הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בעכו ת"ק 5529-06-18

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופטת פרחה ג'ובראן מילר

מבקשת/נתבעת מס' 2

רנין עאמר

נגד

משיבה/תובעת
עליזה לוי

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין כספי שניתן כנגד המבקשת בהעדרה ביום 22.11.2018.

אציין כהערה פותחת כי המבקשת משתמש במונחים לא ברורים בבקשתה ואיננה עושה אבחנה בין הליכי הוצאה לפועל לבין ביטול פסק הדין שמכוחו נפתח תיק ההוצאה לפועל. מקריאה יסודית של הבקשה ניתן להבין כי המבקשת טוענת לביטול פסק הדין שניתן בהעדר התייצבות שלה לדיון שהתקיים ביום 22.11.2018 ומבקשת לעכב את הליכי ההוצאה לפועל כנגדה עד להכרעה בבקשה לביטול פסק הדין.
המבקשת טוענת כי היא מעולם לא קיבלה את מסמכי ההליך שנפתח כנגדה בתיק זה ולא ידעה על קיומו של ההליך וכי קיומו של תיק ההוצאה לפועל הובא לידיעתה רק לנוכח עיקול שהוטל על חשבונה. לגופו של עניין טוענת המבקשת כי היא לא חתמה על הסכם השכירות ולא התגוררה בבית נשוא ההסכם ומשכך איננה חייבת לתובעת מאומה. המבקשת הוסיפה ונימקה כי באותה תקופה היא והנתבע מס' 1 היו בשיאו של סכסוך משפחתי שהוביל לגירושין וכי משלא ידעה על קיומו של ההליך ומעולם לא חתמה על חוזה השכירות עם המשיבה, יש לבטל את פסק הדין כנגדה. לתמיכה בבקשתה צירפה המבקשת העתק ממה שנחזה להיות פרוטוקול דיון או החלטה של בית הדין השרעי. בגוף המסמך קיימת התייחסות לגירושין של בני הזוג אך משצורף רק חלק מהמסמך, לא ניתן להסיק דבר ממנו, למעט העובדה שהליכי הגירושין נפתחו בשנת 2020 (לפי מספר ההליך).

ביום 9.6.21 הגישה המשיבה את תגובתה לפיה היא מתנגדת לבקשת המבקשת ודוחה את טענותיה בדבר אי ידיעתה עובדת קיומו של ההליך. מחד, טענות המשיבה מחזקות את טענת המבקשת כי האחרונה לא נכחה במעמד החתימה על הסכם השכירות ואף לא במפגשים אחרים ומאידך עומדת המשיבה על כך שהמבקשת ידעה היטב על קיומו של ההליך ובחרה שלא להגיע לדיון ולא לפרוע את החוב. בין היתר, הסבירה המשיבה שהורי המבקשת נכחו באחד המפגשים עימה ואף שילמו חלק מהחוב במקומה. המפגש התקיים בבית הוריה של המבקשת ובנוכחות בני משפחה נוספים.
בטרם אזמן את הצדדים לדיון בפניי מצאתי לנכון להביא לידיעתם את ההערות הבאות:

ניהול דיון בבקשה צפוי לגזול זמן שיפוטי וכן זמן וטרחה של המשיבה. על כן, ככל שיתברר שבקשת המבקשת הייתה מיותרת, יושתו על המבקשת הוצאות כספיות עבור ניהול הליך סרק.
מדובר בתיק תביעות קטנות ועל כן בקשות שתוגשנה באמצעות עורך דין תימחקנה מהתיק. כן נאסר ייצוג הצדדים על ידי עורך דין במעמד הדיון.
במעמד הדיון תישמע עדותה של המבקשת ועל כן עליה להצטייד בכל מסמך שהיא מבקשת להסתמך עליו כגון מסמכי בית הדין השרעי (נוסח מלא שכולל מועד עריכת כל מסמך) ואסמכתאות המעידות על מקום מגוריה של המבקשת במהלך שנת 2018 ובפרט במועדים הרלוונטיים שקשורים לדיון.
ככל שאשתכנע שהורי המבקשת ובני משפחה נוספים, אכן היו בקשר עם המשיבה ושילמו חלק מהחוב לידיה ובהתחשב בטענת המבקשת בעצמה שהיא התגוררה בבית הוריה בכל עת רלוונטית, יגדלו הסיכויים לדחיית הבקשה על כל המשתמע מכך.

לנוכח הערותיי לעיל, תודיע המבקשת עד ליום 24.6.2021 אם היא עומדת על בקשתה וייקבע מועד לדיון הצדדים בפניי למהלך חודש אוגוסט. ככל שלא יוגש דבר על למועד זה, אסיק כי המבקשת חזרה בה מבקשתה ותינתן החלטה בהתאם.

למען הסר ספק, החלטתי מיום 24.5.2021 בדבר עיכוב הליכי ההוצאה לפועל מתייחסים לעיכוב ההליכים אך ורק כנגד המבקשת.

המזכירות תביא את תוכן החלטתי זו לידיעת הצדדים.
תזכורת פנימית ליום 27.6.21.

ניתנה היום, ל' סיוון תשפ"א, 10 יוני 2021, בהעדר הצדדים.