הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 59734-11-18

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעת

אולגה חיסלבסקי

נגד

הנתבע
דימטרי קונקוב

החלטה

בתיק זה קבוע דיון ליום 20.01.19.

כחלק מהכנת התיק לדיון, ומשניסיון לבצע המצאה של כתב התביעה לנתבע לא צלח, פנתה המזכירות אל התובעת תוך מתן הוראות מדויקות בנוגע לפעולות שעליה לבצע לשם קידום ההליך כאן.

דומה כי אף אם תפעל התובעת בהתאם להנחיות לא יהא התיק בשל לדיון במועד הקבוע, שכן טרם יחלפו המועדים להגשת כתב ההגנה עד אז.

במצב דברים זה דומה כי אין מנוס מביטול הדיון שנקבע כאן, וכך אני מורה.

על התובעת להמציא לתיק ביהמ"ש תמצית פרטים עדכנית מאת רשם החברות/ משרד הפנים בנוגע לנתבע, ולפעול לתיקון המען הנקוב בתיק, ככל שזה שגוי.

לאחר עדכון המען / המצאת התמצית כאמור – על התובעת לפעול לביצוע מסירה אישית של כתב התביעה וההזמנה לדין לידי הנתבע ולעקוב אחר מועדי הגשת כתב ההגנה על פי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 (מעטפה לביצוע המסירה יש לקבל במזכירות ביהמ"ש).

יוגש כתב הגנה במועד – יקבע מועד חדש לדיון, במועד קרוב ככל שניתן.

לא יוגש כתב הגנה במועד – תוגש בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה בליווי עותק מכל המסמכים שמבקשת התובעת להציג כאסמכתאות מטעמה לתיק, עותק מאישור המסירה המעיד על מסירה לנתבע (במקרה של הדבקה במען יש להמציא תצהיר המפרט את ניסיונות המסירה שבוצעו) וכן קבלות המעידות על ההוצאות שהוצאו בקשר עם ביצוע המסירה.

לא יונחו לפני ביהמ"ש בקשה כאמור או כתב הגנה בתוך 3 חודשים מהיום, ולא ינתן טעם מניח את הדעת לכך - תמחק התובענה שלפניי מחוסר מעש.

ת.פ. ליום 24.3.19.

המזכירות תודיע לתובעת בדחיפות על ביטול הדיון ותמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.