הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה ת"ק 44956-09-17

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת-המשיבה

רות פלדמן

נגד

הנתבעים-המבקשים

1.מצברים עד הבית בע"מ
2.חיים ברנשטיין

החלטה
בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

רקע
1. המשיבה הגישה תביעה במסגרתה ביקשה לחייב את המבקשים לשלם לה פיצויים בסך כולל של 5,000 ₪ בגין הטעיה -אספקת מצבר שאינו מתאים לרכב המשיבה מסוג יונדאי i10 . המבקשים הגישו כתב הגנה בו טענו כי פעלו כהלכה אך המשיבה לא שיתפה עמם פעולה ולמרות נכונותם, היא לא הסכימה לקבל מהם מצבר חלופי.

2. למרות שהגישו כתב הגנה, לא טרחו המבקשים להתייצב לדיון בתביעה שנקבע לפניי ליום 01/01/18. לפיכך, עתרה המשיבה למתן פסק דין נגדם על מלוא סכום התביעה.

3. במועד הדיון , לא היה בתיק הממוחשב אישור על מסירת הזימון לדיון למבקשים.
לפיכ ך, היה על המשיבה לטרוח רבות כדי לקבל את אישור המסירה החתום של דבר הדואר שנשלח א ל המבקשים ולהגישו לבימ"ש .

4. לאחר הגשת האישור החסר, בהתאם לסמכותי על פי תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות( סדרי דין), התשל"ז-1976,  נתתי פסק דין בהעדר המבקשים.

הבקשה דנן
5. במסגרת הבקשה דנן עותרים המבקשים לביטול פסק הדין בנימוק כי לא קיבלו מעולם זימון לדיון שהתקיים לפני ביום 01/01/18.

דיון והכרעה
6. ככל שעסקינן בשאלה האם יש לבטל את פסק הדין, ההלכה שהשתרשה קובעת:
"כידוע, בבקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות וכן את סיכויי הצלחתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין. בפסיקה נאמר, כי שאלת סיכויי ההגנה היא השאלה העיקרית. מקום שנתבע מצביע על סיכוי לכאורה לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין, ניתן למחול לו על רשלנות או הזנחה בהימנעותו להתגונן, תוך פיצוי הצד שכנגד בהוצאות. אלא, שהדברים אמורים בבעל דין שהתרשל ולא בבעל דין אשר מדעת התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, רשאי השופט לדחות את הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על אף סיכוייו של הנתבע להצליח בהגנתו (השוו: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721 (1969) וההפניה שם)." ר' רע"א 6905/11 גולדנברג נ' רובנר ואח' (פורסם בנבו). (ההדגש ות שלי א.ד)

7. דהיינו, אף אם מתברר כי אי התייצבות לדיון נבעה כתוצאה מאי הבנה או אפילו מתוך רשלנות מסוימת מצד המבקשים ואין בכך בכדי הבעת זלזול מופגן בבימ"ש, ייטה בימ"ש לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין ולברר את המחלוקת גופה במעמד שני הצדדים, מבלי לשלול מהמבקש ים את זכות הגישה לערכאות שהוכרה כזכות חוקתית וכל זאת תוך ריפוי הפגם באמצעות פסיקת הוצאות.

מן הכלל אל הפרט
8. במקרה שלפנינו, הוגשו אישורי מסירה הנחזים כחתומים על ידי המבקש. המבקשים הגישו כתב הגנה כך שלא ברור כיצד זה דבר דואר אחד שנשלח ע"י בימ"ש, התקבל אצל המבקשים ללא כל בעיות כאשר נטען כי דבר הדואר השני לא התקבל. יתר על כן, החתימה על קבלת הזימונים לדיון מרשות הדואר שהוגשה על ידי המשיבה דומה לחתימת המבקש 2 המופיעה על גבי התצהיר שהוגש בתמיכה לבקשה לביטול פסק דין.

9. בנסיבות אלו, הוריתי למזכירות לבחון ביסודיות במאגר המידע של רשות הדואר את עניין אישורי המסירה. מבירור יסודי שערכה המ זכירה גב' ניצה בנשלום עולה כי אישורי המסירה שהגישה התובעת אכן מתייחסים לזימון לדיון אליו לא התייצבו המבקשים.

לפיכך, לא שוכנעתי כי יש לבטל את פסק הדין משיקולי צדק שכן לכאורה הזימון לדיון נעשה כדין. יחד עם זאת, שוכנעתי כי יש למבקשים נימוקי הגנה כנגד התביעה ויש לאפשר להם את יומם בבימ"ש.

סוף דבר
10. לסיכום, אני קובע כי באיזון שבין סיבת המחדל לסיכויי הגנת המבקשים, יש מקום להורות על ביטול פסק הדין בכפוף לחיוב המבקשים בהפקדת סך של 650 ₪ בקופת בימ"ש להבטחת הוצאות המשיבה בגין ביטול פסק הדין. זאת, בתוך 15 ימים מיום קבלת החלטה זו שתוכנה יימסר למבקש 2 טלפונית על ידי המזכירות.

11. בתום המועד הנ"ל , יגישו המבקשים הודעה לתיק בימ"ש על הפקדת הסך הנ"ל. הואיל ואינני דן עוד בתיקי תביעות קטנות בבימ"ש בפתח תקווה, אזי תזמן המזכירות את הצדדים לדיון בתביעה, לפני מותב מתאים הדן בתביעות קטנות. בהעדר הגשת הודעה במועד שקבעתי לעיל, הבקשה לביטול פסק דין תדחה , ללא צורך במתן החלטה נוספת ופסק הדין יוותר על כנו.

12. בשולי הדברים אך לא במשנה חשיבותם יוער כי בשלב זה , הוריתי על הפקדת הסך של 650 ₪ בקופת בימ"ש. זאת, כדי לאפשר למבקשים להציג לפני המותב החדש שידון בתביעה ראיות כי החתימות על גבי אישורי המסירה אינן חתימות המבקש 2 או מי מטעמו. במקרה זה, ביטול פסק הדין ייעשה משיקולי צדק על כל המשתמע מכך. מכל מקום , ההחלטה הסופית בעניין חיוב בהוצאות בגין ביטול פסק הדין מסורה לשיקול דעתו של המותב שידון בתביעה.

המזכירות תמציא העתק החלטתי לב"כ הצדדים

ניתנה היום, ל' חשוון תשע"ט, 08 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.