הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 47622-06-19

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעים

  1. אלישע חיינברג
  2. סורינה חיינברג

נגד

הנתבעת
ח. ארז השקעות ונכסים בע"מ

החלטה

הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה אשר חוות דעתו תהא מכרעת.

הצדדים העבירו שם של מומחה מוסכם אחד, אולם מבירור שנערך עימו התברר כי מפאת לוח זמנים צפוף לא יוכל הוא לקבל על עצמו את המינוי.

כמו כן הועברו על ידי התובעים שמות של מומחים נוספים, אולם מבירור עימם עולה כי הם מצויים במצב של ניגוד עניינים (ביקרו בנכס הנדון).

בנסיבות אלו אני ממנה בזאת את אינג' יוסי לזר, מרח' הבנקים 3 (קומה 3) ,חיפה מיקוד 3326115, טלפקס: 04-XXXX061, נייד: 052-XXXX885, כמומחה בעל ידע בתחום הזכוכית, א שר יבחן בין היתר האם קיימת סכנה של היפרדות בין חלקי הזכוכית במעקות הזכוכית שבדירת התובעים מפאת הבועיות נשוא התביעה, או שמא מדובר בפגם אסתטי בלבד שניתן לרפא אותו בפיצוי כספי. בתוך כך, יקבע המומחה במה ירד ערך הזגוגיות המותקנות במרפסות שבדירת התובעים בגין אותן בועיות.

הצדדים ימציאו למומחה, עד ליום 20.1.2020, את כל המסמכים הרלוונטיים לעניין נשוא המחלוקת וכל מסמך שיידרש על-ידי המומחה, לשם מתן חוות דעתו.

תוך אותה תקופה יפנו בעלי הדין למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכס נשוא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, ו/או מי מטעמם. היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל הוא יקבע מועד עליו יתן לבעלי הדין הודעה מוקדמת של 7 ימים לפחות.

אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים לפני המומחה.

המומחה ייתן את חוות דעתו עד ליום 16.2.2020.

שכרו של המומחה יהיה 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, אשר בשלב זה יתחלק בין הצדדים בחלקים שווים.
לשם הבטחת שכר טרחת המומחה יפקיד כל אחד מהצדדים את חלקו בקופת ביהמ"ש. ההפקדה תבוצע עד יום 12.1.2020.
בתום ההליך, יחליט בית המשפט מי ישא בשכרו של המומחה ובהוצאותיו, ובהתאמה על מי מהצדדים לשפות את חברו בגין ההפקדה שבוצעה להבטחת השכר.

המזכירות תעביר ההחלטה אל הצדדים בדחיפות , והעתקה יועבר אל המומחה לאחר ביצוע ההפקדה הנדרשת , באמצעות הפקס'.

ניתנה היום, ב' טבת תש"פ, 30 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.