הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחדרה ת"ק 7581-07-17

התובעת

אסתר אורן

נגד

הנתבעת
רויטל תדהר

פסק דין

לפני תביעה לתשלום בעד עבודה של התקנת פרקט.

רקע

1. בתאריך 4.7.17 הגישה התובעת כנגד הנתבעת תביעה לתשלום סך של 13,514 ₪ בעד התקנת 40 מ"ר של פרקט מסוג "פיש בון" שלטענתה הותקן בביתה של זו על ידי בן זוגה במהלך חודש יוני 2017.

2. בכתב תביעתה טענה התובעת כי בהתאם לסיכום שנערך בין בן זוגה מר אדם בר-זיו (להלן: "אדם") לבין הנתבעת, היתה האחרונה אמורה לדאוג לאספקת הפרקט ואילו על התובעת היה לספק לה את הדבק ועבודת ההתקנה אשר עתידה היתה להימשך 3 ימים. דא עקא, שבמהלך היום השני לעבודתו, התריע אדם בפני הנתבעת כי "משהו לא בסדר עם הפרקט" ואף החל בפירוק החלק שהותקן על ידו עד לאותו שלב, לאחר שגם בהתייעצות עם בעלי מקצוע הסתבר לו כי מדובר בפרקט לקוי. בהמשך הזמינו הנתבעת ובן זוגה מומחים מטעם היבואנית חברת "מודי", ובשיחה שהתקיימה בין כל הנוגעים בדבר סוכם כי החברה תבצע את התקנת הפרקט בעצמה וכי ככל שיימצא שהוא תקין, כי אז יספוג אדם את עלויות החומר והעבודה שנעשו על ידו עד לאותו שלב ובמקרה שבו יימצא כי אכן מדובר בפרקט לקוי, כי אז תשלם הנתבעת לאדם בעבור העבודה שבוצעה על ידו עד לאותו שלב. לגרסת התובעת, חרף הסיכום דלעיל בקש בעלה של הנתבעת מאדם כי יחזיר את המצב לקדמותו והוא עשה כן אך לא קבל ממנה את שכר עבודתו.

3. הנתבעת, המכחישה קיומו של קשר כלשהו בינה לבין התובעת, טוענת להגנתה כי פנייתה אל אדם נעשתה בעקבות המלצה שקבלה ממעצבת הפנים שעיצבה את ביתה במהלך שיפוצו, בדבר היותו של זה מנוסה בהתקנת הפרקט המסוים הנדון מסוג " פיש בון". הנתבעת טוענת כי סיכמה עם אדם שעבודתו תחל ביום 7.6.17 ותימשך כשלושה ארבעה ימים וכי היא תשלם לו תמורתה סך של 5,000. דא עקא, שאדם לא התייצב לעבודה במועד שנקבע בטענה כי הוא נתון בבעיות אישיות וכשהגיע לביתה לראשונה ביום 11.6.17, עבד מספר שעות ואז עזב כשהוא מבטיח כי יחזור וימשיך את עבודתו ביום המחרת, דבר שלא קרה גם כן. כעבור יומיים התייצב אדם בביתה לצורך המשך ביצוע העבודה ואז טען כי הפרקט פגום והוא לא מצליח להרכיבו. במצב דברים זה ומכיוון שלהתרשמותה איכות עבודתו היתה ירודה והוא נראה היה לה כמי שטרוד יותר בבעיותיו האישיות , בין השאר בשל שיחות הטלפון המרובות שקיים במהלך העבודה, בקשה ממנו הנתבעת כי יחדל מביצועה עד לבדיקת הפרקט על ידי נציג היבואנית, חברת "מודי". ביום 20.6.17 נבדק הפרקט על ידי נציג היבואן וזה טען כי ההתקנה בוצעה באופן לקוי. שמכך ולאור הסיכום שהושג בינה לבין אדם כגרסת התובעת לעיל, טוענת הנתבעת כי היה על אדם לספוג את עלויות החומר והעבודה שנעשו על ידו עד לאותו שלב , ומסבירה כי מטעמים אלה היא גם פנתה אליו ובקשה כי יפרק את האזור בו הותקן הפרקט על ידו.

הנתבעת מוסיפה וטוענת כי אדם הטעה אותה בהציגו את עצמו כמי שבקיא בהתקנת הסוג המסוים של הפרקט אותו היא בקשה להתקין בביתה ובעשותו כן הסב לה הוצאה כספית מיותרת ועיכוב בלוח הזמנים של השלמת שיפוץ הבית. במצב הדברים שנוצר – כך לגרסתה, ובשל מפח הנפש שנגרם לה, היא ויתרה על הפרקט בו חפצה והסתפקה בסוג אחר שהוא פשוט יותר ואותו נאלצה לרכוש מחדש.

הראיות

4. לתמיכת טענותיה צרפה הנתבעת לכתב הגנתה את חוות דעתו של מר נדב סימני מחברת "מודי" בה נטען כי לא נמצא בפרקט כל פגם ומדובר במקרה שנעשתה בו טעות באופן ההתקנה וכן את תצהירו של מר רמי פירו, מתקין פרקטים עצמאי בעל נסיון בהתקנת פרקטים מסוג "פיש בון" , הטוען כי הוא מעולם לא נתקל בליקוי כלשהו בפרקט מן הסוג הזה וכי בביקורו בבית הנתבעת מצא כי ההתקנה שבוצעה על ידי אדם היתה לקויה ו"לא על פי אמות המידה המקצועיות המוכרות לו".

5. לדיון שהתקיים בפני התייצב אדם בעצמו, הציג בפני את יפוי הכח שקבל מהתובעת (ת/1) והסביר כי העסק שאצלו הזמינה הנתבעת את שירותי ההתקנה שייך לה ואילו הוא רק מועסק על ידה.

6. בעדותו בבית המשפט חזר אדם על טענות התובעת דלעיל ואמר בין השאר את הדברים הבאים: "... ביום השני עליתי על זה שיש בעיה ועדכנתי את הלקוחה. היה עיוות בפרקט לפי טענתי, הוא לא נסגר בצורה טובה, בשורה השלישית שעשיתי כבר פירקתי אותו כשהדבק עוד היה טרי כדי שלא יהיה עוד נזק ואז התחיל דין ודברים. הם הביאו את נדב מ "מודי" ששם הם קנו את הפרקט והוא טען שאני לא יודע להתקין. אני אמרתי אין בעיה, אם אני לא יודע להתקין, בוא אני אפרק. היה מסוכם, בעלה הרים לי טלפון ודיברנו עם נדב בשיחת ועידה, בין שלושתנו נסגר שאני מפרק את הפרקט הזה ואם הוא מצליח להתקין אותו ומוכיח שהוא לא מעוות אני משלם את כל החומר שניזוק כתוצאה מזה שהתקנתי וטענתי שהוא מעוות. ..עשיתי פרוזדור עליון, דהיינו עם שבעים אחוז מהחומר עבדנו. גם את הסיכום הזה לא עשינו בכתב. אחר כך פירקנו וחיכינו שיבואו להתקין אבל משום מה לא הותקן הפרקט הזה בכלל, הותקן פרקט אחר ואין ענין לשלם לי. סך הכל אני באתי לחינם...".

7. הנתבעת חזרה גם היא על טענותיה ובעלה מר רפי תדהר אישר את דבריה גם כן וסיכם באמרו: "... הסיכום בין "מודי" לביני לבין אדם, שאנחנו נביא מומחה שיעשה את הבדיקה ויאמר, אם הבעיה היא בפרקט אז נחליף את הפרקטים והוא ימשיך ויתקין כנדרש אבל אם הבעיה היא לא עבודה אלא איכות וביצוע, פשוט אדם יצטרך לפרק אותו ללא שום עלות. זה היה הסיכום. אם עבדת לא טוב - תפרק. אם עבדת טוב, בעיה שלי. והיות ושני המומחים גם של מודי וגם המומחה העצמאי, טענו שהבעיה היא באיכות העבודה, שהאיש לא יודע להרכיב את הסוג המסוים הזה, ובמצב כזה אני חושב שהסיכום תופס ...".

8. לשמע דברים אלה ולשאלתי בדבר עמדתו לגבי חוות הדעת של אנשי המקצוע שצורפו לכתב הגנתה של הנתבעת, טען אדם כי קיימים אופני התקנה שונים. לשאלתי כיצד יוכיח את הליקוי שלטענתו היה בפרקט המסוים הנדון, השיב: "...אין לי איך להוכיח את זה ושואל אם הפרקט היה תקין, למה אם כך הנתבעת לא התקינה אותו מחדש ובחרה בפרקט אחר?" בנוסף לכך וחרף טענתו בדבר מקרה נוסף בו נמצא הפרקט מן הסוג הזה שסופק על ידי חברת "מודי" לקוי, נמנעו אדם ו/או הנתבעת מלהציג בפני ראיה כלשהי להוכחת הטענה.

הכרעה

9. לאחר ששמעתי את גרסאות הנתבעת ובעלה ואת עדותו של אדם ועיינתי במסמכים שצורפו לכתב ההגנה, מסקנתי היא כי דין התביעה להידחות. זאת, בהעדר מחלוקת אודות הסיכום אליהם הגיעו הצדדים לאחר תחילת ההתקנה , לנוכח המסמכים שצורפו לכתב ההגנה כמפורט לעיל ובהעדר ראיות כ לשהן מטעם התובעת להוכחת טענותיה. בהקשר זה אזכיר כי בהתאם להלכה הפסוקה, הימנעות מהבאת עדים או ראיות רלוונטיים/ות פועלת לחיזוק ראיות הצד שכנגד, הואיל וזו מקימה הנחה לרעת הצד הנמנע מהבאתה שלו נשמעה עדותו של העד היה בה כדי לתמוך בגרסת היריב ( י' קדמי "על הראיות" ( חלק ראשון), תש"ע-2009, עמ' 418 וכן ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו).

התוצאה היא אם כן שהתביעה נדחית.

התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך של 500 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ד אב תשע"ח, 05 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.