הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 22847-12-18

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעת

ענת ארזי כהן

נגד

הנתבעת
גג כל איטום בע"מ

החלטה

בתיק זה קבוע דיון ליום 02.06.2019.

כחלק מהכנת התיק לדיון, ומשניסיון לבצע המצאה של כתב התביעה לנתבעת לא צלח, פנתה המזכירות אל התובעת תוך מתן הוראות מדויקות בנוגע לפעולות שעליה לבצע לשם קידום ההליך כאן.

על אף ההנחיות האמורות עד לשעה זו טרם בוצע דבר בתיק, ובנסיבות אלו נראה כי התיק לא בשל לקיום הדיון הקבוע כאן.

במצב דברים זה אני מורה על ביטול הדיון הקבוע בתיק.

על התובעת להמציא לתיק ביהמ"ש תמצית פרטים עדכנית מאת רשם החברות בנוגע לנתבעת, ולפעול לתיקון המען הנקוב בתיק, ככל שזה שגוי.

לאחר המצאת התמצית כאמור – על התובעת לפעול לביצוע מסירה אישית של כתב התביעה וההזמנה לדין לידי הנתבעת ולעקוב אחר מועדי הגשת כתב ההגנה על פי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 (מעטפה לביצוע המסירה יש לקבל במזכירות ביהמ"ש).

יוגש כתב הגנה במועד – יקבע מועד חדש לדיון.

לא יוגש כתב הגנה במועד – תוגש בקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה בליווי עותק מכל המסמכים שמבקשת התובעת להציג כאסמכתאות מטעמה לתיק, עותק מאישור המסירה המעיד על מסירה לנתבעת (במקרה של הדבקה במען יש להמציא תצהיר המפרט את ניסיונות המסירה שבוצעו) וכן קבלות המעידות על ההוצאות שהוצאו בקשר עם ביצוע המסירה.

לא יונחו לפני ביהמ"ש בקשה כאמור או כתב הגנה בתוך 3 חודשים מהיום, ולא ינתן טעם מניח את הדעת לכך - תמחק התובענה שלפניי מחוסר מעש.

ת.פ. ליום 03.07.19.

המזכירות תודיע לתובעת בדחיפות על ביטול הדיון ותמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ט, 08 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.