הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 01

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת

הינאדי סרסור

נגד

הנתבעת

אופרייט ליס בע"מ

פסק דין

רקע:
1. לפני תביעה, במסגרתה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה פיצויים בסך כולל של 7,508 ₪ בגין נזקים שנגרמו לרכב ה מדגם טויוטה קורולה שנת ייצור 2012 , כתוצאה מנהיגה רשלנית של נהג הנתבעת שפגע ברכבה מבלי שטרח להשאיר את פרטיו במקום.

תמצית טענות התובעת:
2. ביום 08/01/17 נהג בנה של התובעת אייסר סרסור ברכבה. הוא החנה את הרכב בתחנת תדלוק "דלק" בכפר קאסם בסמוך לפארק אפק ויצא לעבודתו, משחזר ל מקום החנייה הבחין אייסר כי נגרם נזק לחלקו הקדמי שמאלי של הרכב.
אייסר קיבל לבקשתו מהנהלת תחנת הדלק את סרטון האבטחה המתעד את התאונה מושא התביעה. מצפייה בסרטון נראה בבירור שרכב הנתבעת נסע אחורנית ופגע ברכבה של התובעת שהיה בחניה כשאינו מאויש.

חוו"ד שמאי התובעת
3. לכתב התביעה צורפה חו"ד השמאי אורי כהן שקבע כי עלות תיקון נזקי התאונה מסתכמת בסך כולל של 6828 ₪ . שכר טרחת השמאי 680 ₪ . השמאי אישר החלפת חלקים מקורים שכן לטענתו לא הצליח למצוא חלפים מקוריים בין היתר לכיסוי חיצוני מגן קדמי, תפס למגן קדמי וכו' .

טענות הנתבעת:
4. בתחילה הכחישה הנתבעת את קרות התאונה אולם לאחר מכן טענה שיש לדחות את התביעה שכן במהלך נסיעה איטית בתחנת דלק, רכב הנתבעת נגע קלות ברכב התובעת ולא גרם לפגיעה מושא התביעה. הנתבעת הודתה בכתב ההגנה שהגישה כי טרם הגשת כתב התביעה דנן הציעה לשלם לתובעת סך של 5,224 ₪ בגין נזקי התאונה וכן סך של 680 ₪ החזר שכר טרחת שמאי , אולם התובעת סירבה להצעה זו והגישה את התביעה.

חוו"ד נגדית מטעם הנתבעת
5. הנתבעת הגישה חוות דעת נגדית מטעמה שנערכה על ידי השמאי יורם שבתאי. שמאי הנתבעת קבע כי לא היתה הצדקה לאשר בחוו"ד התובעת חלפים מקוריים כאשר ניתן היה להשיג חלפים משומשים אותם איתר באמצעות תוכנה ייעודית בשם "קאר פארט" המחפשת חלקים משומשים בכל המגרשים המורשים לעסוק בסחר בחלפים לרכב .

הדיון בתביעה:
6. התקיים לפני דיון במעמד התובעת, נציג הנתבעת וכן השמאי מר יורם שבתאי, אשר הגי ש ח וו"ד נגדית מטעם הנתבעת . בדיו ן נדונה שאלת חבות הנתבעת לשלם פיצוי בגין החלפת חלקים מקוריים שניזוקו ברכב התובעת עקב התאונה, בהתאם לחו"ד דעת שמאי התובעת.

במהלך הדיון, הוצג סרטון אשר מראה בבירור כי רכב הנתבעת פגע ברכבה של התובעת. לפיכך, אין חולק כי נוצר מגע בין כלי הרכב של הצדדים והשאלה שנותרה להכרעה הינה מהו היקף הפיצוי שעל הנתבעת לשלם לתובעת .

דיון והכרעה:
7. לאחר שעיינתי בכובד ראש, בכתבי הטענות והמוצגים שהגישו הצדדים לתיק, והתרשמתי באופן ישיר מטענות הצדדים לרבות שמאי הנתבעת. אני מחליט לקבל את התביעה באופן חלקי כפי שינומק להלן;

חובת הניזוק להקטנת הנזק
8. כידוע, על המזיק מוטלת החובה של שיפוי הניזוק במטרה להשבת המצב לקדמותו. הנטל להקטנת הנזק המוטל על הניזוק נקבע כבר לפני כיובל שנים, על ידי בית המשפט העליון
בע"א 592/66 ‏ ‏ " הקודחים" נתניה בע"מ נ' נסים ביטון, ו-2 אח'‏, פ''ד כא(1) 281 [1967]:

" הכל מסכימים, כי על התובע מוטלת חובה לנקוט בכל צעד סביר להקטין את ההפסד שנגרם לו כתוצאה ממעשה העוול של הנתבע והוא אינו יכול לזכות בפיצוי על הפסד כזה אשר היה יכול למנעו אלא שמחמת מעשה או מחדל בלתי סביר לא השכיל למנעו.
לזה קוראים המחברים המלומדים מיין ומקגרגור בספרם הידוע על פיצויים (מהדורה 12, ע' 131, & 144) הכלל הראשון והכי חשוב בסוגיית הקטנת הנזק. במלים אחרות, שומה על התובע לעשות כמיטב יכלתו להקטנת ההפסד שנגרם לו, והוא אינו יכול לזכות בפיצוי על כל סכום הנובע מהזנחתו לנקוט באמצעים סבירים הנדרשים ממנו לצורך זה; והוא חייב לפעול לפי מיטב יכלתו לא רק לטובת האינטרס שלו, כי אם גם לטובת האינטרס של נתבע,[[SMAILES & SON V.7 HANS DESSEN & CO.; (1906), יש להטעים שהתובע חייב לפעול באופן סביר למניעת הפסד מיותר לעצמו ( LOSS) שיש בו כדי להקטין את הנזק שנגרם לו (DAMAGE) ולא למנוע את הנזק (INJURY) שכבר נגרם."

לעניין עקרון הקטנת הנזק ראו גם ע"א 252/86, יצחק גולדפרב נ.כלל חברה לביטוח בע"מ,
פ"ד מה (4) 45 [1991],. ע"א 9474/03 יורם גדיש תשתית ובנייה (1992) בע"מ נ' בהג'את מוסא, סא(3) 603 (2006).

סעיף 61 (א) לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981( להלן:" חוק חוזה הביטוח") קובע :

"הקטנת הנזק
61. א) אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין , בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן , בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.
)ב) הוציא המבוטח או המוטב, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות, חייב המבטח לשפותם, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המבטח בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין; והכל אף מעל לסכום הביטוח.
9. במקרה שלפנינו, אין חולק כי אכן קרתה התאונה והיה מגע בין רכב הנתבעת לרכב התובעת. לפיכך, אין ולא הייתה הצדקה לנתבעת לטעון טענות עובדתיות חלופיות, להכחיש תחילה את האירוע ולאחר מכן לטעון כי האירוע קרה אולם מדובר בפגיעת קלה בלבד .

דיון והכרעה:
10. בהתאם לעקרון הקטנת הנזק על התובעת-הניזוקה חלה חוב ה לפעול בתום הלב. הניזוק זכאי להשבת המצב לקדמותו. לפיכך, ככל שמדובר ברכב מעל שנתיים בכביש, ובמקרה דנן רכב משנת הייצור 2012, הייתה זכאית התובעת לקבל מגן קדמי חליפי ולא כפי ששמאי מטעמה סבר כי יש להתקין מגן קדמי מקורי.
אני קובע כי שמאי התובעת לא הוכיח כי פעל בשקידה ראויה וסבירה לאיתור חלקי חילוף משומשים עבור רכב התובעת. אין חולק כי רכב התובעת מדגם טויוטה קורולה הינו אחד מכלי הרכב הנפוצים ביותר בישראל כך שהתובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי לא ניתן היה לאתר חלקים משומשים כמקובל כפי שעשה שמאי הנתבעת ופירט זאת בח וו"ד שלו. מעבר לכך, אני מקבל את עמדת שמאי הנתבעת לפיה לא הייתה הצדקה לאשר החלפת כנף שמאלית קדמית ברכב התובעת שכן חלק זה לא נפגע בתאונה כפי שעולה מבדיקתו במכשיר האלקטרומטר הבודק את עובה הפח.

סוף דבר
11. לאחר שהתרשמתי ממכלול הנתונים בתביעה לרבות עדותו של שמאי הנתבעת בדיון שהתקיים לפני , אני מעדיף את מסקנת חוות דעתו של שמאי הנתבע על פני מסקנת חוות דעתו של שמאי התובעת.
אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן:
סך של 2,681 ₪ עלות תיקון נזקי התאונה.
סך של 680 ₪ החזר שכר טרחת שמאי.
סך של 50 ₪ החזר אגרת התביעה.
לאור התוצאה אליה הגעתי, אינני עושה צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.
כל הסכומים שפסקתי לעיל, ישולמו לתובעת בתוך 30 ימים ממועד קבלת העתק פסק הדין אצל הנתבעת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה 26/09/17 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

בקשת רשות ערעור לבימ"ש מחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים מיום קבלת העתק פסק הדין.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ח סיוון תשע"ח, 01 יוני 2018, בהעדר הצדדים.