הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בטבריה ת"ק 53932-05-18

בפני
כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

אביחי אבו

נגד

נתבעים

שופמיינד בע"מ

פסק דין

התובע הזמין מהנתבעת מקרר עם דירוג אנרגטי A , לטענתו הנת בעת סיפקה לו את המקרר מאותו סוג אך עם דירוג אנרגטיB בניגוד למה שהזמין.

עוד טען התובע כי כיריים שקיבל במסגרת העסקה הגיעו באיחור ניכר וכי המקרר מרעיש והגיע עם חבטות.

הנתבעת טענה כי המקרר שסיפקה לת ובע הוא דירוג אנרגטי A בדיוק לפי ההזמנה. אשר לאיחור בהס פקת הכיריים טענה כי מדובר בהטבה ובסופו של יום המוצר סופק לתבוע. אשר לטענה כי המקרר הגיע עם מעיכות טענה כי המקרר סופק לתובע תקין וללא מעיכות וכי ביתו של התובע עבר שיפוצים ואם קיימות מעיכות אזי אלה נגרמו בתקופת השיפוצים.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בתאי למסקנה כי התובע הוכיח כי המקרר שסופק לו הוא מדירו ג א נרגטי בי וזא ת בניגו ד להזמנה שמדברת במקרר בעל דירוג אנרגטי איי.

אשר לטענות בדבר איחרו בהספקת הכיריים ומעיכות במקרר טענות אלו לא הוכחו.

להלן הנימוקים:

א. הנתבעת אינה חולקת על כ ך כי על המקרר מדבקה ובה רש ום כי המקרר הוא דירוג אנרגטי בי. ( צילום המדבקה צורף לכתב התביעה).

טענת הנתבעת כי המדב קה אינה משקפת את האמת וכי בשל שגגה הודבקה מדבקה לא נכונה לא הוכחה בראיה כלשהי.

חזקה שהמדבקה משקפת את הקוד של הדגם. חזקה זו לא נסתרה.

ב. הנתבעת צירפה לכתב הגנה מסמך ממשרד האנרגיה והמים אגף שימור אנרגיה ועל פי מסמך זה ( נספח א' לכתב ההגנה), דגם 160231 הוא בעל דירוג אנרגטי איי. בתגובה לדברים אלה הפנה התובע לכך שעל פי המדבקה שצילומה צורף לכת ב ההגנה הדגם שקיבל הוא 160232 ולא 160231. ואז באה טענה חדשה שהעלה העד מטעם הנת בעת ו היא :
" 231 ו-232 זה אותו דבר. גם אם הוא קיבל מדבקה עם דירוג B, אני יכול לשלוח טופס מברימאג שהם היבואנים שהמקרר הוא דירוג A ".

בתגובה לדברים אלה הציג התובע את הדף הרלוונטי באתר האינטרנט של ברימאג ו נציג הנתבעת אישר כי אכן על פי האתר של ברימאג הדירוג של דגם 160232 הוא בי ולא איי.

ג. הנה כי כן , הנתבעת שהיא בעל ת הגישה למסמכים הרלוונטיים לא הצליחה להביא ראיה כלשהי המוכי חה כי דגם 232 אותו קיב ל התו בע כפי שעולה מהמדבקה הוא דירוג איי , מאידך התובע באמצעים הדלים שעומדים לרשותו הצליח ל הביא ראיה מהימנה שדגם 160232 הוא דירוג בי ולא דירוג איי.

ד. התובע זנח בעדותו את טענתו לגבי מעיכות במקרר ולא הביא ראיות להוכחתה . באשר לאיחור בהספקת הכיריים שניתנו כהטבה במסגרת רכישת המקרר מצאתי כי מדובר בזוטי דברים.

סעד:

התובע לא הוכיח את כי קיים הפרש במחיר בין שני הדגמים. גם שיעור ההפסד שנגרם עקב הבדל בצריכת החשמל לא הוכח.

הסעד היחידי שמגיע בנסיבת הוא פיצו י בגין נזק לא ממוני בשל הפרת ההסכם.

הנתבעת הפרה את ההסכם בכך שסיפקה לתו בע דגם שונה מהדגם שהזמין. הנתבעת לא הייתה מ וכנה להודות בטעות שלה ובחרה לנהל מאבק חסר פשרות על סמך גרסה חסרת בסיס עובדתי . אלמלא היה מדובר בתביעה קטנה היה מקום לפסוק לחובתה הוצאות לדוגמא .

הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בגין נזק לא ממ וני בגין הפרת ההסכם בסך של 1,000 ₪ והוצאות משפט בסך של 750 ש"ח.

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ז אלול תשע"ח, 07 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.