הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בעכו ת"ק 53749-01-19

בפני
כבוד הרשם הבכיר ראמי נאסר

תובע:

מנהל סלאח

נגד

נתבעות:

  1. טובי פקטה
  2. שלמה חברה לביטוח בע"מ

פ ס ק ד י ן

הצדדים הסמיכוני במהלך הדיון שהתקיים לפניי ביום 25.06.2019 ליתן פסק דין בתיק על דרך הפשרה, לאחר שהסברתי לצדדים את המשמעות של ההכרעה בדרך זו, וזאת מכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

יש לציין כי סעיף 79א. לחוק יוצר הסדר שתחותלו על כל סוגי הסכסוכים בפני הערכאות ועל כל רכיבי ההכרעה בסכסוכים אלה, לרבות קביעת אחריות, אשם תורם, חלוקת אחריות ועוד. צדדים אשר מפקידים הכרעות אלה בידי בית המשפט על מנת שיפסוק על דרך הפשרה, מסכימים למעשה לקיצור משך ההתדיינות ביניהם ולקיום הליך מהיר שתוצאותיו סופיות, בכפוף לאפשרויות הערעור הקבועות בדין.

במהלך הדיון שמעתי ארוכות את הנהגים אשר אף הדגימו לפניי באמצעות רכבי הדגמה באופן מפורט ומדוקדק את אופן התרחשות התאונה, איש איש לגרסתו, וכן שמעתי את העד מטעם התובע, והתרשמתי באופן ישיר מעדותם.

כמו כן, עמדתי על נסיבות התאונה; מקום התאונה שהתרחש בתוך כפר; מיקום הרכבים ומיקום הפגיעות ברכבים; ועיינתי בכל הראיות שהוצגו בפניי לרבות חוו"ד השמאי מטעם התובע והתמונות של הרכבים.

לאור האמור לעיל, ולאחר ששקלתי טענות שני הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלבנטיות לרבות תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובשים לב להסכמת הצדדים הנ"ל, אני קובע כי האחריות לתאונה היא 60% : 40%.
לפיכך, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע 40% מסכום התביעה, קרי סך של סך של 1,791 ₪ בצירוף שכר עד בסך 350 ₪ והוצאות משפט בסך 400 ₪, ובסה"כ 2,541 ₪ .

הסכומים האמורים ישולמו לתובע תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן, ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין תוך 15 יום מיום קבלתו.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג סיוון תשע"ט, 26 יוני 2019, בהעדר הצדדים.