הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 37658-02-20

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעים

  1. קרן בר-און
  2. אורי בר-און

נגד

הנתבעת
שף מטבחים סטטוס בע"מ

פסק דין

התובעים הגיש ו נגד הנתבע ת תביעה לביצוע תיקונים בסחורה (מטבח) אשר נרכשה מאת הנתבעת, ולתשלום פיצוי בגין הפרת ההתחייבויות.

הנתבעת לא הגיש ה כתב-הגנה בתוך המועד שנקבע בהזמנה, אשר הומצאה ל ה כדין ואף לא הגיבה לבקשה למתן פס"ד ולהבהרות התובעים, כפי שהוגשו כאן ביום 12.6.2020 .

לפיכך, לבקשת התובעים, לאחר שעיינתי בכתב-התביעה ונספחיו, ובהבהרה אשר הוגשה כאמור, ועל-יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה אני מקבלת את עיקר התובענה ומחייבת את הנתבעת לפעול כלדקמן –

  1. הנתבעת תשלים תיקון של כל הליקויים והפגמים אשר במטבח התובעים, ואשר תוארו בנספח ד' לכתב התביעה ובתמונות אשר צורפו , בתוך 60 ימים ממועד קבלת פסה"ד בידיה (לאחר ביקור בדירת התובעים, בחינת הליקויים, תיאום מועד להשלמת התיקונים וביצועם בפועל). לא תפעל הנתבעת לביצוע התיקון כנדרש – יהיו התובעים רשאים להזמין איש מקצוע מטעמם לביצוע התיקון ויהיו זכאים לתשלום עלות התיקון, ע ל פי קבלה, מאת הנתבעת, כחלק מחיובי פס"ד זה.
  2. הנתבעת תשלם לתובעים פיצוי בגין הפרת ההתחייבות החוזית להעמיד אחריות ביחס לחלקי המטבח, וזאת בסך כולל של 2,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 16.2.2020, ועד ליום התשלום בפועל.
  3. הנתבעת תשא בהוצאות התובעים בגין ההליך כאן בסך כולל של 500 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

המזכירות תמציא את פסק-הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ט"ז תמוז תש"פ, 08 יולי 2020, בהעדר הצדדים.