הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 22990-06-20

בפני
כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובעת
סיגל אביטל
נגד

נתבע
גיא לוי

פסק דין

בהתאם להחלטה מיום 7/7/2021, התובעת הגישה לתיק בית המשפט העתק של הסכם ההתקשרות.

ההסכם הוכתר אומנם תחת הכותרת "חוזה התקשרות למתן שירותים וניהול פרוייקטים", והנתבע שילם לתובעת את שכרה כנגד חשבונית מס, אך מתוכנו של ההסכם עולה כי לא ניתן לשלול את היותה של התובעת "עובדת" אצל הנתבע. לפיכך, יש לבחון את השאלה האם בין הצדדים שררו יחסי עובד-מעביד, זאת בהתאם למבחנים שקבע בית הדין הארצי לעבודה.

בהתאם לסעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 - הסמכות העניינית לדון בתובענה (לרבות בשאלה האם התקיימו יחסי עובד מעביד), נתונה לבית הדין האזורי לעבודה, ולא לבית משפט זה.

נוסף על כך, מעיון בסעיף 5.3 להסכם ההתקשרות עולה, שהצדדים הסכימו על תניית שיפוט מקומית, לפיה ככל שתתגלע מחלוקת בין הצדדים, בכל הקשור להסכם, הרי שלבית המשפט/בית הדין באזור שיפוט תל אביב נתונה הסמכות לדון בה.

לאור האמור דלעיל, ובהיעדר סמכות עניינית וסמכות מקומית מלדון בתובענה, אני מורה על מחיקת התביעה, ללא צו להוצאות.

הדיון הקבוע ליום 29/7/2021 – מבוטל.
המזכירות תודיע לצדדים תוכן פסק-הדין ותמציא להם העתקה.

ניתן היום, ב' אב תשפ"א, 11 יולי 2021, בהעדר הצדדים.