הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא 22

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובעת

קארין טופול

נגד

נתבעת
רות ארבל מגיד

פסק דין

1. בפני תביעה כספית, בסך של 3,270 ₪, שעניינה דרישת החזר דמי שכירות עבור תקופה בה לא התגוררה התובעת בדירה ששכרה מאת הנתבעת.

2. אין חולק, כי התובעת שכרה דירה מאת הנתבעת, כי התגלתה בעיית עכירות קשה במים, וכי הנתבעת פעלה לתיקון התקלה (אין צורך להיכנס לטענות הצדדים הנוגעות לקצב הטיפול בתקלה, שכן לא בכך עוסקת התביעה), ותיקון זה כלל עקירת שורת מרצפות לכל אורך הדירה (ומספר מרצפות נוספות), לשם החלפת צנרת. התיקון נמשך כ-3 שבועות, עד שמצב הרצפה הושב לקדמותו.

3. התובעת טוענת, כי למרות שמדובר בעיקר בשורת מרצפות אחת, בפועל מדובר היה במפגע שלא איפשר המשך מגורים בדירה, נוכח הצורך בהזזת ריהוט וכיסויו ביריעות ניילון, נוכח הלכלוך הרב שנגרם, ונוכח החשש כי בתה בת ה-3 תיפגע. הוצגו תמונות שתיעדו מצב נתון, שכלל לכלוך רב, כלי עבודה, ורהיטים מרוכזים בשטח מצומצם ועטופים בניילון. מהתמונות לבדן לא ניתן לדעת, כמובן, אם זה היה המצב במשך יום, יומיים, שבוע או כל שלושת השבועות המדוברים.

4. התובעת עברה להתגורר בבית אימה בתקופה המדוברת, ולדבריה, סיפרה אימה לבעלה של הנתבעת כי כך מתכננת התובעת לעשות (אולם האם לא התייצבה למסור עדות). התובעת טוענת עוד, כי מדובר בתיקון שניתן היה להשלמה בימים ספורים, ולא היה כל צורך ב-3 שבועות, על הטרחה המרובה שנגרמה בכך.

5. בעלה של הנתבעת, שהופיע והעיד בשמה, סיפר כי עשה ככל יכולתו כדי לבצע את התיקון במהירות האפשרית. לדבריו, הקבלן הסביר לו, כי היה צורך בהשארת המרצפות עקורות למשך כשבועיים, על מנת לוודא כי אין נזילות או ליקויים בהחלפת הצנרת.

6. עוד טען, כי המקום נוקה, למיטב ידיעתו (הוא עצמו לא נכח בעת התיקון, והוא נשען על תמונות שהציג, בהן נראה המקום נקי למדי – ושוב, לא ניתן לדעת מה היה המצב בכל רגע ורגע במשך התקופה), ומכל מקום, כי לא היתה מניעה לנקותו, ולהתגורר במקום, ולא היה כל צורך לעזוב את הדירה כפי שעשתה התובעת. הוא סיפר עוד, כי הקבלן אמר לו, שתיקוני ם מעין אלה נעשים כדבר שבשגרה, וכי אנשים אינם נוהגים לעזוב את ביתם במהלך ביצוע תיקון שכזה (הקבלן עצמו לא התייצב למסור עדות בבית המשפט). הוא גם טען, כי אינו זוכר ששמע מאמה של התובעת, כי התובעת מתעתדת לעבור לבית האם, ובמקרה הכי גרוע, היה מציע לתובעת לעבור להתגורר בביתו-הוא (שכן התובעת ובעלה נסעו לחו"ל באותה תקופה ולא שהו בביתם).

7. ניסיון לפשר בין הצדדים לא צלח, ואין מנוס אלא להכריע במחלוקת.

8. דומה שלא יכול להיות חולק, כי משכיר אחראי לכך, שהנכס המושכר לשוכר יהיה שמיש וראוי למגורים, ללא פגם (למעט פגמים שכבר היו בתחילת השכירות, והוסכמו). כאשר ישנה תקלה, בעטיה נפגעת זכותו של השוכר למגורים בנכס תקין, ברי כי במקביל יש מקום לשקול אם חובתו לשלם דמי שכירות אינה מושהית עד חלוף התקלה.

9. פעמים, עם זאת, שהנכס ראוי למגורים, אך אינו תקין לגמרי – ובמקרים כאלה נדמה כי ישנה הפחתה בערכה של התמורה שבעדה משולמים דמי השכירות; בהתאם, יש מקום להפחתה בדמי השכירות.

10. עיינתי בתמונות שהציגו הצדדים, ואני סבור כי די בבירור מדובר במצב בו אנשים הגרים בביתם, והנזקקים לתיקון שבוצע, לא היו מתפנים מביתם למגורים חליפיים לתקופת הביניים, אלא היו מסתגלים למצב ומסתדרים בנוחות מופחתת עד חלוף זעם. גם שוכר, מן הסתם, שאין לו חלופה אליה יוכל לעבור, היה מסתדר ונשאר בנכס (וזכאי, כאמור, להפחתה בדמי השכירות).

11. לתובעת היתה חלופה, בה בחרה – והיא זכאית לבחירותיה, אולם לא נראה כי זכותה כוללת כפיית מימון בחירותיה ע"י הנתבעת. אילו בחרה התובעת להישאר בנכס, היתה בצדק זכאית לדרוש הפחתה בדמי השכירות, אולם קשה לקבל שזכותה היתה מגיעה עד כדי דרישה לביטול דמי השכירות מכל וכל.

12. בנסיבות אלה, אני סבור שיש לקבוע, כי דמי השכירות היו אמורים להיות מופחתים כדי מחציתם, לתקופה המדוברת. עפ"י הנתונים שבכתב התביעה, מדובר בסך של 1,420 ₪.

13. אני מחייב, אפוא, את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,420 ₪, ועוד סך של 380 ₪ כהוצאות ההליך (המגלם גם את האגרה וגם הפרשי שערוך), ובסך-הכל: 1,800 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום, אחרת ישא הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום.

המבקש להשיג על פסק הדין, זכאי לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי מרכז , תוך 15 יום.

המזכירות תשלח העתק פסק-הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ט תמוז תשע"ט, 22 יולי 2019, בהעדר הצדדים.