הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 21052-06-18

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעת

רחל קאקיאשוילי

נגד

הנתבעת

נעמי מתתיא

פסק דין

1. התובעת והנתבעת גרות בשכנות זו לזו, כך שדירת הנתבעת מצויה מעל לדירת התובעת.

2. לטענת התובעת, בשל נזילה בצנרת בית הנתבעת נגרמו נזקים לביתה.

לכתב התביעה צורף דו"ח בדיקה של מומחה לרטיבות, לפיו מקור הרטיבות הוא ככל הנראה בצנרת בית הנתבעת.
מתוך הדו"ח עלה כי מלבד בדיקת תרמית בבית התובעת נבדק גם לחץ המים בדירת הנתבעת , ממנו עלה כי ככל הנראה קיימת נזילה במקום כלשהו.
המומחה ציין כי צנרת בית הנתבעת עוברת מעל מוקדי הרטיבות בבית התובעת.

3. הנתבעת טענה, מנגד, כי הצנרת בביתה היא צנרת חדשה, וכי הנזק לא נגרם בשל ליקוי בצנרת. עוד טענה הנתבעת כי אופי בניית הקירות החיצוניים בבניין שבו מתגוררות התובעת והנתבעת הוביל לכניסת מי גשמים לכל דיר ות הבניין לרבות אל דירתה, וככל שבבית התובעת נזקי רטיבות הרי שמקורם בחדירת מי גשמים כאמור.

לטענת הנתבעת, כאשר פנתה אליה התובעת להלין על הרטיבות הזמינה את חברת הביטוח לבחון את הטענות , ולאחר שהובהר לה על ידי נציג חברת הביטוח כי יש צורך בהחלפת דוד המים המותקן על גג ביתה כדי לבחון את לחץ המים בדירה, נוכח נזילה בדוד, וכן לאחר שהובהר לה כי כל עוד לא יוחלף הדוד לא ניתן יהיה לבחון האם קיימת נזילה בצנרת הבית, בשל עיוות בנתוני לחץ המים, החליפה את הדוד והזמינה את נציגי חברת הביטוח לערוך בדיקה.

הנתבעת צירפה מכתב מטעם הגורם אשר החליף את הדוד בו אישר כי לא נגע בצנרת הבית וכי פעל להחלפת הדוד בלבד, וכן צירפה דוחות של חברת הביטוח מהם עולה כי לאחר פירוק רצפות ובדיקה תרמית באמצעות מכשיר מדידה לא נמצאה כל נזילה ולא נמצא כל פגם בצנרת.

לטענת הנתבעת, המדידה שבוצעה ע"י המומחה מטעם התובעת נעשתה לפני החלפת הדוד, ואין ב ה כדי ללמד על נזילה בבית בכלל, ובצנרת העוברת מעל מוקדי הרטיבות בבית התובעת בפרט.

4. בדיון שנערך לפניי, ולאחר שהציע ביהמ"ש למנות מומחה מטעמו לאיתור מקור הרטיבות, הבהירה התובעת כי הרטיבות פסקה , כך שלא ניתן לבחון, נכון להיום, את מקור הרטיבות, ועוד הוסיפה כי הרטיבות פסקה לאחר שבוצעו עבודות בדירת הנתבעת להחלפת הצנרת.

לשיטתה עובדים מטעם הנתבעת ביצעו עבודות בבית הנתבעת במשך שבועיים ימים לאחר תלונות התובעת, והנתבעת מסתירה מעיני ביהמ"ש את העבודות שבוצעו כדי להתחמק מפיצוי התובעת בגין הנזקים שנגרמו ל דירתה כתוצאה מהרטיבות.

5. עיון במסמכים שהציגה התובעת מלמד על כך שבדירת התובעת ניכרו סימני רטיבות באזור המטבח והאמבטיה, וכי בדיקת המומחה מטעמה מצאה כי לחץ המים בדירת הנתבעת מעיד על נזילה וכי צנרת בית הנתבעת עוברת מעל מוקדי הרטיבות בבית התובעת.

6. נספחי כתב ההגנה והמכתב נ/1 מלמדים על כך שלאחר החלפת הדוד מעל דירת הנתבעת היו תוצאות בדיקת לחץ המים בדירת הנתבעת תקינות, ואינן מעידות על נזילה, וכן על כך שלמען הזהירות נבחנו אף רכיבי הצנרת העוברים מעל למוקדי הרטיבות בבית התובעת על ידי בעלי מקצוע מטעם חברת הביטוח המבטחת את בית הנתבעת, לרבות בדרך של פירוק אריחים באופן מקומי, ולא נמצא באלו כל פגם אשר עשוי ללמד על מקור לנזילת מים אל בית התובעת.

7. לאחר ששקלתי את הדברים דומה בעיניי כי ישנה סבירות רבה לכך שמקור הסטייה בבדיקת לחץ המים בבית הנתבעת על ידי מומחה התובעת מקורו בנזילה בדוד המים המותקן על הגג (ככל הנראה לא מעל מוקדי הרטיבות בבית התובעת), ואין בקיומה של סטיה זו כדי ללמד בהכרח על נזילה בצנרת בית הנתבעת.

8. טענות התובעת בנוגע לביצוע עבודות מקיפות להחלפת הצנרת בבית הנתבעת בעקבות התביעה כאן לא גובו בראיות, אף שאין חולק כי התובעת יכולה היתה לצלם ולתעד את נוכחות הפועלים במשך זמן ממושך בבית הנתבעת, כטענתה.

9. הואיל וטענות התובעת לא גובו בראיות, והואיל ונספחי כתב ההגנה וכן המכתב – נ/1 מעידים על כך שהעבודות שבוצעו בבי ת הנתבעת לאחר תלונות התובעת אינן עבודות להחלפת הצנרת, אני קובעת כי התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח שהצנרת בבית הנתבעת אומנם היתה לקויה או כי הוחלפה.

10. זאת ועוד, עדותה של הנתבעת בנוגע לליקויי רטיבות אשר מקורם באיטום לקוי של קירות החוץ, גובתה בתמונות של בית הנתבעת-עצמה, ומדברי התובעת למדתי כי אף לשיטתה סובלים כלל השכנים בבניין מבעיית רטיבות.

11. מכל אלו, אני קובעת כי לא הוכח לפניי שהנזקים בבית התובעת הנחזים להיות נזקי רטיבות מקורם בנזילה בבית הנתבעת דווקא, ואין לי אלא לדחות את התביעה.

12. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות, וטוב יעשו הצדדים אם יפעלו בשיתוף פעולה כדי לאתר את מוקדי הליקויים, ככל שקיימים בקירות החוץ, לתועלת כלל הדיירים בבניין.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ל' חשוון תשע"ט, 08 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.