הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא ת"ק 23414-05-20

מספר בקשה:2
לפני
כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקשת

אלה בר אור

נגד

המשיבה
אלקטריק דיל

בקשה לתחליף המצאה
החלטה

תקנה 499 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 (להלן: התקנות) קובעת כדקלמן:

499. (א) בקשה להוראה על תחליף המצאה תוגש בכתב ויצורף לה תצהיר לאימות הסיבה המונעת את ביצוע ההמצאה בדרך שנקבעה וכן יחולו על המבקש ההוראות שלהלן:
(1) אם מדובר בנמען תושב ישראל שאין לו מען או שיש לו מען חלקי, יציין המבקש בתצהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ולא ידוע לו היכן בדיוק הוא מתגורר, ויצרף תדפיס של הנמען ממרשם האוכלוסין;
(2) אם הנמען איננו תושב ישראל, יציין המבקש בתצהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ויצרף ראיה על כך, וכן יציין את הפעולות שנקט כדי להמציא לו את כתב בי הדין;
(3) אם לנמען יש מען אך לא היה אפשר להמציא לו את כתב בי הדין, יציין המבקש בתצהיר כי למיטב ידיעתו הוא נמצא בישראל ויצרף תדפיס ממרשם האוכלוסין, וכן יציין בתצהיר את הפעולות שנקט כדי להמציא לו את כתב בי הדין.

כאמור בתקנה בקשה לתחליף המצאה צריכה להיתמך בתצהיר המאמת את הסיבה המונעת את ביצוע ההמצאה בדרך שנקבעה בתקנות.

טרם תינתן החלטה בבקשה תפעל התובעת בהתאם לנדרש בתקנות. תשומת לב התובעת ל אמור בתקנה 499(א)(3).

ניתנה היום, כ"ו אלול תש"פ, 15 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.