריות שתנאיה קבועים במוצג ת/1.

ב. הטענה כי האחריות פקעה עקב תיקון שבוצע על ידי מי שלא הוסמך על ידי הנתבעת:

11.ניגש עתה לדיון בשאלה – האם התובע נהנה מתנאי תעודת האחריות. האם טכנאי הנתבעת היו חייבים לתקן את הדוד , או שמא פעלו כדין שעה שחזרו כלעומת שבאו ולא הסכימו לגעת בו.

12. כאמור – טענת הנתבעת היא, שהטכנאים שלה לא טיפלו בדוד מאחר שמצאו כי בוצע בו תיקון והוחלפו חלקים.

את טענתה זו סומכת הנתבעת על דו"ח טכנאים מיום 7.9.2017 מוצג נ/1 בו נכתב :

"לאחר בדיקה של טכנאי במקום. נמצא הדוד מפורק במחסן . מנותק. יש בו פלאנג צהוב לא מקורי שלנו. לכן אין לו אחריות – ולא הוחלף לו הדוד.
בברכה- אודיליה בן חיים סיבוני".

14.הנתבעת מסתכמת על סעיף 4.ג לתעודת האחריות הקובע כי האחר יות לא תחול במספר מקרים וביניהם המקרה ש בו –

"4.ג.הדוד תוקן או שהוכנסו בו שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך על ידנו".

מהי אפוא, מהות התיקון או השינוי שבוצע בדוד על ידי התובע

15.לא האמנתי לתובע כי בוצע על ידו אך ורק החלפה של גוף חימום. עדותו בעניין זה עשתה עלי רושם רע. עדות זו התאפיינה בניסיונות להתחמק ממתן תשובות ברורות לגבי הפעולות שהתובע עשה בדוד.

16.שוכנעתי כי התובע עשה ניסיון עצמאי לתקן את הדוד ולצורך זה אף פירק אותו והוביל אותו למחסן.

להלן יפורטו הראיות והנימוקים שהביאוני למסקנה זו:

16.א. בכתב התביעה מתייחס התובע באופן מעורפל לפעולות שביצע בדוד לפני שהחליט לקרוא לנתבעת.

דברים ככתבם:

"הרכבתי את הדוד בביתי, במשך כל התקופה לא היו בעיות ולא הוחלף גוף חימום במשך שלוש שנים; פתאום נגרמה נזילה חזקה בדוד החלפתי לו גוף חימום מאחר ולא יכולתי להחליף את גוף החימום בלבד בגלל חלודה ואבן הזמנתי את החברה לט פל בנושא ראו שהחלפתי את הפלנג בגלל שהיה בצבע צהוב לא נתנו לי שירות וגם הראיתי להם מאיפה נוזל הדוד מהתקרה שלו ולא מתחת הדוד...".

מהניסוח עולה כי נוסף על גוף החימום החליף התובע חלק נוסף שכן הוא כותב כי לא יכול היה להחליף את גוף החימום בלבד, אך הדברים אינם די ברורים.

16.ב.במהלך הדיון נתתי לתובע הזדמנות נוספת להסביר מה בדיוק עשה בדוד ול מה התכוון כשכתב כי "החלפתי לו גוף חימום מאחר ולא יכולתי להחליף גוף חימום בלבד" .

להלן תשובתו:

"מגיש תמונה, זה הגוף חימום, אפשר להחליף דבר כזה? זה מלא חלודה. החלפתי גוף חימום אחר, בצבע צהוב. היה צבע כחול, זה שלהם, אז הוצאתי אותו ושמתי אחד צהוב".

16.ג. אשר לסיבה שבעטיה ביצע את ההחלפה הודה כי היה זה ניסיון לתקן את הדוד שכללה החלפה של "מנגנון" – :

"אין קשר בין גוף החימום והנזילה. לשאלה למה החלפתי גוף חימום – כי רציתי לראות מאיפה הנזילה, או מלמטה או מלמעלה. התברר שהנזילה היא מהראש של הדוד. אני החלפתי את המנגנון, החלפתי עוד פעם, ונזל מהדוד תוך כדי שאני מכניס מים לפני שהפעלתי. הבאתי אותם שיראו, פתחתי את המים, הם ראו את המים אבל בגלל שנגעתי בגוף חימום הם עזבו אותי.."

16.ד.יוצא ,אפוא, כי על פי הגרסה של התו בע עצמו – הוא בחר לסמוך על נ יסיונו המקצועי ועשה ניסיון עצמאי לתקן את הדוד שכלל החלפה של מנגנון . לאחר שהתיקון כשל – ב יצע קריאת שירות.

16.ה. ולא זו אף זו – בהמשך עדותו אישר התובע כי כשהגיעו נציגי הנתבעת הדוד לא היה על הגג אלא במחסן. בישי בה השנייה שהתקיימה ב - 27.5.2019 חזר והודה כי הור יד את הדוד למחסן אך לטענתו עשה זאת על מנת לאפשר לנציגים לראות אותו.

העובדה שהדוד פורק והורד למחסן מצביעה גם היא על ניסיון ת יקון משמעותי שעשה התובע בדוד ולא סתם החלפה של גוף מיום.

16.ג.אני דוחה את טענת התובע לפיה הוריד את הדוד למחסן על מנת לאפשר לנציגי הנתבעת לראות אותו (פרוטוקול עמוד 10 שורות 16-17). קל יותר שנציגי הנת בעת יעלו לגג לראות את הדוד מאשר לפרק אותו על מנת ל אפשר להם לרא ותו. אין זאת אלא שהדוד פורק ממקומו על מנת לבצע בו את התיקון באופן עצמאי .

17.משבחר התובע לבצע בעצמו תיקון בדוד, וזאת שעה שבתעודת האחריות כתוב במפורש, ברחל בתך הקטנה, כי תיקון על ידי מי שלא הוסמך לכך על יד הנתבעת מפקיע את האחריות – הרי שבדין ובזכות נהגו ט כנאי הנתבעת שעה שמשכו את ידם מתיקון הדוד לאחר שראו אותו מ פורק במחסן של התובע כפי שדוו ח על ידם נאמנה לנתבעת ב- נ/1.

סוף דבר:

לאור כ ל האומר , התביעה נדחית .

התובע י שלם לנתבעת הוצא ות משפט בסך של 1,000 ש"ח.

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ו אייר תשע"ט, 31 מאי 2019, בהעדר הצדדים.