הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 31197-09-19

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעת

ילנה שומסקי

נגד

הנתבע
טזרה ראובן

החלטה

1. לפני בקשה לביטול פסק דין, שניתן על ידי בתאריך 11.02.2020, במעמד התובעת בלבד.
יובהר כי פסה"ד נוגע לשאלת זכאותה של התובעת לקבלת דמי תיווך בגין מכירת דירת הנתבע, זו אשר כתובתה במען הנקוב כמענו של הנתבע בכתב התביעה.
2. המבקש – הנתבע, שלא הגיש כתב הגנה, פנה ימים ספורים לפני הדיון בבקשה אל בית המשפט שידחה את מועד הדיון מפאת טיול אליו הוא תכנן לצאת ו כן ביקש לקבל ארכה להגשת כתב הגנה. בקשתו של המבקש נדחתה מאחר והוא לא צירף אסמכתאות התומכות בטענותיו.
3. המבקש טוען כי ידע על עצם התביעה רק ימים ספורים לפני קיום הדיון, על פי הודעה שקיבל מאת התובעת. לשיטתו, המען הנקוב לצד שמו בכת התביעה הוא מען הנכס נשוא התביעה, אשר נמכר, וכי הוא עבר להתגורר בכתובת אחרת.
המבקש מוסיף וטוען כי אי התייצבותו לא נבעה מזלזול, אלא מחוסר הבנה של המערכת וכי היה בטוח שבשל בקשתו הדיון ידחה.
4. לגופו של עניין המבקש מציין כי יש לו טענות הגנה טובות שיש בהן כדי לשפוך אור על התובענה, תוך שהוא מכחיש חובתו לשלם לתובעת שכר דירה בטענה ל"פקיעת החוזה" טרם מכירת הדירה ונוכח טענותיו הן לעניין מעורבותה של מתווכת אחרת אשר ביצעה את פעולות התיווך אשר הובילו למכירת הנכס (וקיבלה שכר בגין כך) והן נוכח העובדה שלפנים משורת הדין וכמחווה של רצון טוב, כך לטענתו, שילם לתובעת כאן תשלום של דמי תיווך.
5. התובעת מנגד מתנגדת לביטול פסה"ד, מלינה על כך שהתביעה נמסרה לכתובת הנתבע חודש ועשרה ימים לפני מועד הדיון וכי הוא היה מודע לקיומו של הדיון והוכחה לכך היא בכך שהגיש לבית המשפט בקשה לדחות את מועד הדיון ולקבל אורכה להגשת כתב הגנה.
6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש להתנות את ביטולו של פסה"ד בתנאים, כפי שיפורט להלן, וזאת לאחר שמצאתי כי בפי הנתבע טענות הגנה המצריכות בירור עובדתי. יובהר כי הפרוצדורה אינה מיטת סדום, ושוכנעתי כי העדרות ו של הנתבע מן הדיון אינה נועבת מזלזול מכוון בהליך המשפטי, המצדיק דחיית הבקשה וסגירת דלתות ביהמ"ש בפניו.
בהתאמה אני קובעת כי פסה"ד יבוטל בכפוף למילוי התנאים הבאים:
6.1 הפקדת סכום של 300 ₪, לטובת המשיבה וזאת בגין אובדן זמנה בתאריך הדיון הנזכר מעלה. הסכום יופקד בגזברות בית המשפט עד ליום 31.07.2020. לאחר ההפקדה תוכל המשיבה לקבל סכום זה.
6.2 הפקדת סכום של 2,000 ₪ בגזברות בית המשפט עד לתאריך 31. 07.2020. סכום זה יישאר בקופת בית המשפט עד להחלטה אחרת.
6.3. התייצבות לדיון שיתקיים לגופו של עניין ביום 24.09.2020 בשעה 09:30.

7. תשומת לב הצדדים לכך שעליהם להתייצב לדיון כשבידיהם כל ראיותיהם, וכל צד יזמן את עדיו לדיון.
אי התייצבותם של העדים, או של מי מטעם בעלי הדין, לא יהווה הצדקה לדחיית הדיון.
צד המבקש לזמן עד אשר איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו.
תשומת לב הצדדים לכך, שאי התייצבותה של התובע ת תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבע תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדות ה של התובע ת.
המזכירות תזמן את הצדדים, כך שזימון והחלטה יישלחו לכל אחד מהם בהתאם לכתובת הנקובה בכתב טענותיו.
8. בשלב זה אני מורה על עיכוב ביצוע פסק דיני, ועיכובו של כל הליך הוצאה לפועל הנובע ממנו, עד להחלטה אחרת.

ניתנה היום, ט"ז תמוז תש"פ, 08 יולי 2020, בהעדר הצדדים.