הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 67151-06-18

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעת

רחייל סמיה

נגד
הנתבע
מוחמד חמדון

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין, שניתן על ידי בתאריך 18.03.19, בהיעדר הגנה מטעם הנתבע.

במסגרת פסק הדין האמור, חויב הנתבע לשלם לתובעת סך של 5,880 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (28.06.19) ועד יום התשלום בפועל.

לאחר שבחנתי את טענות המבקש אני רואה לנכון לדחות את הבקשה ואבהיר:

תחילה אציין כי הנתבע הגיש בקשתו ביום 31.07.19, קרי בחלוף למעלה מ-4 חודשים מהמועד שבו ניתן פסק הדין.הנתבע לא ציין בבקשתו מתי קיבל את פסה"ד לידיו, ומדוע יש לקבוע כי בקשתו הוגשה במועד. ממילא לא ביקש הנתבע להאריך את המועד להגשת הבקשה עד למועד ההגשה בפועל, ככל שחלף המועד להגשתה.
לא למותר לציין כי המועד האחרון להגשת בקשה לביטול פסק דין או החלטה של בית המשפט לתביעות קטנות הוא בחלוף 7 ימים בלבד ממועד המצאת פסק הדין לידי המבקש, ויש להניח כי זו שלפניי הוגשה באיחור.

גם אם אתעלם מן ההגשה המאוחרת-לכאורה של הבקשה שלפניי, דין בקשתו של הנתבע להידחות לגופה, ולהלן נימוקיי -
הנתבע, בבקשתו , טוען כי לא התייצב לדיון שהתקיים בפניי ולא התגונן כנגד התביעה משום שלא קיבל את כתב התביעה וההזמנה לדין, תוך שהוא מציין כי אלו ככל הנראה הומצאו ל"בן משפחתו", אשר לא הודיע לו אודות קבלת דבר הדואר האמור. זאת, תוך שהוא מתעלם מאישור המסירה המעיד על המצא ה לידיו אחיו המצוי בתיק ואשר על בסיסו ניתן פסה"ד כאן מלכתחילה .

משנמנע הנתבע מלהתייחס לסוגיה זו ממילא לא הבהיר מדוע לא תחשב המצאה זו כהמצאה כדין, ואף לא נתן נימוקים והבהרה מדוע לא הועבר המידע מאחיו לידיו, בליווי תצהיר של האח לתמיכה.

כמו כן, אף שהנתבע מציין בבקשתו כי צירף כתב הגנה לבקשתו, הרי שבפועל לא צורף כל כתב הגנה לבקשה, ובתצהירו התומך בבקשה נמנע הנתבע מפירוט טענות הגנתו.

בבוא בית המשפט לבחון האם יבוטל פסק הדין שניתן, בוחן בית המשפט והן את סיבת המחדל והן את סיכויי הגנתו של המבקש, ועורך איזון בין השניים.

במקרה שלפניי, ולאחר שבחנתי את שהונח לפניי, נחה דעתי כי ניתן היה למנוע את המחדל שבאי הגשת כתב ההגנה לתיק, ו שוכנעתי כי מחדל זה נעוץ בנתבע או במי מטעמו תוך שאין לפני כל הסבר אשר יניח דעתי מדוע לא יחשב מחדל זה כזלזול בהליך המשפטי.

בנוסף, בהעדר פירוט ביחס לטענות ההגנה מטעם הנתבע, ממילא דומה כי ביטול פסה"ד עשוי להביא לביטול זמן שיפוטי לשווא, שכן לכאורה צפוי ביהמ"ש לשוב וליתן פס"ד זהה לאחר ביטולו של זה שניתן זה מכבר , בהעדר הגנה מטעם הנתבע.

מכל האמור, הבקשה נדחית.

לפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ט, 07 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.