הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 30

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובע

עידן גל

נגד

הנתבע

יהודה פריג

פסק דין

רקע
1. לפני תביעה במסגרתה מבקש התובע לחייב את הנתבע לשלם לו סך כולל של 10,467 ₪ בגין נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה שהתרחשה ביום 23/01/17 ברחוב בוקסנבאום בתל אביב.

2. הצדדים חלוקים ביניהם לגבי אופן התרחשות התאונה וכתוצאה מכך גם לעניין האחריות לקרותה ולתשלום הנזקים שנגרמו בגינה.

תמצית טענות התובע
3. בעת שעמד רכבו בנתיבו, על מנת להיכנס שמאלה אל החניה, הנתבע ביצע עקיפה באופן שרכבו פגע בדלת התובע ובדופן האחורית.

תמצית טענות הנתבע
4. רכב התובע חסם את הנתיב הימני, לכן כשהנתיב השמאלי היה פנוי, ביצע עקיפה כדין ואז החליט התובע כי בכוונתו לפנות שמאלה ובכך אירעה התאונה.

הדיון בתביעה
5. התקיים לפני דיון, במסגרתו ביקש הנתבע לקבוע מועד דיון נוסף כדי להזמין עדים מטעמו. בהסכמת הצדדים, הוריתי למזכירות לקבוע מועד דיון חדש כשלתובע שמורה הזכות לטעון לקבלת הוצאות בגין התייצבותו והתייצבות הנהג עידן מנגדי העד מטעמו. כמו כן הוריתי לצדדים להידבר ולברר האם י שנו הליך משפטי מקביל בעניין התאונה מושא התביעה דנן.

הודעת התובע על קיומו של הליך מקביל
6. ביום 19/02/18 הודיע התובע לבימ"ש כי הוגשה תביעה ע"י הנתבע כאן מר יהודה פריג' נגד הנהג עידן מנגדי ומבטחת הרכב חברת מגדל במסגרת תא"מ 43208-04-17 בבימ"ש השלום בפתח תקווה. בנסיבות אלו נעניתי לבקשת התובע והוריתי על ביטול הדיון השני שנקבע לפני שכן פסק הדין שיינתן בהליך המקביל יהווה מעשה בית דין גם לעניין התביעה דנן.

הודעת התובע על מתן פסק דין בתיק המקביל ובקשה לצירוף שומרה כנתבעת נוספת
7. ביום 11/10/18 הגיש התובע הודעה לתיק לפיה שאלת האחריות לתאונה הוכרעה זה מכבר בתיק המקביל 43208-04-17 במסגרת פסק דינה של כב' השופטת מרים קראוס מיום 13/8/18 ולכן מבוקש לקבל את התביעה, אך קודם לכן לצרף את מבטחת רכבו של הנתבע כאן חברת שומרה כנתבעת נוספת בתביעה דנן כך שפסק הדין יחול גם כלפיה.

תגובת שומרה
8. בתגובתה התנגדה שומרה לבקשה בנימוק כי לא ניתן לצרפה לתביעה דנן שנמצאת בשלבי סיומה כאשר לא ניתנה לה האפשרות לשטוח את טענותיה לפני בימ"ש. כמו כן, שומרה פנתה אל התובע בהצעת פשרה שהתקבלה ע"י התובע אך הוא חזר בו מהסכמתו. ככל שבימ"ש יחליט להורות על צירופה כנתבעת בתביעה דנן, אזי היא עומדת על זכותה להגיש כתב הגנה ולנהל דיון הוכחות מלא.

תשובת התובע
9. בתשובתו לתגובת שומרה טען התובע כי שומרה מיתממת שכן היא ליוותה את התביעה דנן וגם את התביעה בהליך המקביל על ידי נציגים מטעמה. לטענתו, שומרה ביקש ממנו לותר על הוצאותיו וכן רכיבי תביעה נוספים ולכך הוא לא הסכים.

דחיית הבקשה לצירוף נתבעת
10. צודקת שומרה בטענתה כי בשלב מאוחר זה, לא ניתן לצרפה כנתבעת נוספת בתביעה דנן. לכן, אני דוחה את בקשת התובע לצירוף שומרה כנתבעת נוספת בתביעה דנן. אין בהחלטתי זו משום נקיטת עמדה כלשהי בשאלה האם לפסק הדין שניתן בתיק המקביל משמעות כלשהי לגביי המבטחת שומרה.

דיון והכרעה
11. בפסק הדין שניתן בתיק המקביל נקבע בין היתר:
"גרסת ההגנה נמצאה עקבית, קוהרנטית ואמינה...לאור האמור לעיל, לאחר עיון בתמונות שהוצגו ושמיעת העדים, גרסת ההגנה מתקבלת במלואה וניתן בזאת פסק דין כדלהלן: התביעה נדחית, ללא צו להוצאות",(ש' 13-16 ע' 2 לפסה"ד).

12. המסקנה הינה כי מלוא האחריות לקרות התאונה מוטלת על הנתבע בלבד.
סוף דבר
13. אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן.
סך של 8,190 ₪ בגין נזקי התאונה. מתוך סכום זה רכיב המע"מ סך של 1,190 ₪
סך של 877 ₪ בגין שכ"ט שמאי. מתוך סכום זה רכיב המע"מ סך של 127 ₪.
הואיל ורכבו של התובע הינו רכב מסחרי מסוג פורד קונקט המשמש את התובע בעסקו "קייטרינג תענוג" כפי שעולה מהחשבונית של המוסך שהגיש התובע, אזי רכיב המע"מ בגין הסכומים הנ"ל, ישולם לתובע בכפוף להמצאת אישור רו"ח / יועץ מס לפיו התובע איננו זכאי לקיזוז חלקי או מלא של רכיב המע"מ בגין הסכומים הנ"ל .
סך של 105 ₪ החזר אגרת בית משפט.
כל הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה 27/09/17 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 750 ₪ הוצאות משפט הכוללות הוצאות בגין התייצבותו לדיון בתביעה וכן שכר בטלה של העד מטעמו עידן מנגדי בסך של 350 ₪. ככל שסכומים אלו לא ישולמו במועד הרשום מטה, יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

כל הסכומים שפסקתי לעיל, ישולמו לתובע בתוך 30 ימים מיום קבלת העתק פסק הדין אצל הנתבע .

אני דוחה את רכיב התביעה בגין אובדן ימי עבודה שכן לא הוכח קשר סיבתי בין התאונה לנזקים הנטענים. כמו כן, התובע לא הציג ראיות כלשהן להפסדים הנטענים בדמות תלושי שכר ,אישור רוח וכו' .

בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבימ"ש מחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים מיום קבלתו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ט, 30 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.