הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה ת"ק 29010-12-16

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובעים

  1. נעמי טרבס
  2. בני טרבס

נגד

הנתבעת

צופית ע.ע. בע"מ

פסק דין

רקע
1. לפני תביעה במסגרתה מבקשים התובעים לחייב את הנתבעת לשלם להם סך כולל של 21,539 ₪ בגין ביצוע לקוי של עבודות התקנת שיש מסוג גרניט במטבח בבית התובעים.

תמצית טענות התובעים
2. במהלך חודש 04/16 רכשו התובעים מחברת שיש דן, משטח שיש מסוג גרניט, לצורך הרכבתו במטבח ביתם . התובעים שכרו את שירותי הנתבעת שהרכיבה את משטח השיש במטבח בביתם, אולם כחודשיים לאחר ההתקנה, נתגלו בו כתמים וסדק.

3. התובעים צירפו לכתב תביעתם חוות דעת מומחה שלפי מסקנותיו העבודה שבוצעה, לא הייתה מקצועית, רמת הגימור ירודה ונעשה שימוש בחומרים בצורה לא אחראית (ע' 3 לחוות הדעת ).

תמצית טענות הנתבעת
4. התובעים פנו אל הנתבעת בבקשה להתקנת משטח השיש בלבד. זאת, על סמך היכרות מוקדמת של הנתבעת עם בת ם - גב' ש ירז טרבס. בטרם תחילת העבודה המליצה הנתבע ת לתובעים ל רכוש משטח שיש מדגם "קיסר", הידוע שאינו מתכתם. למרות זאת, התובעים בחרו בשיש מסוג "גרניט". הנתבעת ביצעה את ההתקנה ב צורה מקצועית ומיומנת, עם הציוד והחומרים הטובים ביותר, לשביעות רצונם של התובעים .

5. האחריות על פגם בשיש איננה מוטלת על הנתבעת, אלא על התובעים או על גורם אחר. זאת , נוכח העובדה כי משטח השיש לא נרכש מהנתבעת.

הדיון בתביעה
6. התקיים לפני דיון בו שמעתי את טענות הצדדים, לרבות המומחה מטעם התובעים - מר מויאל איציק , שנחקר על ח וות דעתו. כמו כן, שמעתי את עדותו של מר אבי עטרי - המתקין מטעם הנתבעת, שביצע בפועל את התקנת השיש במטבח התובעים. במהלך הדיון הצדדים הסכימו למינוי מומחה מכריע מטעם בימ"ש, לצורך מתן חוות דעת סופית ומכרעת במחלוקת מושא תביעה זו, דהיינו מי הגורם האחראי ליצירת הכתם והסדק במשטח השיש שנרכש על ידי התובעים מ"שיש דן" והורכב על ידי הנתבעת במטבח ביתם של התובעים.

דיון והכרעה
מעמדו של מומחה מטעם ביהמ"ש
7. מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, על מנת שיחווה דעתו בנושאים מקצועיים, שבתחום מומחיותו, נהנה ממעמד מיוחד. המומחה נחשב כגורם אובייקטיבי נטול פניות, המשמש כזרועו הארוכה של בית המשפט. לכן ככלל, יאמץ בית המשפט את חוות דעתו של המומחה שמונה על ידו, אלא אם כן קיימים טעמים קיצוניים ונימוקים כבדי משקל שלא לעשות כן.

"כידוע, עפ"י ההלכה כשממנה בית משפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן קיימים נימוקים כבדי משקל שלא לעשות כן".
(ראו לעניין זה בר"מ 5171/07 אלי מנשה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון 31.12.07).

"משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם נראית לו סיבה בולטת לעין שלא לעשות כן. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד- שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שיקול דעתו של בית המשפט. אך, כאמור, לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן ... וכך נקבע משקלה ומעמדה של חוות דעת מומחה במסגרת הכרעתו של בית המשפט.( ראה ע"א 558/96 וע"א 1240/96 שיכון עובדים בע"מ נגד רוזנטל ואח' פ"ד נב(4)563)

"משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה, אלא אם כן נראית סיבה בולטת שלא לעשות כן. לא יטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהיעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן" . ב ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ. מונטי רבי ( 31.12.1988)

מינוי מומחה מטעם בימ"ש
8. ביום 08/10/17 מיניתי את מר רביד ניר, מומחה לאבן ושיש, כמומחה מכריע.
ביום 04/12/17 הוגשה חו ו"ד מומחה וביום 24/04/18 הוגשה חוו"ד המומחה עם חלופות לפתרון הבעיה. כאשר ממצאי חו"ד ומסקנות המומחה כדלקמן :
"מסקנתי היא, כי מעבר לכל ספק, הכתם נוצר מחומר ההדבקה/ הסיליקון, שהיה בשימוש בעת עבודת ההתקנה." (עמ' 3 לח וו"ד ).
"עלות מוערכת לעבודה מסוג זה, כולל- פרוק פלטה קיימת + פלטה חדשה + הרכבה – כ - 18,000 לפני מע"מ" (ע' 3 לחו"ד מיום 24/04/18)

9. בהתאם להחלטת ביהמ"ש מיום 18/04/18 התבקש המומחה להבהיר ולפרט יותר לעניין
החלופה לטיפול ב כתם מושא התביעה. המומחה הבהיר:
"טיפול להסרת כתמים הנו טיפול קצר יחסית- כרבע שעה בכל פעם למספר פעמים לפי הצורך...יש לחזור על הפעולה, להערכתי, לפחות כעשר פעמים, עד להעלמות מוחלטת של הכתם עם הפרשים של שבוע או יותר בין טיפול לטיפול. ..."

10. נוכח מסקנותיו והמלצותיו של המומחה המכריע, התוצאה היא כי התובעים עמדו בנטל להוכיח את טענותיהם לעניין הליקויים בעבודת שביצע הנתבע.

11. לאחר קבלת ההבהרה הנ"ל, ביקשו התובעים כי ביהמ"ש יורה על קבלת החלופה של החלפת השיש.

12. לאחר ששקלתי בכובד ראש את תוכנה של חוו"ד המומחה, אני מקבל את עמדתם של התובעים לפיה, יש לקבל את החלופה של החלפת משטח השיש.
אמנם, משך כל טיפול בהסרת הכתמים בשיש יהא קצר יחסית כ - 15-20 דקות בכל פעם. אולם יהא צורך בהשארת החומר על משטח השיש למשך יום שלם בו לא יוכלו התובעים להשתמש בשיש . גם ביצוע 10 טיפולים מספר הטיפולים המינימלי המוצע, יגרום טרחה לתובעים. אף לא ניתן לדעת מה מס' הטיפולים הסופי שיידרש לצורך העלמת הכתם ומה משך הזמן הכולל שיידרש להשלמת כל הטיפול. להערכתי, מדובר על פרק זמן מינימלי של כ – 3 חודשים. המדובר בשיפור הדרגתי וקיימת גם אפשרות כי הכתם לא יוסר לגמרי. לדעתי, בנסיבות אלו, יש להעדיף את זכותם של התובעים לקבלת פתרון כולל ומהיר במקום פתרון מתמשך שיארך מס' חודשים כאשר בכל פעם יהא על התובעים לתאם עם בעל המקצוע מועד מתאים לביצוע הטיפול.

סוף דבר
13. לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים יחדיו את הסכומים כדלקמן:
סך של 21,060 ₪ (18,000 ₪ בצירוף מע"מ )עלות העבודה בהתאם לחוו"ד שמאי.
סך של 216 ₪ החזר אגרת ביהמ"ש.
סכומים אלו ישול מו לתובע ים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה 14/12/16 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן, הנתבעת תשלם לתובעים יחדיו את הסכומים כדלקמן:
החזר עלות שכר טרחתו שכרו של המומחה מטעם בימ"ש מר רביד ניר כפי ששילמו התובעים .
הוצאות משפט בסך כולל של 1,000 ₪.
ככל שסכומים אלו לא ישולמו במועד הרשום מטה , יתווספו אלי הם הפרשי הצ מדה וריבית כחוק עד למועד התשלום המלא בפועל.

כל הסכומים שפסקתי לעיל ישולמו לתובעים יחדיו בתוך 30 ימים מיום קבלת העתק פסק הדין אצל הנתבעת.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 15 ימים מיום קבלת העתק פסק הדין.

ניתן היום, י"ב אדר א' תשע"ט, 17 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.