הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 15357-01-19

בפני
כבוד ה רשם הבכיר בנימין בן סימון

תובע

נדב בן דוד

נגד

נתבעת

בסט גז מרכז החימום בע"מ

פסק דין

א. כללי וטענות הצדדים

1. בפני תביעה של התובע, אשר בשנת 2012 רכש מהנתבעת "מרכז החימום" (להלן: "הנתבעת") מערכת לחימום תת רצפתי המופעלת באמצעות משאבת חום (להלן: המשאבה").

2. לטענת התובע, מאז רכישתה, המשאבה לא עבדה כשורה. הנתבעת שלחה טכנאי שינסה לפתור את הבעיה, אך הטכנאי לא הצליח לפתור את הבעיה ולאחר מספר ניסיונות שלא צלחו , הותקן מכשיר עזר שיסייע בפעולת המשאבה. משלא צלח אף עניין זה הוחלפה המשאבה.

3. התובע המשיך וטען, כי גם לאחר החלפת המשאבה, צצו בעיות רבות במערכת וכל פעם נשלח טכנאי לנסות לטפל בבעיות. בדצמבר 2016 לאחר שהמשאבה שוב לא פעלה, התובע שילם סך של 7,200 ₪ וזאת על מנת להחליף את כרטיסי המשאבה. לטענת התובע עד ליום הגשת התביעה הוא לא נהנה מהמשאבה ועל כן הוא דורש פיצוי.

4. לטענת הנתבעת, בשנת 2012 התובע פנה לנתבעת וביקש להתקין מערכת חימום ביתית. חשוב להבהיר כי ההתקנה כללה משאבת חום אשר נרכש ה מהיבואן , וכן צנרת המשמשת לחימום הבית. הנתבעת הדגישה, כי התובע ידע שמשאבת החום מיובאת על ידי חברה אחרת והנתבעת הינה מתווכת בלבד לצורך רכישת המשאבה.

5. הנתבעת הבהירה, כי האחריות הניתנת והמקובלת הינה של שנתיים. התובע היה שבע רצון מההתקנה והשירות של המערכת וזאת למעט תיקונים והתאמות של המערכת. ולראיה משנת 2012 ועד לסוף שנת 2016 אין תיעוד , כי התובע פנה בדרישה לתיקון תקלה במערכת . זאת כיוון ש המערכת עבדה ללא תקלות.

6. בסוף שנת 2016 - כעב ור כ- 4.5 שנים מההתקנה - פנה התובע וטען לתקלה במערכת . בבדיקת טכנאי התברר כי הכרטיס האלקטרוני של המשאבה נשרף. לטענת הנתבעת, התקלה אירעה עקב נפילת מתח. בעת נפילת מתח כתוצאה מהפסקת חשמל, או קצר חשמלי יתכנו מקרים של פגיעה או נזק למכשירים אלקטרוניים . מטעם זה מומלץ ל התקין מכשיר אל פסק אך התובע לא עשה כן.

7. התובע פנה לנתבעת וקיבל שירות . יתרה מכך , התובע הגיש תביעה נגד חברת החשמל וקיבל חשבונית ובה פורט כי הוחלף כרטיס בשל תקלה ברשת החשמל. לאחר מכן במסגרת חורף 2017 המשיכה מערכת החימום , לרבות המשאבה , לעבוד באופן תקי ן ולא נשמעה כל טענה או דרישה מהתובע.

8. בסוף שנת 2017 פנה התובע שוב לנתבעת וטען כי המשאבה אינה עובדת. הנתבעת הציעה תיקון, אולם התובע דרש החלפה של המשאבה. התובע אף רכש משאבה חדשה מחברה אחרת שאינה הנתבעת.

ב. הכרעה

1. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, שמעתי את עדויות הצדדים ובחנתי את הראיות שהוצגו בתיק, אני קובע כי התובע לא הצליח להרים את נטל ההוכחה על מנת לשכנע את בית המשפט כי מדובר אכן ב"פגם בייצור". אשר על כן, מכיוון שפגה תקופת האחריות, דין התביעה להידחות. להלן אנמק קביעתי זו.

2. המערכת נרכשה בשנת 2012. בראש ובראשונה ייאמר, כי גם לפי הודאת התובע עצמו הרי שהוא מסכים לכך כי האחריות למערכת הינה לשנתיים בלבד. ברי הדבר שהתקופה בת השנתיים חלפה כבר בשנת 2014.

3. יתר על כן, במהלך דצמבר 2016 חלה תקלה במערכת אשר אובחנה, כי חלה עקב תקלה במערכת החשמל. התובע לא מכחיש כי קיבל פיצוי מחברת החשמל עקב תקלה זו:

"התיקון בסך של 7,200 ₪ היה בדצמבר 2016, תיקון שהיה כנראה כתוצאה מבעיות במתח החשמל – הוגשו וסומנו ת/1 עד ת/3. הם הציעו לי לתבוע את חברת החשמל, תבעתי וקיבלתי את הסכום הזה. כל התקלות האחרות ושהמכשיר שבק חיים לא קשורים לחברת החשמל".

4. לא זו אף זאת: בתאריך 20.8.17 רכש התובע משאבה חדשה מחברה אחרת. כלומר, המשאבה בגינה התובע הגיש תביעה אינה בנמצא, ומכאן יש לומר כי אין בידו של התובע כל ראיה אשר תוכיח כי המשאבה הייתה לא תקינה.

5. על מנת שבית המשפט יחייב את הנתבעת בהחלפת מוצר או יחייבה בביצוע תיקון בתום תקופת האחריות, על התובע לשכנע את בית המשפט כי המוצר היה פגום מיסודו, וחרף פניות חוזרות ונשנות בעניין התקלה, הנתבעת לא פעלה לתיקונה של התקלה. דא עקא- התובע החליף את המוצר הפגום לטענתו וכיום לא ניתן להורות לבצע בדיקה בהיעדר הראיה עצמה. הלכת בית המשפט העליון בעניין ע"א 98 / 6205 מייקל סקוט אונגר ואח' דניאל עופר בעניין כלל הראיה הטובה ביותר הינה כדלקמן:

" כלל הראיה הטובה ביותר מורנו כי שומה עליו על בעל-דין להציג לפני בית-המשפט את הראיה הטובה ביותר שניתן להביאה להוכחת העובדה שאותה מבקש הוא להוכיח. ראו, למשל, ש' שרשבסקי "כלל הראיה הטובה ביותר" [32]. החלת כלל זה לעניין הוכחת מסמכים יורנו, כלשונו של השופט זוסמן בע"פ 105/51 היועץ המשפטי נ' פלד (פרשת פלד [4]), בעמ' 785, כי "...תכנו של מסמך בכתב אינו ניתן להוכחה אלא על-ידי הצגת המסמך בפני בית-המשפט". לכלל עתיק-יומין זה הועלו הצדקים מהצדקים שונים – רובם ככולם מייסדים עצמם על השכל הישר ועל הניסיון האנושי – ועיקר שבהם הוא (לעניין הוכחתם של מסמכים) כי רק המסמך המקורי – על דרך העיקרון – יכול שיאמר (על עצמו) אמת, את כל האמת ורק את האמת. ראו: ש' שרשבסקי, במאמרו הנ"ל [32], בעמ' 386-385; א' הרנון דיני ראיות (כרך א) [28], בעמ' 147; פרשת פלד [4], בעמ' 787-786."

6. מעל לצורך, לבקשתו של התובע התרתי לו לצרף תמלילי שיחות אשר ניהל עם נציגי הנתבעת ואשר יש בהם להעיד, לטענתו, כי הלין פעמים רבות לחברה בין השנים 2012 -2016. אלא שעיון בתמלילים מלמד כי השיחות נערכו החל בדצמבר 2016, דהיינו 4 שנים מהיום שרכש את המערכת. משמע, כשנתיים לאחר תום תקופת האחריות. יתר על כן, חלק מהשיחות עסקו בתקלה שנבעה כפי הנראה ממערכת החשמל ואשר התובע קיבל פיצוי מחברת החשמל בגינה.

7. לאור המקובץ, דין התביעה להידחות. התובע היה מודע לתנאי האחריות, המהווים חוזה בין הצדדים - היה עליו לדעת כי התיקונים במכשיר על חשבון הנתבעת נעשים רק במסגרת תקופת האחריות ולכן היה עליו לפנות בתלונות בתוך תקופת האחריות. גם אם היה בית המשפט נכון ולהכיר בכך כי המכשיר נמכר כפגום מלכתחילה, אזי התובע לא הוכיח כי מדובר בפגם בייצור וזאת מהסיבה הפשוטה שהחליף את המכשיר מבלי להורות לבדקו כלל.
8. אני סבור כי על התובע היה לתמוך טענתו בחוות דעת מומחה. אך הוא חדל משלא עשה כן. בנוסף, עצם הסכמתה של חברת החשמל לפצות את התובע בגין תקלה במערכת עצמה יכולה להתפרש כ"גורם זר מתערב" וזאת במובן זה שקיים סיכוי סביר כי התקלה שנגרמה בעטיה של חברת החשמל היא התקלה המרכזית שבגינה רכש התובע מערכת חדשה ועל כן היום לא ניתן לקבוע באופן כלשהו שהמערכת סבלה מפגם בייצור.

9. לסיכום- דין התביעה להידחות. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪ תוך 20 יום.

ניתן היום, ו' כסלו תש"פ, 04 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.