הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בטבריה ת"ק 10634-09-18

בפני
כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

1.ורונן אמרוסי
2.שרון אמרוסי

נגד

נתבעים

הרוש חומרי בניין

פסק דין

1.התובעים רכשו מחנות הנתבע שלכט צבעוני.

2.לאחר ביצוע הצביעה התברר כי הגוון אינו אחיד.

3.לטענת התובעים, חוסר האחידות בגוון נובע מפגם בשלכט שסיפק להם הנתבע . משום כך ה ם תובעים כי יפצה אותם בגין נזק זה.

4.הנתבע טען בכתב ההגנה כי חוסר האחידות בגוון השלכט נובע מכך שלצורך ביצוע הצבי עה רכשו התובעים כמות נוספת של שלכט צבעוני מחנות אחרת. חוסר האחידות בגוון נובע , כך הנתבע, מחוסר האחידות במקור הא ספקה של השלכט ומערבובו במכונות שונות.

5.במהלך הדיון אישרו הת ובעים כי רכשו פחי צבע נוספים מספק נוסף בשם עמוס. הם הוסיפו וטענו כי נציג מטעם טמבור שהגיע לביתם ובדק את הפחים הן של הנתבעת והן של עמוס קבע חד משמעית כי חוסר האחידות בגוון קיים בפחים שמכרה הנתבעת לתובעים – כלומר האחריות היא על הנתבעת.

6.א. במהלך הדיון, טענה התובעת כי כלל לא השתמשו בפחים שמכר להם עמוס. ( פרוטוקול עמוד 2 שורה 9).
6.ב.דברים אלה אינם מתיי שבים עם דברי התובע שבתשובה לשאלה איך ניתן לדעת שהשוני בין הגוונים אינו נובע מהשוני בין הצבע שמכר לו הנתבע לבין הצבע שמכר לו עמוס השיב כי:

"לשאלת ביתה משפט איך אנחנו יודעים ששוני הגוונים לא נובע משוני בין הצבע של עמוס לבין הצבע של הנתבע – חברת טמבור טוענת, מומחה של טמבור בדק את כל הצבעים, יש את המדבקות שלו על הפחים, יש של בן הרוש, יש של אדון אבי עמוס, הוא בדק ואמר שזה הפחים של אדון אבי עמוס".

6.ג. הנה כי כן, בעוד שהתובעת בחרה לטעון כי לא עשו כל שימוש בפחים שמכר להם עמוס, ניתן להבין מדברי התובע את היפוכו של דבר. זה המקום לציין כי הצהרתה הנ"ל של התובעת אינה סבירה בעליל שכן לא סביר שלאחר שהתובעים התחילו בצביעה באמצעות הצבע שר כשו מהנתבע ילכו וירכשו עוד פחים ולא יעשו בהם כל שימוש. רכישת חומר נוסף נעשית לאחר שהחומר שנרכש בפעם הראשונה לא הספיק.

7. כך או אחרת, נתתי לתובעים הזדמנות להביא כעד מטעמם את הנציג של טמבור אשר לטענתם בדק את כל הפחים ,אלה של עמסו ואלה של הנתבע, וקבע כי הליקוי קיים בצבע שסיפק הנתבע.

8.לאחר שהדיון נדחה פעמיים על מנת לזמן את הנציג של טמבור, הגיע הנציג. ברם, הוא העיד לרעת התובעים. הנציג לא אישר את טענת התובעים לפיה קבע כביכול כי הצבע שמכר להם הנ תבע לקוי , אלא ייחס את חוסר האחידות בצ בע לשלב הגיוון דווקא ולגוון באמצעות מכונות שונות. יש לציין שגם במכתבים של טמבור שצורפו לכתב התביעה צוין כי טמבור מייחסת את חוסר האחידות בגוון לשלב הגיוון בנקודת המכירה.

9.לאור כל האמור ובהינתן כי התובעים רכשו את הצבע משתי חנויות שכל אחת גיוונה את הצבע מן הסתם במכונה אחרת, אין מנוס מהמסקנה כי התובעים לא ה וכיחו כי דווקא ב צבע שמכר לה ם הנתבע קיימים שני גוונים שונים.

סוף דבר:

בתיק התקיימו ארבע ישיבות . נציג הנ תבעת שהוא בעל עסק עצמאי הגיע לכל הישיבות. דחיית הדיון מישיבה לישיבה נעשתה עקב מחדלם של התובעים אשר לא זימנו את העד מהישיבה הראשונה, וי ותר מכך – לאחר שהתעקשו כי עדותו מוכי חה את גרסתם התברר היפוכו הגמור של דבר.

התביעה נדחית.

התובעים ישלמו לנתבע הוצאות משפט בגין ארבע ישיבות סך של 1,500 ₪.

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ו אייר תשע"ט, 31 מאי 2019, בהעדר הצדדים.