הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 20

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת

רינה שקד

נגד

נתבעים
דניאל אוליאש
דנית אוליאש

פסק דין

1. בפני תביעה קטנה, בסך 33,900 ₪, שהוגשה ככל הנראה בעילה של פגיעה בפרטיות ו הטרדה (עילות התביעה לא פורטו בכתב התביעה, שהוגש כשהוא כתוב בסגנון חופשי, מטבע הדברים, ולא בלשון משפטית, אולם מבין השיטין כך עולה מתיאור השתלשלות הארועים).

2. בקצרה, וכפי שעולה מכלל העדויות שנשמעו בפני, ומהמסמכים שצורפו לכתבי הטענות, אלה העובדות: בעלי הדין הם שכנים. לאחר זמן של שכנות טובה יחסית, נתגלע סכסוך בין הצדדים, אשר כל אחד מהם מאשים את משנהו בהיווצרותו, ומייחס למשנהו שימוש בקללות והטרדות. הדברים הגיעו לכדי הגשת תלונות למשטרה (של הנתבעים נגד התובעת), פניות נטענות (אך מוכחשות) לרשויות הרווחה, ועתירה (של הנתבעים נגד התובעת) לבית משפט השלום, בבקשה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת. עתירה זו נדונה במעמד הצדדים והסתיימה בהסכמה, במחיקת הצו שהוצא. התביעה שבפני הוגשה 3 ימים לאחר אותו דיון, ומקריאת כתב התביעה מתקבל הרושם, כי הדיון והעתירה היו הזרז שהביא להגשת התביעה.

3. איני סבור שעניינם של הצדדים ייפגע, אם אמנע מפירוט רב יותר של המיוחס על ידי כל אחד מהם למשנהו, אלא אדרבה, כבודם וזכותם לפרטיות תישמר כך, בעוד הפירוט עצמו אינו נדרש לשם הכרעה במחלוקת. עם זאת אציין, כי לפחות לחלק מהדברים המענה הוא במשטרת ישראל, וברובם הפתרון נעוץ בהרבה רצון טוב, ובמציאת דרך להשכנת שלום, מחוץ לכותלי בית המשפט.

4. מכל מקום, וזהו העיקר, לא מצאתי כי התובעת הצליחה להוכיח התנהגויות של הנתבעים, העולות כדי הטרדה או פגיעה בפרטיות באופן המזכה בפיצוי כספי, ולא הצליחה להוכיח קיומה של עילת תביעה אחרת כלשהי. ההליך שהתקיים בנוגע לצו למניעת הטרדה מאיימת הסתיים בהסכמה, כאמור, ואינני סבור כי היה מקים עילה אפילו לא הסתיים כך, אך לבטח שאינו מזכה בפיצוי שעה שכך הסתיים. יתר ההתנהגויות המיוחסות, לבד מכך שלא הוכחו (והנתבעים מכחישים אותן נמרצות), הרי שאף הם – אפילו היו אמת ואפילו הוכחו – אינם עולים כדי יותר ממריבות שכנים והתנהגות לא נאותה, אשר במקרים רבים אינן מובילות לקיומה של עילת תביעה כספית.

5. התביעה נדחית בזה, אפוא. אילו סברתי, כי חיוב התובעת בהוצאות הנתבעים היה מסייע במשהו ומיטיב את מצבם, הייתי פוסק כך. אלא, שאני סבור שפסיקת הוצאות במקרה זה תקטין עוד יותר את הסיכוי ליישוב המחלוקות והחזרת השקט לבניין, ולפיכך אני נמנע מכך. עם זאת נראה כי טוב יהיה להבהיר, כי ככל שתוגשנה בעניין סכסוך זה תביעות סרק בעתיד, יהיה מקום לשקול שינוי גישה זו, וגם הליך זה יכול ויובא אז בחשבון. אין צו להוצאות, אפוא.

המבקש להשיג על פסק דין זה, זכאי לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי, תוך 15 יום.

המזכירות תשלח העתק פסק-הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.