הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בנצרת ת"ק 51580-05-19

בפני
כבוד ה שופט העמית יובל שדמי

התובע/הנתבע שכנגד

דניאל בטיטו

נגד

הנתבעים/נתבע 1 התובע שכנגד

  1. שחר בלישה
  2. יו-שיק 307973164

פסק דין

התובע מבקש לחייב את הנתבעים לשלם לו סך של 11,337 ₪.

הוא מספר שבסוף 2018 שיפץ את הדוכן בנתבע 2 השייך לנתבע 1.

הוא מספר שבין הצדדים הוסכם על תמורה של 18,720 ₪ בעוד הנתבעים שילמו לו 7,500 ₪ בלבד.

הנתבעים טענו להגנתם, שהדוכן בנתבע 2 גודלו 12 מ"ר ועשוי ברובו עץ.

הם טוענים שב-10/18 הגיע אליהם התובע והציג עצמו כקבלן שיפוצים המתמחה בשיפוץ דוכנים.

בין הצדדים הוחלט על תחילת עבודה ביום 23/12/18.

ההסכמה כללה את פרטי העבודה, כאשר התמורה הינה בסך 14,800 ₪, מתוכה שולמה לתובע מקדמה בסך 7,500 ₪.

הנתבעים לא קיבלו חשבונית על התשלום.

הנתבעים מוסיפים, שהוסכם שהתובע יעשה את השיפוץ באינטנסיביות ויסיים את העבודה ביומיים על מנת למזער איבוד הכנסות כתוצאה מהשבתת הדוכן.

הנתבעים טוענים שהתובע גרם נזק לשיש של הדוכן בעת הפירוק.

בנוסף הוא השאיר את המקרר מחוץ לדוכן על אף התחייבותו להכניס את כל הציוד לחנות סמוכה. כתוצאה מכך קיבל הנתבע אזהרה חמורה מהנהלת המתחם.

הנתבעים ממשיכים ומפרטים כשלים בעבודת התובע ונזקים שנגרמו להם עקב כך לטענתם.

התובע גרם לסגירת הדוכן למשך 5 ימים והותיר את הדוכן מבלי לסיים את העבודה ועם נזקים כמפורט בכתב ההגנה.

נתבע 1 ה גיש תביעה שכנגד בה הוא חוזר על טענותיו , המתורגמות שם לתביעה כספית.

בתיק מונה מומחה מטעם בית המשפט.
המומחה הגיש חוות דעת מקצועית שלא נסתרה .

הוא מציין שבמהלך הביקור שלו במקום בנוכחות הצדדים, אישרו הצדדים שהתמורה שסוכמה הינה בסך 17,100 ₪ פלוס מע"מ.
לא למותר לציין שפרט מהותי זה סותר את טענות הנתבע באשר לתמורה (י.ש).

המומחה מפרט אילו מהעבודות שסוכמו לא הושלמו, או שהושלמו על ידי הנתבע.
הוא מפרט את עלות העבודות הנדרשות לשם עמידה בהתחייבות התובע לשיפוץ, וקובע שסך כל העלויות מסתכם ב-4,350 ₪ במידה והתובע ישלים את העבודות.

במידה וקבלן אחר יעשה את העבודות, עלות העבודה לנתבעים תהא 8,700 ₪ פלוס מע"מ.

בפגישה המשולשת הגיעו הצדדים להסכמה ביוזמת המומחה, לפיה ישלים התובע את העבודה על פי דרישות המומחה ואז ישלם לו הנתבע סך של 12,390 ₪.

כשהגיע המועד להוצאת ההסכם אל הפועל, הודיע התובע שחלה בקורונה.

בהמשך לכך הודיע הנתבע שאינו מסכים לדחיית ביצוע העבודות בשל רצונו להימנע מהשבתת הדוכן, ועל כן לא הוציאו הצדדים את ההסכם אל הפועל.

ההסכם בין הצדדים שהושג בתיווך המומחה, מחייב אותם, לרבות החובה לנהוג בתום לב במסגרת קיום החוזה.

סירוב הנתבע לאפשר לתובע להשלים את השיפוץ לאחר שיחלים ממחלת הקורונה, עומד בסתירה לחובת הנתבע לנהוג בתום לב ומכאן שהנתבע הפר את ההסכם.

על פי ההסכם האמור, חייב היה הנתבע לשלם לתובע סך של 12,390 ₪ .
מהם יש להפחית את הסך של 4,350 ₪ שעל פי חוות דעת המומחה הינו עלות השלמת השיפוץ לתובע.
בשל אחריות הנתבע לכך שהתובע לא השלים את העבודה, לאחר ההסכם ביוזמת המומחה, אין הנתבע זכאי להפחתת הסכום הנקוב במקרה שהעבודה נעשית ע"י קבלן אחר כי אם להפחתה במקרה שהתובע עושה את העבודה (העלות לתובע שנחסכה).

אשר על כל אלה, אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 8,040 ₪ בצירוף הוצאות בסך 1000 ₪, בתוך 30 יום.

התביעה שכנגד נדחית.

המזכירות תעביר העתק מפסק דין זה לידי הצדדים, אשר רשאים לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בנצרת בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיהם.

ניתנה היום, כ"ב חשוון תשפ"א, 09 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.