הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בעכו ת"ק 41807-05-20

בפני
כבוד ה שופט עמית רוזינס

תובע

רוני סלמן

נגד

נתבעת
מבטח - סימון סוכנויות לביטוח בע"מ

פסק דין

טענות התובע

התובע טוען כי בתחילת שנת 2018 הנתבעת, סוכנות ביטוח, הנפיקה עבורו פוליסת הרחבה לביטוח סיעוד בחברת "הראל", למרות שביקש במפורש לערוך את הפוליסה רק עבור אשתו ושני ילדיו ולא עבורו. לטענתו עד שהתגלה העניין הוא חויב בדמי ביטוח בסך 7,324.83 ₪, שהוא דורש להורות על החזרתם.

עוד טוען התובע כי הנתבעת הפיקה עבור אשתו ושני ילדיו, ביטוח סיעוד מרחיב נוסף בחברת "הפניקס", מבלי שהתבקשה לעשות כן, תוך זיוף חתימתו וחתימות בני משפחתו. לטענת התובע ביטוח זה מהווה כפל ביטוח, אסור. בגין ביטוח זה גבתה הנתבעת דמי ביטוח בסך של 9,822.28 ₪ שהתובע עותר לחייב את הנתבעת להשיב לו.

טענות הנתבעת

הנתבעת טענה שלא ביצעה עבור התובע הרחבה לביטוח סיעוד ב חברת "הראל", אלא הנפיקה פוליסה לאשתו וילדיו של התובע בלבד. לטענת הנתבעת התובע החזיק בפוליסת הרחבה לביטוח סיעודי החל מחודש מרץ 2011, במסגרת ביטוח קבוצתי שנערך עפ"י הסכם בין ארגון נכי צה"ל לבין חברת "הראל". פוליסה קבוצתית זו עודכנה, כולל הגדלת דמי הביטוח, ע ל פי הסכם בין "הראל" לבין ארגון נכי צה"ל, החל מחודש ינואר 2018. אולם, העדכון של הפוליסה לא קשור כלל לנתבעת או למעשיה ולא קשורה לפוליסה שהנתבעת הנפיקה עבור אשתו וילדיו של התובע, ולא עבורו. בחודש פברואר 2018 שלחה "הראל" הודעה לתובע על עדכון פוליסת הסיעוד הקבוצתי, כולל הודעה על העלאת הפרמיה , לרבות רישום מפורש לפיו התובע היה רשאי לבטל את הפוליסה.

בעניין הביטוח הסיעודי הנוסף בחברת "הפניקס", שבוצע לאשתו וילדיו של התובע, הנתבעת הכחישה מכל וכל שמדובר בזיוף, וטענה כי הפוליסה בוצעה עפ"י בקשה כתובה וחתומה, ולאחר מילוי הצהרות בריאות בחתימת אשתו וילדיו של התובע. עוד טענה הנתבעת, שלא מדובר בכפל ביטוח אלא בביטוח משלים - הביטוח הראשוני היה לתקופה של 60 חודשים בלבד, ואילו הביטוח הנוסף בחברת "הפניקס" כלל כיסוי החל מהחודש ה 61 ואילך.

דיון והכרעה

על פי האישורים כתובים שהציגה הנתבעת, היא לא ביצעה עבור התובע הרחבת ביטוח סיעודי בחב רת "הראל". הביטוח הקבוצתי שהיה לתובע מאז 2011, אשר עודכן בשנת 2018 בהתאם להסכם בין ארגון נכי צה"ל לחברת "הראל", הוא זה שעל פיו גבתה "הראל" מהתובע את דמי הביטוח , שה תובע טוען שנגבו ביתר. משכך, למעשה, אין יריבות בין התובע לנתבעת בנושא ביטוח זה.

התובע טען במהלך הדיון, כי הנתבעת היא זו שדרכה בוצעו כל הביטוחים ב חברת "הראל", וכי הוא הודיע לנתבעת על רצונו להפסיק את הפוליסה הקבוצתית. טענה זו לא נטענה בכתב התביעה, ולא הוצגה כל אסמכתא לכך שהתובע שלח בקשה להפסיק את הביטוח הקבוצתי. מדובר למעשה בטענה לקיומה של עילת תביעה שונה, שלא קשורה לעובדות כתב התביעה וכאמור, אף לא הוכחה. לכן אין בידי לקבל טענה זו.

טענת התובע , כי הביטוח של בני משפחתו ב חברת "הפניקס" בוצע בדרכי מרמה וזיוף , ה יא טענה חמורה מאד, אשר הנטל להוכיח אותה הינו מוגבר.

טענה זו איננה מתיישבת עם העובדה שהנתבעת הציגה בקשות לעריכת הביטוח, חתומות ע ל ידי בני משפחתו של התובע, וכן הצהרות בריאות , הכוללות פרטים אישיים שאמורים להיות ידועים לחותמים בלבד, חתומות אף הן על ידי בני משפחתו של התובע.

כאשר נשאל התובע במהלך עדותו כיצד בידו להוכיח שמדובר בחתימות מזויפות, הוא טען שניתן להשוות אותן מול חתימות אחרות של בני משפחתו על הבקשה לביצוע פוליסה בחב' הראל. התובע לא טען, כי אשתו וילדיו אמרו לו שהם לא חתמו על המסמכים, ולא הביא אותם לעדות, על כל המשתמע מכך.

השוואה בין חתימות לא ניתן לבצע כלאחר יד, במהלך דיון בביהמ"ש, על בסיס טענה בעלמא של התובע, מבלי לגבות את הטענה באמצעות חוות דעת מומחה.

דהיינו, טענת התובע בדבר זיוף החתימות של בני משפחתו על טופסי הבקשה לביטוח והצהרות הבריאות, נטענה על דרך הסברה בלבד, שלא באמצעות מומחה, ולא הייתה בידיעתו האישית של התובע. על כן, אני קובע, שלא עלה בידי התובע להרים את הנטל המוגבר להוכיח טענת זיוף ומרמה, אף לא ברמה מינימלית.

סיכומו של דבר, דינם של שני חלקי התביעה להידחות.

אשר על כן, אני דוחה את התביעה.

בנסיבות העניין, לא יינתן צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, י"א תשרי תשפ"א, 29 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.