הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 20296-01-16

לפני
כב' הרשם הבכיר ניר נחשון

התובע:

עזריאל פישר

-נגד-

הנתבע:

אריה לייב הרץ

פסק-דין

מבוא:

1. לפניי תביעה כספית, על סך 20,000 ₪, במסגרתה מבקש התובע לחייב את הנתבע להשיב לו התמורה ששילם לו במסגרת הסכם למתן שירותים ייעוץ וליווי בנוגע למחזור משכנתאות שנטל וכן, לפצותו פיצוי נוסף בגין נזקים לא ממוניים שנגרמו ל ו כתוצאה מהפרת ההסכם.

פרשת התביעה בקצירת האומר :

2. אליבא דגירסתו של התובע, כפי שנטענה בכתב התביעה, במהלך חודש מרץ 2015 חתם הוא על חוזה התקשרות עם הנתבע המנהל עסק הידוע בשמו המסחרי "מימונקל מגש של כסף ייעוץ ליווי ושירות להלוואות ומשכנתאות" , לצורך מחזור שתי משכנתאות שנטל שרבצו על שניים משלושה נכסים שהיו רשומים על שמו ועל שם אשתו : האחד, נכס המצוי ברח' בן-זכאי בירושלים (ללא משכנתא) ו שני נכסים נוספים האחד, ברח' אלקחי בירושלים והשני, בכפר אדומים עליהם רובצות שתי משכנתא ות. לשם צרכיו הפרטיים ביקש התובע אגב העברת המשכון מהנכס בכפר אדומים לנכס ברחוב בן זכאי לבצע אף מיחזור משכנתאות באמצעות הנתבע.

3. בהתאם להתחייבותו בהסכם, שילם התובע לנתבע סך של 8,850 ₪, באמצעות שיק אשר נאמר לו כי ייפדה בהמשך לאחר חתימת ההסכם. כמו-כן, משך התובע לטובת הנתבע שיק נוסף אשר את סכומו אינו זוכר. עוד ט ען התובע, כי נפגש עם הנתבע וזה האחרון התחייב, לבצע פעולת מחזור של שתי המשכנתאות בתנאים משופרים. ביום 14.05.2015 פדה הנתבע את השיק הראשון על סך 8,850 ₪, על אף של דברי התובע טרם נחתם הסכם. ביום 23.06. 2015 שילם התובע לשמאי מקרקעין מטעם הנתבע סך של 600 ₪ עבור הערכת שווי הנכס ברח' אלקחי. באותו היום התקבל אישור , כי הנכס ברח' בן-זכאי עבר על שמו של התובע. ביום 24.07.2015 קיבל התובע דוא"ל מעובד החברה בשם "חנוך", לפיו , התיק התקבל לטיפולו וביקש טפסים נוספים מהתובע – שהתקבלו ביום 06.08.2015. התובע מלין על כך שמאז לא קיבל תשובה מאותו "ח נוך" אשר להתקדמות עניינו. ביום 16.11.2015 הודע לתובע, כי התקבל אישור אך יש לשלוח טפסים ושלושה חודשי עו"ש. לטענת התובע, מאחר וזו הייתה הפעם השלישית שנתבקש לעשות כן סירב בתחילה, ואולם לאחר מכן התרצה וביום 2 3.11.2015 שלח שוב את שלושת תדפיסי ח-ן העו"ש והטפסים, ואכן התאפשר לו לחתום עבור הנכס בבנק.

4. לטענת התובע, כאשר הגיע לבנק ביום 22.12.2015 במטרה לחתום עבור הנכס ברח' בן-זכאי, שם הוא לב לכך שתנאי מחזור המשכנתא המוצעים לו הינם רעים יותר מהתנאים הקיימים ועל כן סירב לחתום. כאשר שוחח באותו מעמד עם נציג הנתבע השיב לו, כי הם ידאגו לשיפור התנאים לאחר החתימה. כללו של דבר, התובע טוען, כי הנתבע לא סיפק לו את השירותים שהזמין בדמות מחזור שתי משכנתאות ולא העניק לו את השירות ה מיטבי תוך שהוא התחמק מקיום התחייבויותיו. משכך, התובע עותר להשבת כספי התמורה ששולמו בסך 8,850 ₪ וכן, סך נוסף בגין עוגמת נפש.

פרשת ההגנה בקצירת האומר :

5. הנתבע הינו בעלי עסק הידוע בשמו המסחרי "מימונקל", המעניק שירותי ייעוץ למשכנתאות ובין השאר, משווק שירותי מחזור משכנתאות . אליבא דגרסת הנתבע, כפי שנטענה בכתב ההגנה, בין הצדדים נחתם ביום 16.2.15 הסכם למתן שירותים. מיד לאחר שנחתם ההסכם החל הנתבע לפעול ולאסוף מהתובע מסמכים על-מנת לקדם את תיקיו. ואמנם, התקבלו אישורים עקרוניים לקבלת הלוואה בעבור הנכסים ברח' אלקחי ובכפר אדומים. אישורים אלו צורפו לכתב ההגנה.

6. לטענת הנתבע, על-פי תנאי ההסכם, במועד קבלת האישור העקרוני אמור היה הנתבע לקבל מחצית מסך העמלה המגיעה לו, ולכן לתפיסתו – התמורה שולמה לו כדין. בנוסף, טוען הנתבע , כי התובע התמהמה הרבה מעבר לצפוי בהעברת המשכנתא והזכויות במקרקעין , וזאת לאחר שהצהיר בפניו, כי תוך ימים מספר מאז חתימת הסכם ההתקשרות תועבר הבעלות על הנכס להיות על שמו בלבד. הנתבע אינו מבין מדוע כשהגיע התובע לבנק בכדי לחתום על מחזור המשכנתא והחליט בסופו של יום שלא לחתום וטוען, כי כל הניסיונות ליצור עמו קשר עלו בתוהו. על כן, עותר הנתבע לדחיית התביעה.

ההליכים בפניי:

7. בדיון במעמד הצדדים שהתקיים בפניי ביום 24.11.2016. העידו הצדדים בפניי אודות נסיבות התיק. במהלך עדותו בפניי, חזר התובע על עיקרי טענותיו כפי שהופיעו בכתב התביעה.

7.1 התובע אישר, כי חתם על ההסכם אותו צירף הנתבע לכתב ההגנה. כן אישר התובע, שהתעכב בהעברת הטפסים הדרושים לידי הנתבע, כשלבסוף רק במהלך חודש יוני הודיע לנתבע, כי הנכסים רשומים על שמו בלבד. התובע טוען, כי הנתבע התחייב בפניו לשפר את תנאי המשכנתאות בשני הנכסים – ברח' אלקחי וברח' בן-זכאי. התובע הוסיף, כי חשב שמסר לנתבע שני שיקים, ואולם אין הוא זוכר. כן לא זכר שראה את מסמכי האישור העקרוני שהציג הנתבע. לטענתו, במעמד הגעתו לבנק לשם החתימה על ההלווא ה ישב מול פקיד בשם "ארז" אשר מסר לו שהמשכנתא החדשה הינה בעלת תנאים פחות טובים מהתנאים הקיימים לו במשכנתא הנוכחית.

7.2 הנתבע חזר במהלך עדותו בפניי על עיקר הנטען בכתב ההגנה. לגרסתו, ביום 16.02.2015 ערך הסכם עם התובע. כן הבהיר הנתבע לתובע, כי לגבי הנכס ברח' בן-זכאי הוא אינו יודע אם יוכל להביא לידי הוזלה משמעותית בתנאי המשכנתא, אך הוא "יגלגל" את המשכנתא מהנכס בכפר אדומים לנכס ברח' בן-זכאי. עוד ה וסיף הנתבע, כי האישורים העקרוניים מהבנק הושגו תוך תקופה קצרה ובריביות טובות יותר ממה שהיה לתובע קודם לכן, וזאת חרף התמהמהות התובע. לדבריו, מאחר וממועד החתימה על ההסכם לקח לתובע כארבעה חודשים להעביר את הבעלות על שמו בנכס ברח' בן-זכאי, כאשר האישור העקרוני התקבל קודם לכן, היה צורך לקבל את כלל הטפסים מחדש מהתובע. הנתבע הוסיף, כי במהלך סוף שנת 2015 חלה התייקרות בריביות. לגרסתו של הנתבע, העבודה בוצעה והוא אף מוכן להמשיך בחציה השני כדי לקבל את חציה השני של העמלה.

8. בדיון נוסף שהתקיים במעמד הצדדים ביום 31.01.2017 נכחו התובע, עד מטעמו, מר ארז כהן, הנתבע ועד מטעמו, מר דוד הולצמן.

8.1 בעדותו בפניי, טען מר כהן, אשר עובד במחלקת המשכנתאות של בנק לאומי, כי התובע לא הסכים לחתום על עסקת ההלוואה כיוון שסבר שהמשכנתא הנוכחית שהייתה קיימת לו בבנק מזרחי-טפחות הייתה טובה יותר בעיניו. עם זאת, מר כהן הפטיר , כי אמנם מבחינת שיעור הריבית נדמה שאכן הצעת מזרחי-טפחות טובה יותר, אך ישנן פעמים בהן הלקוח יעדיף לשלם מעט יותר בתמורה לקבלת נכס נקי משעבוד. בחקירתו הנגדית אישר מר כהן, כי בכל הקשור להלוואה שהוצעה עבור הנכס ברח' אלקחי התנאים היו טובים יותר באופן משמעותי ממה שהיו לתובע קודם לכן. כן העיד מר כהן, כי מהיכרותו את עבודת הנתבע ידוע לו, כי הנתבע עושה מאמצים רבים לשפר שיעורי ריבית עבור לקוחותיו מאמצים הנושאים פרי . באשר לנכס בכפר אדומים העיד, מר כהן, כי אין באפשרותו לדעת את מדד שינוי שיעורי הריביות בין תקופות קבלת האישורים העקרוניים והוסיף, כי קשה לקבוע איזה מן המסלולים היה עדיף עבור התובע ביחס לנכס זה.

8.2 העד מטעם הנתבע, מר הולצמן, עצמאי בעל עסק מורשה בתחום ייעוץ למשכנתאות, העיד, כי אין חולק שתנאי מחזור המשכנתא עבור הנכס ברח' אלקחי היו עדיפים עבור התובע. אף לגבי הנכס בכפר אדומים דעתו של מר הולצמן נטתה לטובת העדפת הצעתו של הנתבע.

דיון והכרעה:

9. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את עדויות הצדדים והמומחים בפניי , ולאחר שנתתי דעתי למכלול השיקולים הצריכים לעניין, נחה דעתי, כי דין התביעה להידחות. להלן נימוקיי.

9.1 פשוטם של דברים, פנה התובע אל הנתבע למתן שירותי מחזור שתי משכנתאות שרבצו על שני נכסים אגב העברת משכנתא אחת מנכס אחד לנכס שני. מחזור משכנתא הינו הליך פיננסי שגור ומקובל, במסגרתו מבקש הלווה ליטול הלוואת משכנתא חדשה בתנאים נוחים יותר, ובכך למעשה לפרוע את המשכנתא שלקח קודם לכן בעזרת משכנתא חדשה עם תנאים חדשים. קובל התובע, כי תנאי ההלוואה שהשיג לו הנתבע במסגרת מחזור המשכנתאות לא היטיבו עמו. ואולם, סבורני, כי הנתבע לא הרים הנטל , המוטל עליו, להוכחת טענתו זו. בהקשר זה אעיר, כי כידוע, הגם שבית משפט הדן בתביעות קטנות מגמיש לא פעם את סדרי הראיות וסדרי הדין, עדיין חלה על התובע החובה, להוכיח את יסודותיה המהותיים של תביעתו בבחינת "המוציא מחברו" (ראה למשל: רת"ק (מחוזי חיפה) 32582-09-16 צבי דביר נ' א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ (פורסם בנבו, 15.09.2016)).

9.2 ראשית, מעיון בהסכם שנחתם בין הצדדים עולה, כי אין כל התייחסות או פירוט לתנאי ההלוואות שמתחייב הנתבע להעמיד לרשות התובע. מן ההסכם עולה, כי עסיקנן בחוזה השתדלות לפיו, הנתבע מתחייב אך להשתדל עבור התובע להשיג אישורים עקרוניים להלוואות, כאשר בעבורם דורש הוא את שכר עמלתו. אין חולק, כי אישורים אלו הושגו והוצגו בבית המשפט : אישור ההלוואה עבור הנכס ברח' אלקחי הוצא ביום 28.04.2015, ואישור ההלוואה עבור הנכס בכפר אדומים הוצא ביום 24.11.2015. מתקבל, אפוא, הרושם, לפיו התובע, אשר העיד שאינו מתמצא במטריה ואינו בקי בהלכי וברזי עולם המשכנתאות, חש מבולבל במעמד החתימה בבנק בעודו שומע לראשונה על פרטי ותנאי ההלוואה, ומשכך אצה לו הדרך לפנות לנתבע בבקשה לביטול ההסכם כולו בתואנה, כי תנאי התשלומים הורעו מבחינתו. ואולם, אף אם אניח, לשיטת התובע, כי הנתבע התרשל מהותית במילוי התחייבותו לנתבע, דבר שכאמור אין לו תנא דמסייע, הרי שלאחר שמיעת עדויות העדים מטעם שני הצדדים, נחה דעתי , כי מבחינה עובדתית /מקצועית תנאי ההלוואות שהציע הנתבע לתובע אינם פוגעים בתובע והמצג העובדתי, כפי שנתפס על ידי התובע ואשר על-פיו פעל, לא קנה לו אחיזה במציאות . כמו כן, בהינתן העובדה, כי התובע השתהה בהגשת מלוא הטפסים הדרושים לידי הנתבע ובחלוף פרק זמן של כארבעה חודשים ממ ועד חתימת ההסכם ועד רישום הנכסים על שמו, הרי שמדובר בהתפתחות טבעית של עסקה ובהתאמת התנאים הסופיים של העסקה לנסיבות הריאליות, בהן לא מן הנמנע כי שערי הריבית יעלו (ראה למשל: ת"א (ת"א-יפו) 18545-07-11 סוזי סגל נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (פורסם בנבו, 13.01.2014)).

9.3 עוד טוען התובע, כי השיק אשר העמיד לזכות הנתבע נפדה שלא כדין ביום 14.05.2015. ברם, האמור בסעיף 5 להסכם שנחתם בין הצדדים אינו משתמע לשתי פנים, ולפיו "סך של 0.75% + מע"מ מסכום הבקשה ישולם ביום קבלת האישור העקרוני מהבנק". כאמור, האישור העקרוני הראשון (עבור הנכס ברח' אלקחי) הוצא ביום 28.04.2015, עובר לפירעון השטר. אמנם, בענייננו פעל הנתבע להמצאת אישור נוסף, אשר התקבל במועד מאוחר יותר לפירעון השיק, והדבר מעלה שאלה האם תניית החוזה לפירעון מחצית העמלה נוגעת למועד המצאת כלל האישורים, או שמא די בהמצאת אחד מהם. מכל מקום, כך או אחרת, אין חולק, כי התובע קיבל תמורה מאת הנתבע.

9.4 הלכה פסוקה היא, כי פרשנות חוזה תהא על פי אומד דעתם של הצדדים אשר נלמד ראשית ועיקר מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו (סעיף 25(א) ל חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ). בפן העובדתי נראה, כי הנתבע פעל כפי המצופה ממנו וכפי העולה מן ההסכם בינו לבין התובע והשיג את האישורים העקרוניים לקבלת ההלוואות לצורך מחזור המשכנתאות, כך שהחוזה לא סוכל, וכל זאת חרף השתהות בת כארבעה חודשים של התובע בהשלמת הפעולות המשפטיות הכרוכות בהעברת הרישום של הנכסים ברח' בן-זכאי וברח' אלקחי על שמו. כפי שהעיד אף העד מטעמו של התובע, מר כהן, תהליך מחזור המשכנתא יכול להתעכב בין היתר עקב בעיות משפטיות (עמ' 8 לפרו' הדיון מיום 31.01.2017, ש' 15-17). בנסיבות אלה, לא מצאתי כי נפל דופי בהתנהלותו של הנתבע בעת שפדה סך מחצית לאחר מועד קבלת האישור הראשון וטרם קבלת האישור השני, אף אם אפרש את הלקונה בחוזה – באשר לשאלה האם יש להמתין עם פירעון השטר עד לקבלת האישור השני – לטובת התובע, בהינתן העובדה שבסופו של דבר הוצא גם האישור השני אף על פי שההליך התארך מעבר למתוכנן.

9.5 אשר לטענת התובע, כי לא ידע כי התקבלו האישורים העקרוניים, שהרי אם היה יודע – היה מקדם את עניינו. ואולם, הרי לא לחינם הגיע לבנק בשלהי חודש דצמבר על מנת לחתום על חוזה ההלוואה החדש, כי אם רק לאחר שנודע לו שהתקבל האישור על ההלוואה. לא ראיתי לקבל את טענת התובע, כי האישורים לא הומצאו לידיו בסמוך להוצאתם, והרי מה ריבותא לנתבע שהשתדל להוציאם, אם בסופו של יום לא יעבירם לידי התובע, יבוא על שכרו, וכפועל יוצא מכך ישלים התובע את הליך ההלוואה לשביעות רצונם של הצדדים. כן לא ראיתי לקבל את טענות התובע בדבר התחמקויות של הנתבע, ומצאתי את גרסתו של הנתבע, לפיה, נכון היה להשלים את ביצוע העבודה, כאמינה עליי.

9.6 בחינת האמור לעיל מובילה למסקנה, ולפיה התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו בנסיבות העניין. עוד יוער, כי ראש הנזק שדרש התובע בגין אובדן ימי עבודה לא הוכח. התובע לא פירט כדבעי ולא הציג ראיות וקבלות התומכות בגרסתו בעניין זה ואין בפניי אינדיקציה אובייקטיבית לגבי עלות שעת עבודה של התובע.
סוף דבר:

10. דין התביעה להידחות. עם זאת, נוכח העובדה, כי התרשמתי שככל הנראה תולדת הגשת התביעה נבעה משירות לקוחות לא מיטבי מטעם הנתבע, בנסיבות העניין, לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

המזכירות תדאג לשלוח העתק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום.
בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ד אדר תשע"ז, 22 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.